CE: Sfaturi practice pentru un transport funcțional în UE

Comisia Europeană a emis, în 23 martie, un set de sfaturi practice pentru a asigura un flux continuu de mărfuri în întreaga UE, în încercarea de a menține funcțional transportul de marfă pe teritoriul comunitar, în timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Comisia subliniază că toate frontierele interne ale UE ar trebui să rămână deschise pentru transportul de marfă. Pentru a se asigura că lanțurile de aprovizionare la nivelul întregii UE continuă să funcționeze, statele membre sunt invitate să desemneze, fără întârziere, punctele de trecere a frontierei relevante din cadrul rețelei TEN-T ca treceri de frontieră „bandă verde”.

Punctele de frontieră aflate pe culoare verzi ar trebui să fie deschise pentru toate vehiculele de marfă, indiferent de ce transportă, iar trecerea frontierei, inclusiv verificările și screeningul sănătății, nu trebuie să dureze mai mult de 15 minute.

Comisarul pentru transport, Adina Vălean, a declarat: „Rețeaua de transport conectează întreaga UE. Este una dintre armele noastre puternice, împotriva COVID-19. Documentul nostru de orientare este destinat să protejeze lanțul de aprovizionare al UE în aceste circumstanțe dificile, asigurând condițiile necesare pentru ca atât mărfurile, cât și lucrătorii din transporturi să poată călători oriunde le este necesar – fără întârziere. O abordare colectivă și coordonată a transportului transfrontalier este mai importantă astăzi ca niciodată.

Trecerile de frontieră, incluse în culoarele verzi

Procedurile la trecerile de frontieră care vor face parte din culoarele verzi ar trebui eficientizate și reduse la strictul necesar. Verificările ar trebui efectuate fără ca șoferii să fie nevoiți să părăsească vehiculele, iar șoferii înșiși ar trebui să facă obiectul unor verificări minime. Șoferilor de vehicule de marfă nu ar trebui să li se solicite alte documente decât cartea de identitate și permisul de conducere, cărora să li se adauge, dacă este necesar, o scrisoare de la angajator. Trimiterea/afișarea electronică a documentelor trebuie acceptată.

Niciun vehicul sau șofer de marfă nu trebuie să se confrunte cu discriminare, indiferent de origine și destinație, naționalitatea șoferului sau țara de înmatriculare a vehiculului.

Statelor membre li se solicită, de asemenea, să suspende temporar toate interdicțiile privind transportul existente, în prezent, pe teritoriul lor, cum ar fi interdicțiile de weekend, de noapte și sectoriale.

Comisia încurajează statele membre să înființeze coridoare de tranzit în condiții de siguranță pentru a permite șoferilor și pasagerilor acestora, precum lucrătorii în domeniul sănătății și transporturilor, sau cetățeni UE care sunt repatriați, indiferent de cetățenia lor, să treacă direct cu prioritate prin țară, de-a lungul rețelei TEN-T, cu respectarea necesității de a rămâne strict pe ruta desemnată și de a face pauzele de odihnă minime necesare. Statele membre ar trebui să se asigure că au cel puțin un aeroport funcțional pentru repatriere și zboruri de salvare internaționale.

Cooperare consolidată 

În urma conferinței video dintre miniștrii transporturilor din UE din 18 martie, Comisia a înființat o rețea de puncte de contact naționale și o platformă pentru a furniza informații despre măsurile de transport național luate de statele membre ca răspuns la COVID-19. Punctele de contact naționale ar trebui să sprijine funcționarea eficientă a punctelor de trecere a frontierei pe culoarele verzi. Țările vecine din afara UE sunt invitate să lucreze îndeaproape cu această rețea pentru a asigura fluxul de mărfuri în toate direcțiile.

Aplicarea regulilor pentru lucrătorii din transport

Pentru a menține transportul în mișcare, Comisia recomandă statelor membre să ia măsuri pentru a asigura libera circulație a tuturor lucrătorilor implicați în transportul internațional, indiferent de modul de transport. În special, ar trebui renunțate la reguli precum restricțiile de călătorie, cerințele de viză și carantina obligatorie a lucrătorilor de transport. De exemplu, statele membre nu ar trebui să solicite ca lucrătorii din transport să dețină un certificat medical pentru a dovedi o stare bună de sănătate. Pentru a asigura siguranța lucrătorilor din transport, sunt necesare, de asemenea, măsuri de igienă îmbunătățite și operaționale în aeroporturi, porturi, stații de cale ferată și alte centre de transport terestru. 

Atestatele de competență profesională recunoscute la nivel internațional ar trebui considerate suficiente pentru a dovedi că un lucrător activează în transportul internațional. În absența unor astfel de certificate (nu toți șoferii internaționali au unul), ar trebui să fie acceptată o scrisoare semnată de angajator.

Toate aceste principii ar trebui să se aplice și resortisanților țărilor terțe.

Context

Pandemia COVID-19 are un impact perturbator major asupra transporturilor și mobilității europene. Lanțul de aprovizionare european este menținut printr-o rețea extinsă de servicii de transport de marfă, prin toate modurile de transport. Serviciile de transport maritim și aerian continuu și neîntrerupt sunt de o importanță crucială pentru funcționarea pieței interne a UE și răspunsul efectiv la actuala criză de sănătate publică. (M.I)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.