Creditorii să notifice FNGCIMM dacă doresc convenţii de garantare

Creditorii implicaţi în accesarea facilităţii de garantare pentru creditele ipotecare a căror derulare este afectată de pandemia COVID-19 pot să notifice Fondul Naţional de Garantarea a Creditelor pentru IMM-uri cu privire la intenţia de a încheia convenţii de garantare până pe 13 aprilie, ora 24:00.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

“FNGCIMM a fost mandatat de către Ministerul Finanţelor Publice să încheie convenţii de garantare cu finanţatorii, în scopul acordării unor facilităţi de garantare pentru dobânzile eşalonate pentru creditele ipotecare acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare persoanelor fizice, ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare OUG nr.37/2020. Astfel, creditorii sunt invitaţi ca în termen de 5 zile de la publicarea Normelor de Aplicare ale OUG 37/2020, aprobate prin H.G. nr.270/2020, să notifice FNGCIMM intenţia de încheiere a convenţiilor de garantare cu FNGCIMM. Termenul de depunere de către creditori a intenţiei de participare este data de 13.04.2020, ora 24:00, iar notificările se depun la sediul FNGCIMM”, se menţionează în comunicatul transmis în 7 aprilie.

Conform sursei citate, GNGCIMM va garanta în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, obligaţiile de plata reprezentând dobânzi eşalonate pentru creditele ipotecare contractate de la creditori de către debitorii persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţii ratelor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 37/2020.

FNGCIMM, mandatat de Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, va emite Scrisori de garanţie, prin care se obligă să plătească sumele garantate, la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate.

Scrisoarea de garanţie garantează în procent de 100% plata eşalonată a obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată pentru care creditorul a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractat credite ipotecare în condiţiile prevederilor OUG nr. 37/2020.

Condiţiile de acordare a scrisorilor de garanţie emise în favoarea creditorilor, referitoare la criteriile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către creditul ipotecar pentru care se solicită garantarea sunt: creditul a fost acordat până la data de 30 martie 2020, inclusiv; data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractul de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020, inclusiv; creditul nu a fost declarat cu scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020, inclusiv; debitorul nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau a efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

În ceea ce priveşte debitorul, acesta trebuie să declare pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19. Debitorul poate transmite creditorului solicitarea de suspendare a obligaţiilor de plată cel mai târziu în termen de 45 de zile faţă de data de 30 martie 2020.

Creditorul poate aproba suspendarea la plată a ratelor de dobândă pe o perioada cuprinsă între o lună şi 9 luni fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020 şi va comunica debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării.

Debitorul va primi în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării acestuia, fără încheierea de acte adiţionale, doar prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate.

Valoarea garanţiei o reprezintă suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice dacă se produce riscul de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de 3 rate consecutive din dobânda eşalonată la plată, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială naţională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanţe şi 3 filiale.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.