Deficitul bugetar la 7 luni

Deficitul bugetar a ajuns la 11,9 miliarde de lei după primele șapte luni ale anului, în scădere de la 1,6% la 1,26% din PIB, față la finalul primului semestru. Astfel, cheltuielile au însumat 172,8 miliarde lei, cu 18% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent, iar veniturile, de 160,8 miliarde lei, au fost cu 13,9% mai mari, potrivit datelor publicate în 30 august de Ministerul Finanțelor. 

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Deficitul s-a diminuat pe fondul creșterii încasărilor din TVA și impozite, precum și a încasării dividendelor de la companiile cu capital de stat.

Veniturile, în sumă de 160,8 miliarde lei, reprezentând 17,0% din PIB, sunt cu 13,9% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,5%) și din veniturile nefiscale (+20,7%).

“Începând cu luna februarie, încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile nefiscale au fost influențate pozitiv în luna iulie de încasările din dividende”, precizează MFP.

În luna iulie, veniturile din TVA au crescut cu 35,9% față de aceeași lună din 2017, ajungând la 31,9 miliarde lei pe primele șapte luni ale anului în curs, ceea ce reprezintă o creștere cu 9,8% față de perioada similară a anului precedent.

Veniturile din accize, în valoare de 15,6 miliarde lei (1,7% din PIB) sunt cu 9,2% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 6,2% față de aceeași perioadă a anului 2017.

În schimb, s-au înregistrat scăderi cu 22,7% ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit, pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 32,0% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 7,6 miliarde lei cu 16,7% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeași perioadă.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 172,8 miliarde lei, cu 18,0% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,1% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile sunt mai mari cu 6,3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Dobânzile sunt cu 20,0% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 0,9% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 13,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului indemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 10,9 miliarde lei, cu 29,8% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.