Euroins atacă sentința primei instanțe în procesul cu COTAR

Euroins anunță că va ataca în apel sentința pronunțată de prima instanță în procesul cu reprezentanții Confederației Operatorilor de Transport Autorizați din România (COTAR), pe care aceștia l-au câștigat la judecarea pe fond a cauzei.

Iată precizările Euroins, într-un comunicat transmis ZIUA CARGO, în 24 iunie:

„Punct de vedere  / Drept la replică al Euroins România Asigurare Reasigurare SA față de Comunicatul de presă emis miercuri, 23.06.2021, de către Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.)

Prin Comunicatul de presă emis în data de 23.06.2021, intitulat în mod calomniator „Campioana reclamațiilor din asigurări pierde procesul cu COTAR!”, sunt aduse la cunoștința publicului informații incomplete, scoase din context, distorsionate şi chiar false, într-un mod caracteristic şi deja consacrat pentru toate comunicările publice care emană de la COTAR şi care vizează activitatea Euroins. 

Concret, prin textul comunicatului COTAR se afirmă într-un mod incomplet „Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) anunță faptul că a câștigat procesul împotriva societății Euroins”, fără a da detalii suplimentare cu privire la obiectul „procesului” dintre părți, motiv pentru care aceste detalii vor fi expuse mai jos, pentru o corecta informare a publicului. Mai mult, COTAR anunță tot incomplet şi verdictul dispus în dosar, afirmând că Euroins „pierde procesul”. Trebuie precizat că pierderea unui proces presupune epuizarea tuturor etapelor de judecată, deci parcurgerea căilor de atac, or, în cazul de față, litigiul a fost soluționat doar în primă instanță, iar hotărârea este supusă apelului, aşa cum vom arăta în continuare, astfel că este prematur şi incomplet să afirme că procesul a fost pierdut / câştigat, deoarece soluția primei instanțe este provizorie. Pe durata termenului pentru promovarea căii de atac a apelului, cât şi după formularea apelului, până la finalizarea judecătii acestei căi de atac, efectul hotărârii primei instanțe este suspendat.

Comunicatul COTAR conține şi informații false, în sensul că „Euroins a încercat să intimideze COTAR, formulând o acțiune în instanță”. Aşa cum vom arăta în continuare, litigiul a fost promovat de către Euroins pentru a se proteja de efectele unor acțiuni COTAR de hărțuire în presă, iar nu pentru a intimida. Mai mult, accesul la instanță şi la un proces echitabil în fața unei instanțe imparțiale este un drept recunoscut la nivel constituțional şi european şi nu poate fi niciodată interpretat drept „act de intimidare”.

COTAR face afirmații scoase din context şi distorsionate privind reputația şi încrederea cetățenilor în societățile de asigurare în alte țări, precum şi privind ponderea pieței de asigurări din PIB, ori privind cumpărarea de către cetățenii români a produselor de asigurări obligatorii sub sancțiunea aplicării amenzilor, încercând ca, prin prezentarea unor date statistice (chiar fără indicarea sursei), să dea o notă de aşa zisă legitimitate demersului său, de a aduce la cunoștința publicului rezultatul provizoriu al unui litigiu promovat cu toată îndreptățirea de către Euroins, numită în mod insultător „Campioana reclamațiilor din asigurări”.

În antiteză cu informațiile incomplete, false, distorsionate şi scoase din context prezentate de COTAR, prezentul document are scopul de a informa corect şi la obiect publicul larg şi persoanele interesate, care au dreptul să cunoască situația reală, iar nu trunchiată sau deformată. 

Euroins precizează că, în concret, obiectul dosarului, pe care COTAR susține în mod prematur că l-ar fi câștigat, vizează în principal: constatarea de către instanță a caracterului ilicit al comunicatelor de presă emise de către COTAR începând cu luna decembrie 2020 și al Scrisorii deschise din 23.04.2020 emisă de COTAR (care conțin acuzații la adresa Euroins), obligarea COTAR la încetarea încălcării drepturilor nepatrimoniale ale Euroins şi interzicerea pentru viitor a publicării în presă a unor materiale defăimătoare privind activitatea Euroins. 

În cadrul procesului, Euroins a arătat că faptele ilicite ale COTAR constau în promovarea agresivă a unei campanii media de denigrare a asigurătorului Euroins față de terții potențiali cocontractanți sau beneficiari ai polițelor de asigurare, iar campania de denigrare a COTAR se derulează pe o perioadă îndelungată, primele articole calomnioase fiind distribuite în presă în luna decembrie 2019, culminând cu Scrisoarea deschisă publicată în aprilie 2020. Totodată, Euroins a arătat că toate afirmațiile COTAR depășesc limitele libertății de exprimare şi ale normelor eticii profesionate, aşa cum, de altfel, o deovedeşte şi Comunicatul de presă din 23.06.2021, care se înscrie în acelaşi registru calomniator. 

La data de 22.06.2021, Judecătoria Sectorului 1 București a dispus respingerea ca neîntemeiată a acțiunii formulate de către Euroins împotriva COTAR, însă hotărârea este pronunțată în primă instanță și nu este definitivă, ci poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. La acest moment nu se cunosc motivele pe care prima instanță și-a întemeiat soluția, având în vedere că hotârârea nu este motivată. Termenul de motivare a hotărârii judecătorești este de 30 de zile de la data pronunțării şi poate fi extins ulterior. 

După primirea hotărârii motivate, Euroins urmează să formuleze apel împotriva hotărârii primei instanțe, prin care va solicita instanței de apel să dispună schimbarea hotărârii și admiterea acțiunii împotriva COTAR. Comunicatul de presă publicat de către COTAR la data de 23.06.2021 va fi folosit ca probă în calea de atac ce va formulată, tocmai pentru a demonstra că atitudinea de hărțuire practicată de către COTAR la adresa Euroins continuă. Totodată, Euroins va solicita și obligarea COTAR la suportarea tuturor daunelor și costurilor suportate pentru acest proces.

Euroins Insurance Group AD

Euroins Insurance Group (EIG) AD este unul dintre cele mai mari grupuri independente de asigurări care operează în regiunea CEE/SEE/CIS. Compania este concentrată pe oferirea unei game largi de produse de asigurări generale, de sănătate şi de viaţă. Grupul cu sediul central în Bulgaria operează în nouă ţări europene şi deşine subsidiare de asigurări în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina şi Georgia. EIG operează de asemenea în Grecia şi Rusia, şi deţine o companie de asigurări de nişă în Spania şi Italia. În prezent, grupul de asigurări are peste 2,5 milioane de clienţi şi peste 3.000 de angajaţi. În 2017, agenţia internaţională de rating financiar a acordat Euroins România, cea mai mare companie din cadrul EIG, ratingul de asigurător de nivel „BB-” cu perspectivă stabilă. EIG este o subsidiară a Eurohold Bulgaria, grup independent de top care operează în regiunea CEE/SEE/CIS, listat la bursele din Sofia şi Varşovia. Eurohold Bulgaria activează în operaţiuni de asigurări, leasing, vânzări auto, management de active şi investiţii”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.