CHEP‌ ‌primește pentru‌ ‌a 4-a oară consecutiv certificarea‌ Top Employer la nivel european

CHEP,‌ compania furnizoare de ‌soluții‌ ‌pentru‌ ‌supply chain,‌ ‌este acreditată Top Employer în Europa, în ‌2021‌, în urma certificării individuale a subsidiarelor sale din Regatul‌ ‌Unit,‌ ‌Irlanda,‌ ‌Spania,‌ ‌Germania,‌ ‌Polonia,‌ ‌Belgia,‌ ‌Franța‌ ‌și ‌Italia‌ de‌ ‌către‌ ‌‌Top‌ ‌Employers‌ ‌Institute‌ ‌(TEI).

Programul‌ ‌Top‌ ‌Employers‌ ‌Institute‌ ‌certifică‌ ‌organizațiile‌ ‌pe‌ ‌baza‌ ‌rezultatelor‌ unui ‌sondaj privind‌ ‌cele mai bune ‌practici‌ ‌în ‌aria resurselor‌ ‌umane.‌ ‌

Sondajul‌ ‌acoperă‌ ‌șase‌ ‌domenii‌ de‌ ‌HR,‌ cu referire la ‌20‌ ‌de‌ ‌teme, printre care: ‌strategia‌ ‌privind‌ ‌angajații,‌ mediul‌ ‌de‌ ‌lucru,‌ ‌achiziția‌ ‌de noi talente,‌ învățare și dezvoltare profesională,‌ ‌wellbeing,‌diversitate‌ ‌& ‌incluziune‌ ‌și‌ ‌altele.‌ ‌TEI‌ ‌oferă recunoaștere‌‌ doar organizațiilor‌ ‌care‌ ‌ating‌ ‌cele‌ ‌mai‌ ‌înalte‌ ‌standarde‌ ‌de‌ ‌excelență‌ ‌în‌ ‌ceea‌ ‌ce‌ ‌privește‌ ‌condițiile‌ ‌oferite‌ ‌angajaților.‌ ‌

David‌ ‌Plink,‌ ‌CEO al ‌‌Top‌ ‌Employers‌ ‌Institute,‌ ‌a‌ ‌spus:‌ ‌„În‌ ‌ciuda faptului‌ ‌că‌ ‌am‌ ‌avut‌ ‌un‌ ‌an‌ ‌plin de provocări ‌ ‌(cu impact asupra ‌organizațiilor‌ ‌din‌ ‌întreaga‌ ‌lume),‌ ‌CHEP‌ ‌a‌ ‌continuat‌ ‌să‌ ‌demostreze‌ ‌puterea‌ ‌de‌ ‌a‌-și ‌pune angajații pe primul loc.‌ ‌Felicităm ‌toate organizațiile‌ ‌‌certificate‌ ‌‌Top‌ ‌Employer.”‌ ‌ ‌

Astfel, condițiile‌ ‌oferite‌ ‌de‌ ‌CHEP‌ ‌angajaților‌ ‌săi și‌ ‌practicile‌ ‌sale‌ ‌de‌ ‌resurse‌ ‌umane‌ ‌definesc‌ ‌pilonul‌ ‌Un‌ ‌loc‌ ‌de‌ ‌muncă‌ ‌mai‌ ‌bun,‌ ‌inclus în‌ ‌‌Obiectivele‌ ‌de‌ sustenabilitate ‌2020-2025‌ ‌ale‌ ‌companiei,‌ ‌cu‌ ‌accent‌ ‌special‌ ‌pe‌ ‌Incluziune‌ ‌și‌ ‌diversitate‌ ‌(I&D).‌ ‌„Acreditarea‌ Top Employer ‌este‌ ‌extrem‌ ‌de‌ ‌importantă‌ ‌pentru‌ ‌noi,‌ ‌mai‌ ‌ales‌ ‌într-un‌ ‌an‌ ‌complex‌ ‌ca‌ ‌acesta. Sintagma‌ un‌ ‌loc‌ ‌de‌ ‌muncă‌ ‌mai‌‌bun‌ ‌a‌ ‌căpătat‌ ‌un‌ ‌nou‌ ‌sens‌ ‌în‌ ‌timpul‌ ‌pandemiei‌ ‌și‌ ‌a‌ ‌devenit‌ ‌o‌ ‌sursă‌ ‌de‌ ‌stabilitate‌ ‌pentru‌ ‌oameni,‌ ‌în‌tr-o perioadă de ‌incertitudine‌ permanentă”,‌ ‌a‌ ‌declarat‌ ‌Piers‌ ‌Hollier,‌ ‌vicepreședinte HR, CHEP‌ ‌Europe.‌

„Viziunea‌ ‌noastră‌ ‌privind‌ ‌incluziunea‌ ‌și‌ ‌diversitatea‌ ‌este‌ ‌aceea de‌ ‌a‌ ‌valorifica‌ ‌puterea‌  diversității‌ ‌ ‌și‌ ‌de‌ ‌a‌ ‌construi‌ ‌un‌ ‌mediu‌ ‌cu‌ ‌adevărat‌ ‌incluziv,‌ ‌care‌ ‌stimulează‌ ‌inovația,‌ ‌dezvoltarea ‌‌și‌ ‌agilitatea companiei. Suntem‌ ‌mândri‌ ‌de‌ ‌tot ce am reușit să facem până acum ‌în‌ ‌aria egalității de gen, ‌ ‌dar‌ ‌vrem‌ ‌să‌ mergem ‌un‌ ‌pas‌ ‌mai‌ ‌departe,‌ de la un loc de muncă mai bun, la un loc de muncă pozitiv, adică ‌la‌ ‌un‌ ‌procent‌ ‌de‌ ‌cel‌ ‌puțin‌ ‌40% femei în roluri manageriale până în 2025 și să dublăm numărul femeilor din centrele noastre de service. În plus, ne propunem să devenim unul dintre cei mai inclusivi angajatori”,‌ ‌explică‌ ‌Hollier.‌   

În‌ ‌ultimul‌ ‌an,‌ ‌CHEP‌ ‌a‌ ‌ajuns‌ ‌la‌ ‌un‌ ‌procent‌ ‌de‌ ‌femei‌ ‌angajate‌ ‌în‌ ‌funcții‌ ‌de‌ ‌conducere‌ ‌de‌ ‌36%‌ în‌ ‌Europa‌ ‌și‌ ‌de‌ ‌31%‌ ‌la‌ ‌nivel‌ ‌global.‌ ‌ ‌

Despre Top Employers Institute

Top Employers Institute este autoritatea globală în ceea ce privește recunoașterea excelenței în practicile de resurse umane, vizând accelerarea implementării acestora pe piața muncii. Prin intermediul programului de certificare derulat de Top Employers Institute, companiile participante pot fi validate și recunoscute ca angajator preferat. În cei 30 de ani de la înființare, Top Employers Institute a certificat peste 1.600 de organizații din 120 de țări. Acești angajatori de top certificați au un impact pozitiv asupra vieții a peste 7 milioane de angajați la nivel global.

Despre CHEP

CHEP Pooling Services România este subsidiara liderului mondial în servicii de închiriere a paleţilor şi containerelor şi parte a grupului Brambles. Din anul 2012, compania deserveşte atât clienți internaţionali, cât şi producători locali, în principal în domeniul bunurilor de larg consum precum: produse de curăţenie şi igienă personală, băuturi, produse alimentare proaspete şi uscate, ulei şi consumabile din hârtie. CHEP Pooling Services România oferă o gamă de soluţii şi servicii de consultanţă care cresc performanţa activităţilor logistice. Modelul CHEP este unul sustenabil în esenţă, reducând riscurile operaţionale, deteriorarea produselor și consumul de resurse naturale.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.