Construcții mai puține în martie

  Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut în luna martie faţă de luna corespunzătoare din 2017 atât ca serie brută, cu 11,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 9,3%, informează luni Institutul Național de Statistică (INS).

  Foto: Jean-Mihai Pâlșu

  Față de luna februarie a acestui an,, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 20,9% ca serie brută, dar a scăzut cu 9,2% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

  În trimestrul I 2018, volumul lucrărilor de construcţii, a scăzut faţă de trimestrul I 2017, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%, respectiv cu 0,3%.

  Martie 2018 comparativ cu februarie 2018

  Volumul lucrărilor de construcţii a crescut ca serie brută cu 20,9%, creştere evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale cu 60,9%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 26,6% şi la lucrările de construcţii noi cu 14,6%.

  Pe obiecte de construcţii au avut loc creşteri la clădirile nerezidenţiale cu 34,2%, clădirile rezidenţiale cu 21,4% şi la construcţiile inginereşti cu 11,8%.

  Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut pe total cu 9,2%, scădere reflectată la lucrările de reparaţii capitale cu 11,6% şi la lucrările de construcţii noi cu 11,1%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 2,0%.

  Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii au scăzut la construcţiile inginereşti cu 21,6% şi la clădirile nerezidenţiale cu 3,4%. Clădirile rezidenţiale au crescut cu 0,1%.

  Martie 2018 comparativ cu martie 2017

  Volumul lucrărilor de construcţii ca serie brută, a scăzut pe total, cu 11,9%. Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la lucrările de reparaţii capitale cu 24,8% şi la lucrările de construcţii noi cu 14,5%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 5,8%.

  Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale cu 23,9% şi la construcţiile inginereşti cu 14,9%. Clădirile nerezidenţiale au crescut cu 3,5%.

  Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 9,3%. Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la lucrările de reparaţii capitale cu 22,5% şi la lucrările de construcţii noi cu 10,6%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 2,6%.

  Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale cu 22,3% şi la construcţiile inginereşti cu 9,8%. Clădirile nerezidenţiale au crescut cu 4,0%.

  Trimestrul I 2018 comparativ cu trimestrul I 2017

  Volumul lucrărilor de construcţii ca serie brută, a scăzut pe total, cu 2,1%. Pe elemente de structură au avut loc scăderi la lucrările de reparaţii capitale cu 11,2% şi la construcţii noi cu 3,8%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 8,5%.

  Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale au scăzut cu 24,6%. Creşteri au fost la construcţiile inginereşti şi la clădirile nerezidenţiale cu 8,1%, respectiv cu 7,7%.

  Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, pe total, cu 0,3%. Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la lucrările de reparaţii capitale şi la lucrările de construcţii noi cu 5,9%, respectiv cu 0,7%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 7,1%.

  Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale cu 23,1%. Creşteri s-au înregistrat la construcţiile inginereşti şi la clădirile nerezidenţiale cu 12,9%, respectiv cu 8,2%.

  Indicii lucrărilor de construcţii

  – procente-

      Martie 2018 faţă de : Trim.I 2018/
   Februarie 2018  Martie 2017 Trim.I 2017
  Construcţii – total B 120,9 88,1 97,9
  S 90,8 90,7 99,7
  – pe elemente de structură:  
     Construcţii noi B 114,6 85,5 96,2
  S 88,9 89,4 99,3
     Reparaţii capitale B 160,9 75,2 88,8
  S 88,4 77,5 94,1
     Întreţinere şi reparaţii curente B 126,6 105,8 108,5
  S 102,0 102,6 107,1
  – pe obiecte de construcţii:  
     Clădiri rezidenţiale B 121,4 76,1 75,4
  S 100,1 77,7 76,9
     Clădiri nerezidenţiale B 134,2 103,5 107,7
  S 96,6 104,0 108,2
     Construcţii inginereşti B 111,8 85,1 108,1
  S 78,4 90,2 112,9

          B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de număr zile lucrătoare şi de sezonalitate;  

  Download (Constructii-of-anexa-date_CONS.xls - XLS, 75KB)

  IMPORTANT! Pentru a evidenţia schimbările din structura economiei, începând cu publicarea datelor pentru luna de referinţă ianuarie 2018, anul de bază utilizat în calculul indicilor lucrărilor de construcţii se modifică din 2010 în 2015.

  Schimbarea anului de bază presupune şi actualizarea sistemului de ponderare; modificările sistemului de ponderare reflectă schimbările structurale intervenite în activităţile din economia naţională. Aceste modificări au determinat recalcularea şi revizuirea corespunzătoare a seriilor de date publicate anterior.

  Indicii de volum în construcţii se determină prin deflatarea datelor valorice cu indicii de cost în construcţii pe elemente de structură şi pe obiecte de construcţii.

  Indicii de volum în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de intreţinere şi reparaţii curente) şi pe obiecte de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

  Indicii lucrărilor de construcţii pe total se calculează ca medie aritmetică ponderată a indicilor pe elemente de structură sau a indicilor pe obiecte de construcţii.

  Pe lângă indicii de volum în construcţii (serie brută), se calculează lunar şi indici ajustaţi cu numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate prin metoda regresivă, folosindu-se pachetul de programe JDEMETRA+ versiunea 2.0 (metoda TRAMO/SEATS), metodă recomandată de regulamentele europene referitoare la indicatorii pe termen scurt (Regulamentul Consiliului 1165/1998).

  Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 25 mai 2018) şi din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna martie 2018 vor fi disponibile în 14 mai 2018).

  Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din comunicatul de presă al Eurostat care va apărea joi, 17 mai 2018 şi care poate fi consultat la adresa: http:/ec.europa.eu/eurostat/web/main

  LĂSAȚI UN MESAJ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.