HG: Programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare

Guvernul a aprobat, în ședința din 30 decembrie, prin Hotărâre, Programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă.

Actul normativ constituie una dintre țintele asumate în cadrul PNRR, pentru finalul anului 2021.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii: „Aprobarea HG-ului pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare este al doilea jalon îndeplinit și asumat prin PNRR și care vizează activitatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Prin acest HG se configurează un program de acțiune pentru reformele din domeniul feroviar care să ducă la creșterea traficului pe calea ferată până în anul 2026”.

Precizările MTI transmise ZIUA CARGO:

La sfârșitul lunii septembrie 2021, a fost aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României document ce prevede un set de reforme și de investiții prioritizate în baza unor criterii menite să asigure accesibilitatea și conectivitatea, elemente cheie pentru dezvoltarea economică și socială.

În cadrul PNRR a fost propusă reforma ”Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar”. Obiectivul acestei reforme este de a consolida eficiența și competitivitatea căilor ferate din România.

Măsura propusă are în vedere realizarea următoarelor:

● aprobarea Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, punerea în aplicare a Programului de acțiune și începerea implementării;

● introducerea unui sistem de eficientizare a utilizării energiei electrice în transportul feroviar;

● implementarea de noi proceduri operaționale de management al traficului feroviar, inclusiv modernizarea software-ului care susține aceste proceduri;

● Plan de acțiune național privind implementarea ERTMS.

În procesul de elaborare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a fost agreată necesitatea unui program de acţiune pentru atingerea obiectivelor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026. Acest program include:

– un sistem cu indicatori pentru prioritizarea investițiilor;

– o structură responsabilă cu pregătirea proiectului;

– măsuri de creștere a traficului de marfă feroviar cu cel puțin 25 % până în 2026 față de 2020;

– măsuri specifice în vederea atingerii unui obiectiv de creștere a numărului de călători din transportul feroviar cu o medie de 25 % față de nivelul de referință din 2021;

– măsuri de creștere a utilizării materialului rulant nou achiziționat;

– măsuri de transfer al călătorilor de la transportul cu autobuze/microbuze la transportul feroviar pe rutele de navetă.

O componentă importantă a acestui program de acţiune se referă la implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, document aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2020. Rolul determinant al implementării acestei strategii în cadrul programului de acţiune destinat creşterii masive a traficului feroviar este dat de orientarea prevalentă a strategiei spre creşterea competitivităţii serviciilor de transport feroviar pe piaţa internă a transporturilor de călători şi marfă, în principal prin creşterea performanţelor circulaţiei trenurilor.

În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, instrumentul prin care se asigură cadrul legal de implementare a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 este contractul de activitate şi performanţă al administratorului infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025, contract încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în numele statului. Acest contract a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021.

Implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 reprezintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru atingerea obiectivelor de reformă asumate prin PNRR în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026.

Ca urmare, actul normativ adoptat astăzi configurează sintetic un program de acţiune cuprinzător destinat să asigure realizarea cu succes a obiectivelor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026. Documentul include:

● analiza preliminară a obiectivelor de reformă asumate şi identificarea principalelor direcţii de acţiune necesare;

● acţiunile necesare în vederea implementării cu succes a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025;

● definirea unui sistem de prioritizare a investiţiilor în infrastructura feroviară, bazat pe indicatori şi criterii clare;

● acţiunile necesare pentru compensarea handicapului competitiv al transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport, handicap generat de externalizarea masivă a costurilor transportului rutier şi a altor moduri de transport;

● acţiunile necesare pentru creşterea nivelului intrinsec de competitivitate al serviciilor de transport feroviar, prin creşterea parametrilor de performanţă şi calitate ai acestor servicii, precum şi prin creşterea nivelului de adecvare la cerinţele pieţei. Această categorie include şi acţiunile care exced domeniului de aplicabilitate al Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare;

● modificările legislative necesare pentru a asigura fezabilitatea programului de acţiune propus;

● definirea cadrului instituţional adecvat care să asigure implementarea programului de acţiune;

● stabilirea termenelor şi responsabilităţilor privind realizarea acţiunilor necesare.

Programul de acţiuni include seturi de acţiuni specifice fiecărui tip de trafic vizat, respectiv: traficul feroviar de călători, traficul combinat de marfă pe rute terestre care utilizează preponderent transportul feroviar, traficul feroviar de marfă în vagoane izolate.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.