Guvernul Orban a modificat OUG privind amânarea ratelor la bănci

Guvernul Orban a modificat, în ședința din 30 martie, Ordonanța de urgență (OUG) privind amânarea ratelor la bănci, adoptată în 27 martie, dar pe care a retras-o de la publicarea în monitorul Oficial, pentru a corecta câteva articole, în urma valului de critici primite de la persoanele fizice și juridice, deopotrivă.

Ministrul finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, la finalul ședinței Executivului, că statul garantează sută la sută dobânda la creditele ipotecare pentru o perioadă de cinci ani. Iată și celelalte declarații:

“Ordonanţa care a fost trimisă spre publicare în această seară oferă clienţilor posibilitatea de a suspenda ratele până la 9 luni de zile şi se pot depune aceste cereri cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei. Cetăţenii au 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei să depună aceste cereri. Iniţial, se spunea că facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României. Am adăugat sau debitorii care au efectuat plata acestor restanţe până la data solicitării suspendării obligaţiei. Astfel, cei care îşi plătesc restanţele până la momentul în care fac solicitarea de amânare sau de suspendare a ratelor pentru 9 luni de zile pot beneficia de această facilitate. A trebuit să introducem câteva observaţii pentru a clarifica această măsură.

Am văzut foarte multe discuţii în spaţiul public. Am vrut să eliminăm orice urmă de îndoială. În ceea ce priveşte ratele la creditele ipotecare pentru persoanele fizice, acolo statul garantează sută la sută dobânda pe o perioadă de 5 ani. Am spus dobânda aferentă acestei perioade de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. Am introdus nou faptul că la această creanţă dobânda este zero la sută şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Dobânda este zero la această creanţă.

Vrem să fie cât mai clară aceasta ordonanţă. Vrem cât mai mulţi români să beneficieze de aceasta facilitate, de aceasta ordonanţă pe care a aprobat-o Guvernul României pentru nouă luni de zile. Ştim prin ce trec în această perioadă şi îi asigurăm că această ordonanţă vine în spriijnul lor şi încercăm să îi ajutăm alături de celelalte programe, şomaj tehnic şi linii de credit pentru investiţii şi capital de lucru, să trecem cu toţii peste această perioadă.

OUG nr. 37/2020  a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul prevede că obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă de până la nouă luni, dar nu mai mult 31 decembrie 2020.

Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditului cu încadrarea în limita de vârstă.

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

Facilitatea poate fi acordată numai pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență. Din acest motiv, Executivul a acordat o perioadă de 45 de zile pentru creditorii cu restanțe să aducă plățile la zi, pentru a putea solicita amânarea ratelor.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens în format letric sau prin poşta electronică cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei. În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre cele două mijloace acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Cum se procedează

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, clienții trimit băncilor o solicitare, în format fizic sau prin email, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de bancă, cel mai târziu la 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe.

De asemenea, cererea se poate face și pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat anunțat pe pagina de internet a băncii, care are obligația de a înregistra conversația. Dobânda se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contactul de credit. La această creanţă dobânda este zero şi plata către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Statul garantează plata dobânzii aferente creditelor ipotecare ale persoanelor fizice: “(…) MFP este autorizat să mandateze FNGCIMM în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului în favoarea creditorilor. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se derulează pe baza unei convenţii de garantare între FNGCIMM şi creditori. Modelul convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG”, se precizează în OUG 37.
 
Condiții
 
Firmele care pot beneficia trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulat:
 
1. Întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul de situații de urgență (CSU) emis de Ministerul Economiei în baza declarației pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie – februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.
 

2. Nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Modificarea contractelor de credit potrivit ordonanţei se produce fără încheierea de acte adiţionale, iar în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor actului normativ.

Fiecare creditor comunică FNGCIMM pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultate din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.

Amânarea creditelor se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia de coronavirus (COVID-19), conform normelor de aplicare a ordonanţei.

Ordonanța de Urgență nr. 37 a fost publicată, în seara de 30 martie, în Monitorul Oficial, dar Guvernul trebuie să adopte normele metodologice, în 15 zile.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.