FORT acuză Ministerul Dezvoltării că vrea monopol de stat pe transportul public local și județean

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) acuză Ministerul Dezvoltării că încearcă să transforme transportul public local – și cel judetean, în special – în monopol de stat.

Iată precizările, în comunicatul remis redacției:

“Plecand de la motivele avute in vedere de MDRAPFE (prezente in preambulul OUG si in Nota de fundamentare) constatam (fara surprindere, din pacate) incercarea acestui minister de a transforma transportul public local (si cel judetean in special) in monopol de stat.

Este important de precizat faptul ca, noi transportatorii, am desfasurat transportul de calatori judetean in regim comercial de vreo 25 ani incoace fara ca vreun operator de transport sa ceara compensatie si/sau exclusivitate pe trasee.

Acest transport judetean s-a desfasurat pe principiul comercial (cerere/oferta) impus de piata, in conditiile unor reglementari foarte stricte, impuse de ministerele de resort (MT si Ministerul Dezvoltarii) prin criteriile de acordare a licentelor comunitare pe firma (sau copii conforme pentru autovehicule) si prin criteriile de atribuire electronica a traseelor din cadrul programelor judetene.

De data aceasta avem de-a face cu o modificare radicala atat a legislatiei generale (LG. 51/2006 a serviciilor de utilitate publica) cat si a celei speciale (LG. 92/2007 a transportului public local).

Sigur ca modificari la legislatia interna si corelarea acesteia cu directivele sau normele europene este intodeauna binevenita cata vreme respecta, in primul rand, cu strictete prevederile Tratatelor CE si Regulamentelor acesteia, precum si necesitatile impuse de realitatea sistemului de transport public de calatori din tara noastra.

Din pacate, adapostul acestei “corelari” cu legislatia europeana, Ministerul Dezvoltarii (MDRAPFE) impune un proiect de OUG prin care se abroga exact acele articole si alineate cu referire expresa la:

1.     Accesul operatorilor cu capital privat la atribuirea prin gestiune delegata a serviciilor de transport (atr. 3 alineatul 5 al LG. 92/2007);

2.     Conditia obtinerii avizului Consiliului Concurentei (art. 52 alineatul 4, desi tot articolul era deja abrogat prin LG.174/2017);

3.     Dispare condita elaborarii unui studiu de oportunitate privind fundamentarea delegarii serviciilor, cu 6 luni inainte de luarea deciziei respective;

4.     Dispare conditia ca transportul public local prin operatorul intern sa se desfasoare pe raza UAT-ului respectiv, limitat geografic fara sa intre pe teritoriul altui UAT vecin (art. 4 al. 1 lit.b LG.92/2007), aspect total interzis de Reg. European 1370/2007 (art. 5 al. 2 lit. b).

5.     Se introduce o forma noua de “detinere” a parcului auto, de catre operatorul rutier, pe langa cea de proprietate sau leasing ( prevazute de LG. 92 art.4 al. 1 lit. d) si anume cea obtinuta prin darea in folosinta de catre autoritatea contractanta fara sa se tina cont de OG 27/2011 care prevede licentierea doar a autovehiculelor detinute in proprietate sau leasing;

6.     Gestiunea directa a serviciilor de transport public local (adica atribuirea serviciului catre operatorul intern al UAT-ului sau celui regional al ADI – asociatie de dezvoltare intercomunitara) nu se mai face in conformitate cu Legea achizitiilor publice LG.98/2016, ci doar in baza LG.51/2006 eliminandu-se astfel criteriile de transparenta impuse de legislatie la procedura de atribuirii directe a serviciului catre operatorul propriu.

Putem concluziona, vazand usurinta cu care Guvernul, prin MDRAPFE, poate sa isi atribuie rolul de unic detinator al serviciului de transport public local (prin UAT-uri si ADI-uri) ca “cine poate mai mult, poate si mai putin”! Daca am asistat in ultimele luni la “decapitarea” a 2 guverne asemeni “noptii cutitelor lungi” a lui Hitler din 1934 in incercarea de a instaura politica monopolului de stat, astazi asistam la o adevarata “expropriere” a transportatorilor cu capital social privat de la serviciile de transport public local.

Daca acest minister ar fi facut studii de oprtunitate sau de mobilitate inaintea promovarii acestui Proiect de OUG ar fi constatat, in principal, 2 lucruri:

1.     UAT-urile si Adi-urile nu au capacitatea necesara sa acopere intreg serviciul de transport judetean;

2.     Costurile operationale, plus existenta unui “profit rezonabil” (asa cum acesta este definit de Reg. European 1370/2007) sunt elemente definitorii ale pretului real pe km al acestui serviciu de transport calatori.

Daca autoritatile locale (indiferent de forma de organizare, UAT sau ADI), decid sa desfasoare prin structuri proprii sau operatori interni, respectiv regionali serviciul de transport local la un pret mai mic, diferenta de pret trebuie suportata din bugetul local.

Astfel, in ciuda motivatiei prezentate in preambulul la Proiectul OUG, refitor la programul operational 2014-2020, cu investitii si alocare de 1.588 mld. Euro(cofinantare UE si buget de stat) Uniuinea Europeana, prin organismele de resort, nu va aloca acesti bani din 2 motive:

1.     Acest proiect de OUG nu respecta prevederile Reg. CE 1370/2007 ( pe alocuri le incalca flagrant) si nici legislatia nationala;

2.     Regulamentul European face o distinctie clara intre compensatie si regimul acordarii acesteia si conditiile acordarii ajutorului de stat.

Astfel in preambulul la Proiectul OUG se vorbeste de anumite investitii ce intra sub incidenta ajutorului de stat care vor fi realizate in conditiile existentei unui contract de servicii publice corespunzator Reg. CE 1370/2007.

In realitate, pentru a nu constitui ajutor de stat, compensatia acordata in cadrul contractelor de servicii publice in transportul local, trebuie sa respectate strict si limitativ cele 4 conditii stabilite de Curtea Europeana de Justitii (HAGA) vin hotararea Altmark 2003.

Masura atribuirii directe a serviciului de transport local catre operatorul intern al UAT-ului ( sau regional al ADI-ului) nu garanteaza reducerea compensatiei ce urmeaza sa fie alocata de la bugetul de stat. DE CE? Pentru ca atribuirea directa nu este rezultatul interactiunii concurentiale a fortelor de piata.

Aceste forte ale pietei, in spiritul si litera Regulamentului European, sunt cele care acopera atat interesul operatorilor de transport cat si necesitatile calatorilor, beneficiari ai serviciului respectiv.

Reglementarile europene prevad “interventia” autoritatilor statelor membre de a contracta obligatiile de serviciu public acolo unde actiune fortelor pietei nu acopera sau nu satisface interesele operatorului de transport, care, prin prisma propriului interes economic, nu ar executa serviciul fara primirea unei compensatii si/sau exclusivitati din partea autoritatii contractante.

Cu alte cuvinte, autoritatile ar trebui – spune Regulamentul European – sa intervina prin delegarea gestiunii serviciilor de utilitate publica in transportul local, acolo unde este nerentabil (tinand cont tocmai de costurile operationale si profitul rezonabil recomandat la nivel de tara).

Eficienta acestui serviciu de utilitate publica este data de raportul dintre calitatea si resursele utilizate pentru prestarea lui. Daca acest serviciu se va atribui exclusiv operatorilor interni/regionali (ai autoritatilor locale) fara participarea operatorilor cu capital social privat la atribuirea prin gestiune delegata a respectivului servciu, prin proceduri competitive de atribuire, pierderile financiare la bugetul de stat vor fi adevarate “gauri negre” pe care UE nu le va finanta, considerandu-le “ajutoare de stat” reglementate prin legislatia achizitiilor publice.

Un alt aspect important de evidentiat este ca se incearca, prin mijloacele extreme ale  initierii OUG-urilor sa se elimine conditia obtinerii avizelor Consiliului Concurentei si al ANRSC ( Autoritatea de reglementare in domneniu).

Astfel, se propune modificare art. 44 din LG. 92/2007 in sensul in care nivelul tarifelor aplicate de catre operatorii de transport “sa constitue criterii de acordare a contractului de delegare a gestiunii serviciului respectiv”.

De mentionat paradoxul in care ne aflam:

Pe de o parte autoritatile contractante isi vor delega gestiunea serviciilor de transport doar catre operatorii interni/regionali (printr-o veritabila “negociere directa” fara criterii de transparenta sau concurentiale), iar pe de alta parte, pentru prima oara “criteriul acordarii contractului de delegare” este dat de nivelul tarifului aplicat/practicat de insusi operatorul intern.

Pe de o parte un contract nu se “atribuie” ci se semneaza intre cele doua parti, chiar daca autoritatea detine controlul total asupra operatorului intern, iar pe de alta parte este lipsit de orice logica sa ne imaginam cum ar putea nivelul tarifului practicat/aplicat de operatorul intern sa fie chiar criteriu de “acordare” a contractului.

Aceste aspecte, relevate mai sus le vor observa si specialistii organismelor europene si, pe langa de starea de stupefactie pe care o vor incerca, consecintele sunt usor de prevazut: “infringement” la adresa Romaniei pentru nerespectarea tratatelor la care este parte semnatara.

Asa cum aminteam mai devreme: “cine poate mai mult poate si mai putin”.

Daca s-au putut modifica Legile Justitiei (303 si 304/2004) in ciuda recomandarilor Comisiei de la Venetia, avizelor CSM sau a Asociatiilor Profesionale ale Magistratilor din Romania, de ce n-ar putea modifica legislatia generala (LG. 51/2006) si speciala (LG. 92/2007) dupa bunul plac, dezechilibrand in mod evident raportul intre serviciile de interes economic general (SIEG) si Actiunea Fortelor Pietei (AFP) in ceeea ce priveste serviciile de transport public local, incalcand regulile de concurenta sau conditiile acordarii ajutorului de stat.

De subliniat faptul ca Reg.European 1370/2007 ( sub “umbrela” caruia MDRAPFE vrea sa modifice cele 2 legi ale transportului public local) nu se aplica in conditiile delegarii directe (subordonata regimului de achizitii publice a serviciilor de transport public de calatori cf. LG. 98/2016) si nici ajutorului de stat ci doar acelor servicii de transport public local care pot fi definite ca SIEG si in completarea serviciilor date de Actiune Fortelor Pietei.

Cu alte cuvinte NU se pot impune obligatii specifice de serviciu public pentru serviciile care sunt deja prestate (AFP) in conditii normale de piata.

SIEG sunt acele activitati economice care genereaza rezultate spre folosul public general, pe care piata nu le-ar furniza fara interventia autoritatilor locale sau nationale.

Pentru contracte cu atribuire directa catre operatorul intern/regional sunt aplicabile Directiva 2014/24/UE (art. 2 al. 1 pct. 1,6,9) cu referire la contractele de achizitii publice de servicii.

De asemeni ajutorul de stat (gresit amintit in preamblul la Proiectul de OUG “anumite investitii, ce intra sub incidenta ajutorului de stat”) cuprinzand facilitati/compensatii (si nu “investitii”) acordate serviciilor de utilitati publice in transportul local prin incredintarea/delegarea gestiunii sub forma contractelor NU intra sub incidenta Reg. CE 1370/2007.

Ajutorul de stat, in acceptiunea normelor europene, daca nu indeplineste conditiile pentru a fi compensatie in regimul SIEG, poate fi acordat doar cu respectarea Reg. UE 1407/2013 (atr. 107 si 108 Tratatul UE).

Prin stabilirea exclusiv a modalitatii de atribuire prin gestiune directa sau delegata, a serviciului de transport public local, operatorilor proprii ai UAT-urilor sau regionali ai ADI-urilor, MDRAPFE pierde din vedere o serie de principii de baza ale economiei de piata:

1.     Asigurarea celui mai bun raport pret/calitate a serviciului;

2.     Interesele de perspectiva viitoare ale bugetelor necesar a fi alocate din partea autoritatilor locale;

3.     Marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice a serviciilor de transport rutier de persoane local/judetean/zona metropolitana si incapacitatea operationala a autoritatilor locale de a acoperi unilateral nevoile de desfasurare si exploatare a serviciilor respective.

Prin atribuirea sub forma de gestiune directa a serviciilor de transport, autoritatile locale trebuie sa-si asume direct si nemijlocit intreaga responsabilitate pentru prestarea serviciilor de utilitate publica in transportul de calatori.

Renuntarea la avizele Cosiliului Concurentei la studiile de oportunitate, precum si excluderea operatorilor cu capital social privat de la atribuirea contractelor de gestiune delegata a respectivelor servicii, nu fac decat sa ne izoleze ca tara in raport cu celelalte state membre UE si sa ne produca un salt in timp “in urma cu vreo 30 de ani”, in vremurile in care statul stabilea, prin politica de monopol, cum se atribuie serviciile de utilitati publice, criterii, nivel de tarifare, indicatori de performanta, perioada, etc.

FORT anunta ca va initia, alaturi de celelalte patronate din transporturile rutiere un protest, in fata Guvernului si MDRAP, miercuri 14.03.2018 in incercarea de a pune presiune pe factorii de decizie pentru renuntarea la adoptarea respectivului proiect de OUG initiat de MDRAPFE.

Declaratiii de presa e acest subiect, ora 11.30 in fata MDRAPFE”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.