INS: Lungimea drumurilor modernizate a crescut cu doar 2,9% în 2017

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reușit să modernizezeîn anul 2017 numai 2,9% din drumurile publice, iar la capitolul autostrăzi, a inaugurat numai 16 km, potrivit datelor publicate în 25 aprilie de Institutul Naţional de Statistică.

foto: Jean-Mihai PÂLȘU

Astfel, la sfârșitul lui 2017, în țara noastră existau 763 de kilometri de autostradă, față de 747 de kilometri la sfârșitul lui 2016.

Astfel, la 31 decembrie 2017, drumurile publice totalizau 86.099 km, din care 17.654 km (20,5%) erau drumuri naţionale, 35.149 km (40,8%) drumuri judeţene şi 33.296 km (38,7%) drumuri comunale.

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura reţelei de drumuri publice înregistra: 34.900 km (40,5%) drumuri modernizate (92,1% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu), 21.074 km (24,5%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 30.125 km (35,0%) drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică, 41,4% din lungimea drumurilor modernizate şi 48,2% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.

Din totalul drumurilor naţionale, 35,1% (6.200 km) erau drumuri europene, 4,3% (763 km) autostrăzi, iar din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 1,6% (290 km) erau drumuri cu 3 benzi, 10,3% (1826 km) drumuri cu 4 benzi şi 0,1% (22 km) drumuri cu 6 benzi.

Drumurile judeţene erau 38,7% drumuri modernizate și 41,3% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

Liniile de cale ferată de folosinţă publică în exploatare însumau 10.774 km, din care 10.635 km (98,7%) erau linii cu ecartament normal, 5 km – cu ecartament îngust şi 134 km (1,3%) – cu ecartament larg.

Densitatea liniilor la 1.000 km2 teritoriu a fost de 45,2‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, în ordine, în regiunea Bucureşti-Ilfov (154,7‰), regiunea Vest (58,9‰), regiunea Sud-Est (48,9‰) şi  regiunea Nord-Vest (48,8‰).

La aceeași dată, lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare electrificate era de 4030 km, reprezentând 37,4% din reţeaua de căi ferate în exploatare.

Structura rețelei de căi ferate în exploatare, pe regiuni de dezvoltare

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Liniile de cale ferată reprezintă ansamblul de construcţii speciale compus din una sau mai multe căi cu instalaţiile  aferente, destinate transportului de mărfuri şi pasageri cu vehicule feroviare.

Lungimea simplă a liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare include liniile deschise traficului de pasageri şi mărfuri, pe care transporturile se fac pe bază de legitimaţii de călătorie sau documente care însoţesc mărfurile.

La liniile cu căi paralele, la care pentru fiecare sens de mers sunt construite mai multe perechi de căi (duble, triple, etc.), lungimea liniei se stabileşte prin măsurarea unei singure căi.

Ecartamentul este distanţa dintre feţele interioare ale celor două şine de cale ferată.

Calea ferată cu ecartament normal este calea ferată cu ecartament de 1435 mm.

Calea ferată cu ecartament larg este calea ferată cu ecartament mai mare de 1435 mm, respectiv de 1524 mm.

Calea ferată cu ecartament îngust este calea ferată cu ecartament sub 1435 mm, respectiv 700-1200, folosite în zonele montane (Mocăniţa), forestiere, agricole şi pe şantiere.

Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor, deschise circulaţiei publice.

Drumurile publice sunt obiective de utilitate publică destinate transportului rutier, în scopul satisfacerii cerinţelor economiei naţionale, populaţiei şi de apărare a ţării.

Drumurile naţionale asigură legătura dintre capitală şi oraşele reşedinţă ale judeţelor, legăturile între acestea, precum şi  legătura cu ţările vecine.

Autostrada este drumul naţional, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană (gard, marcaj, etc.), cu cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi o bandă de urgenţă şi care nu se intersectează la acelaşi nivel cu alte drumuri sau căi ferate. Sunt incluse doar autostrăzile cu proces verbal încheiat la terminarea lucrărilor.

Drumurile judeţene asigură, atât legăturile între municipiile reşedinţe de judeţ şi reşedinţele de comune, municipii, oraşe, staţiuni balneoclimaterice şi turistice, porturi, aeroporturi, obiective  importante legate de apărarea ţării şi obiective istorice importante, cât şi între oraşe şi municipii între ele.

Drumurile comunale asigură legăturile între reşedinţa de comună şi satele componente; oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate.  

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.