Comerțul auto în martie

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete au crescut în martie faţă de luna precedentă cu 18,9% ca serie brută, însă a scăzut cu 0,5% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Totodată, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei faţă de luna precedentă a crescut ca serie brută cu 9,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a rămas la acelasi nivel.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 0,9% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,5%.

Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 3,5% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,8%.

În perioada 1.I-31.III.2018, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-31.III.2017 atât ca serie brută cu 6,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,6%.

Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 6,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 6,2%.

Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)

 ianuarie 2010 – martie 2018 –

Evoluţia lunară a cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei

(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)

 ianuarie 2010 – martie 2018 –

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete

şi servicii de piaţă prestate populaţiei

MARTIE 2018 în % faţă de :  1.I-31.III.2018/

1.I-31.III.2017

-%-

FEBRUARIE 2018 MARTIE  2017
Total comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor B 118,9 100,9 106,2
S 99,5 103,5 107,6
Comerţ cu autovehicule B 120,2 109,5 114,0
S 108,3 113,5 107,5
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor B 111,4 85,5 91,9
S 98,6 89,3 93,9
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule B 120,0 92,4 99,1
S 101,0 95,5 100,7
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor B 115,6 121,9 123,5
S 94,6 132,8 127,5
Servicii de piaţă prestate populaţiei –  total B 109,2 103,5 106,6
S 100,0 103,8 106,2
din care:
Hoteluri şi restaurante B 110,5 105,4 107,2
S 102,0 105,6 106,7
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative B 109,3 99,3 101,1
S 101,6 98,2 100,8
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică B 102,5 103,5 114,8
S 92,2 101,2 107,6
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare B 111,9 98,1 100,5
S 104,2 99,9 103,0
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană B 110,8 111,1 112,4
S 103,2 112,0 113,1

      Notă: B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate

Martie 2018 comparativ cu februarie  2018

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna martie 2018comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 18,9% datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+20,2%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+20,0%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+15,6%) şi la activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+11,4%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2018comparativ cu luna precedentă a înregistrat o scădere cu 0,5%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna martie 2018, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 9,2% datorată creşterilor înregistrate la serviciile  de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+11,9%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+10,8%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+10,5%), activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+9,3%) şi la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+2,5%).

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2018 faţă de luna precedentă a rămas la acelaşi nivel.

Martie 2018 comparativ cu martie 2017

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna martie 2018comparativ cu luna martie 2017 a înregistrat o creştere cu 0,9% datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+21,9%) şi la comerţul cu autovehicule (+9,5%). Scăderi au înregistrat activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-14,5%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-7,6%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2018 a  înregistrat o creştere cu 3,5% faţă de luna martie 2017.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna martie 2018 a înregistrat o cifră de afaceri cu 3,5% mai mare comparativ cu luna martie 2017, provenită de la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+11,1%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+5,4%) şi la  activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+3,5%). Scăderi au înregistrat serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-1,9%) şi activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-0,7%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2018 a  crescut cu 3,8% comparativ cu luna martie 2017.

Perioada 1.I-31.III.2018 comparativ  cu perioada 1.I-31.III.2017

În perioada 1.I-31.III.2018 comparativ cu perioada 1.I-31.III.2017, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 6,2%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+23,5%) şi la comerţul cu autovehicule (+14,0%). Scăderi au înregistrat activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-8,1%) şi activităţile provenite  din comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-0,9%). 

În perioada 1.I-31.III.2018 comparativ cu perioada 1.I-31.III.2017, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 7,6%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-31.III.2018 a înregistrat o cifră de afaceri cu 6,6%  mai  mare comparativ  cu perioada 1.I-31.III.2017, provenită de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+14,8%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+12,4%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+7,2%), activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+1,1%) şi de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+0,5%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.III.2018 a înregistrat o cifră de afaceri cu 6,2%  mai  mare comparativ  cu perioada 1.I-31.III.2017.

 Informaţii suplimentare:

  • IMPORTANT! Pentru a evidenţia schimbările din structura economiei, începând cu publicarea datelor pentru luna de referinţă ianuarie 2018, anul de bază utilizat in calculul indicilor, pentru toți indicatorii pe termen scurt a fost modificat din 2010 în 2015.
  • Schimbarea anului de bază presupune şi actualizarea sistemului de ponderare, pentru a reflecta modificările structurale intervenite în activităţile din economia naţională. Aceste modificări au determinat recalcularea şi revizuirea corespunzătoare a seriilor de date publicate anterior.
  • Aceste modificări vor apărea în comunicatele de presă, publicațiile statistice editate de INS și în baza de date TEMPO online.
  • Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.
  • Indicii de volum ai cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete şi serviciile de piaţă prestate populaţiei sunt indici de tip Laspeyres şi sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se utilizează indici de preţuri deflatori (indicele preţurilor de consum). Primii indici obţinuţi sunt la nivel de clasă/grupă CAEN Rev.2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la niveluri agregate. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în întreprinderi din anul de referinţă (2015).

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 25 mai 2018) şi din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna martie 2018 vor fi disponibile în 16 mai 2018).

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.