CE recomandă o abordare coordonată a UE privind transportul din Marea Britanie

În urma creșterii rapide a cazurilor de COVID-19 în diferite regiuni din Marea Britanie, dintre care o mare parte aparține unei noi tulpini a virusului, Comisia Europeană a adoptat, în data de 22 decembrie, o recomandare privind o abordare coordonată a măsurilor de călătorie și transport, informează UNTRR.

La baza acesteia stă recomandarea Consiliului din 13 octombrie privind o abordare coordonată a liberei circulații ca răspuns la pandemia COVID-19 și alte câteva documente de orientare adoptate de Comisie în ultimele luni, în special Comunicarea privind „culoarele verzi”.

Iată precizările UNTRR:

Deși este important să fie implementate rapid măsuri de precauție temporare pentru a limita răspândirea noii tulpini de virus și ar trebui descurajate toate călătoriile neesențiale către și dinspre Marea Britanie, ar trebui facilitate călătoriile și tranzitul esențial al pasagerilor.

Până la sfârșitul lunii decembrie, regulile privind libera circulație se aplică în continuare Regatului Unit. Aceasta înseamnă că statele membre nu ar trebui, în principiu, să refuze intrarea persoanelor care călătoresc din Regatul Unit. După sfârșitul perioadei de tranziție, Regatul Unit va fi supus Recomandării Consiliului privind restricția temporară a călătoriilor neesențiale în UE și posibila ridicare a acestei restricții.

Comisia recomandă statelor membre:

• Ar trebui să pună în aplicare principiile Recomandării Consiliului din octombrie legate de coordonarea restricțiilor privind libera circulație. Având în vedere principiul precauției, toate călătoriile neesențiale către și dinspre Marea Britanie ar trebui descurajate până la o nouă notificare.

• Cu toate acestea, cetățenii Uniunii și cetățenii britanici care călătoresc în statul membru sau țara de reședință, precum și resortisanții țărilor terțe care beneficiază de drepturile de liberă circulație ale UE ar trebui să fie scutiți de alte restricții temporare, cu condiția să fie supuși unui test sau unei carantine.

• Călătorii cu o funcție esențială, de exemplu personalul medical, ar trebui să fie supuși unui test (test RT-PCR sau un test rapid antigen în termen de 72 de ore înainte de plecare), dar nu ar trebui să li se solicite o carantină în timpul exercitării acestei funcții esențiale .

• Personalul din transporturi din cadrul UE ar trebui să fie scutit de orice interdicție de călătorie peste orice frontieră și de cerințele de testare și carantină atunci când călătoresc peste o frontieră către și de la o navă, vehicul sau aeronavă. În cazul în care un stat membru, în contextul specific al situației dintre UE și Marea Britanie și în zilele următoare, necesită teste rapide antigen pentru lucrătorii din transport, acest lucru nu ar trebui să conducă la întreruperi ale transportului.

• Tranzitul pasagerilor, în special pentru călătoriile esențiale, ar trebui facilitat fără obligația unei perioade de carantină. Poate fi necesar un test, dar autoritățile trebuie să informeze în prealabil despre această cerință sau să ofere testarea în timpul călătoriei.

• Având în vedere necesitatea de a asigura călătoria și tranzitul esențial spre casă, așa cum este descris în recomandare, orice interdicție a serviciilor de transport, cum ar fi interdicțiile de zbor sau de călătorie cu trenul, nu ar trebui instituite.

• Fluxurile de marfă trebuie să continue neîntrerupte, în conformitate cu recomandarea ”culoarelor verzi” și comunicarea Air Cargo, de exemplu pentru a asigura distribuirea la timp a vaccinurilor COVID-19.

• Autoritățile de sănătate publică din statele membre ar trebui să intensifice eforturile de secvențiere și să analizeze prezența virusului în timp util pentru a identifica rapid cazurile cu noua tulpină. De asemenea, aceștia ar trebui să identifice imediat cazurile care implică persoane care au călătorit în sau din Marea Britanie în ultimele 14 zile sau sunt contacte ale cazurilor confirmate pentru a asigura urmărirea adecvată (de exemplu, testarea RT-PCR, izolarea, îmbunătățirea urmăriri contactelor) .

Pașii următori

Începând cu 1 ianuarie 2021, Marea Britanie va deveni o țară terță, iar statele membre vor începe să aplice recomandarea privind restricția temporară a călătoriilor neesențiale în UE persoanelor care călătoresc din Marea Britanie, având în vedere sfârșitul perioadei de tranziție.

În consecință, în principiu numai călătoriile esențiale pot avea loc. Pentru a beneficia de o scutire de la această restricție generală de călătorie, Consiliul ar trebui să decidă adăugarea Regatului Unit la lista țărilor terțe ai căror rezidenți nu ar trebui să fie afectați de restricțiile temporare la frontierele externe ale călătoriilor neesențiale către UE. Lista este revizuită în mod regulat de către statele membre în cadrul Consiliului.

Cu toate acestea, această limitare la călătoriile esențiale nu se aplică cetățenilor Uniunii rezidenți în Marea Britanie și cetățenilor britanici care sunt rezidenți pe termen lung într-un stat membru al UE în temeiul Directivei privind șederea pe termen lung, independent de scopul călătoriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.