Cursuri pentru angajații Continental Automotive Timișoara și Iași

Continental Automotive România organizează cursuri de formare profesională pentru angajații săi din Timițioara și Iași, în cadrul a două proiecte cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în valoare de aproximativ 2,55 milioane de lei pentru centrul din Timișoara și de 6,7 milioane de lei pentru centrul din Iași.

Proiectele „Conticompetitiv Vest – HR și Management profesionist” POCU/685/3/8/134944 și „Conticompetitiv Nord Est – HR și Management profesionist” POCU/685/3/8/134945 se derulează pe o perioadă de 12 luni, până la sfârșitul lunii iunie 2021, potrivit companiei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de angajați ai Continental Automotive Romania, din cadrul sediilor din Timișoara și Iași, care beneficiază de instrumente, metode, practici (etc.) standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătațite în vederea adaptării activității companiei la dinamica sectorului de dezvoltare de produse software și hardware precum și producție de componente auto, activități principale ale solicitantului.

Grupul țintă al proiectului va fi compus din cel puțin 234 de angajați ai Continental Automotive Romania, locația Timișoara, și cel puțin 218 de angajați de la punctul de lucru Iași, astfel:

  • minimum 204 persoane de la Timișoara și minimum 208 de la Iași, angajați cu contract individual de muncă cu normă întreagă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management, respectiv: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.

și

  • minimum 30 persoane de la centrul din Timișoara și 10 de la cel din Iași, cu contract individual de muncă cu normă întreaga din departamentele de resurse umane.

Rezultate așteptate: în cadrul proiectului, un număr de 234 de angajați ai Continental Automotive Romania, locația Timișoara, și 218 de la punctul de lucru din Iași, din domeniile managementului strategic și al resurselor umane vor beneficia de instrumente, metode, practici etc. de management general sau al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate în baza SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Angajații vor participa la cursuri precum: Managementul proiectelor; Managementul proiectelor – metodologii Agile; Conducerea agilă a organizației; Conducerea schimbărilor din organizație; Asumarea responsabilității pentru manageri; Managementul partenerilor de business; Gândire strategică pentru manageri; Abilități de coaching și mentoring pentru manageri; Competențe antreprenoriale, cu certificare ANC; Rolul HR-ului ca partner de business; Rolul HR-ului în dezvoltarea competențelor organizaționale; Dezvoltarea Strategiei de Resurse Umane; Agilitate în Resurse Umane; Formare de evaluatori pentru Centre de Dezvoltare și Evaluare; Manager Resurse Umane cu certificare ANC etc.

La finalul activităților de formare, se vor acorda diplome și certificate în funcție de tipologia activității de învățare și de evaluare. Diplomele și certificatele obținute vor fi recunoscute, fie la nivelul solicitantului, fie la nivel național, conform OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată și/sau Legii nr.1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.