Încasări mai mici și cheltuieli mai mari la buget

bani-lei-1-jean-mihai-palsu-550x366Încasări cu 1,9% mai mici, în termeni nominali, în primele 11 luni ale anului față de aceeași perioadă a anului precedent, și cheltuieli mai mari cu 3,3% raportează Ministerul Finanțelor, cu puțin timp înainte de finalul unui an cu multiple creșteri salariale.

Concret, veniturile bugetului general consolidat au fost de de 205,6 miliarde de lei, reprezentând 27,1% din PIB, în timp ce cheltuielile au însumat de 211,1 miliarde de lei, cu precizarea că acestea din urmă s-au redus cu 0,9% ca pondere în PIB.

Deficitul a urcat vertiginos în luna noiembrie, de 4 ori, de la 0,17% din PIB în perioada ianuarie – octombrie la 0,73%.

Totodată, față de primele zece luni ale anului, în noiembrie veniturile s-au majorat cu 18 miliarde de lei iar cheltuielile, cu 22,3 miliarde de lei.

Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană pre și post-aderare) au fost de 200,1 miliarde de lei (26,4% din PIB), cu 1% mai mari față de perioada similară a anului trecut. S-au înregistrat creșteri din impozitul pe profit (+10,5%), contribuții de asigurări sociale (+7,3%), accize (+5%) și impozit pe salarii și venit (+5%).

Colectări mai mici din TVA

Încasările din TVA au înregistrat o scădere de 9,2% față de perioada similară din 2015, pe de o parte în urma reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât și a introducerii cotei reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015.

La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat creșteri față de anul precedent: cu 14,8% la veniturile nefiscale, cu 6,8% la impozitele și taxele pe proprietate și cu 2,6% la taxa pe utilizarea bunurilor.

Cheltuielile de personal au crescut cu 9,8%

La capitlul cheltuieli, cele de personal au crescut cu 9,8%, fiind determinate, în principal, de majorările salariale acordate începând din a doua parte a lui 2015 și de mărirea salariului minim brut pe țară, de la 975de lei/lună în iulie 2015 la 1.250 de lei/lună începând din luna mai 2016.

Mai întâi,majorările salariale acordate bugetarilor în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din instituțiile publice locale, de 25% pentru cel din Sănătate și Asistență socială, de 5% din septembrie 2015 și de 15% din decembrie 2015 pentru Învățământ, apoi iarăși de 10% pentru Sănătate, Învățământ și Asistență socială.

De asemenea, din luna august se aplică prevederile OUG nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au scăzut cu 0,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. S-au înregistrat diminuări la unitățile administrativ teritoriale, în timp ce cheltuielile cu bunuri și servicii la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate au crescut cu 5,5%.

Cheltuielile cu asistența socială, mai mari cu 7,5%

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de perioada similară a anului trecut cu 7,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 și de dublarea alocației de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015, precum și de alte măsuri aprobate în timpul anului 2016.

“Toate acestea au condus la suplimentări ale cheltuielilor cu asistența socială, avute în vedere la prima rectificare bugetară. Alți factori care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale sunt: creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi”, se precizează în documentul citat.

Dobânzile și subvențiile se mențin la același nivel ca procent din produsul intern brut comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 1,3% din PIB și 0,7% din PIB.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 21,7 miliarde de lei, respectiv 2,9% din PIB.

La începutul acestui an, Comisia Europeană a estimat că în 2016 deficitul bugetar în termeni ESA ar urma să crească până la 3% din PIB, limita prevăzută în Tratatul de la Maastricht. Bugetul de stat este construit pe un deficit de 2,95% din PIB.

Imagine: Jean-Mihai PÂLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.