MFP a publicat un nou proiect de modificare a Codului fiscal (document)

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică, în 13 iulie, un nou proiect de modificare a Codului fiscal, după ce, inițial, publicase un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) în acest sens, în urmă cu o săptămână.

De data aceasta, este vorba despre un proiect de Ordonanță de Guvern (OG). Amintim că ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a avut consultări cu patronatele, sindicatele și autoritățile locale. 

Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale urmează să fie adoptată de Guvernul Ciucă în ședința de vineri.

Potrivit Notei de fundamentare ce însoțește proiectul de OG, „modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal este necesară în vederea:

– modificării sferei de aplicare a scutirii de impozit pe profit pentru profitul reinvestit;

– modificării reglementărilor privind impozitul pe dividende pentru
preîntâmpinarea declanșării unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene (procedură de infringement), din perspectiva nerespectării principiului nediscriminării, având în vedere necesitatea punerii în
acord a legislației naționale cu prevederile Tratatului de funcționare al Uniunii Europene (TFUE), prin asigurarea unui tratament fiscal egal pentru dividendele plătite de o persoană juridică română atât unei persoane juridice române cât și unei persoane juridice rezidente în UE;

– modificării cotei de impozitare a dividendelor distribuite persoanelor juridice române, precum și altor entități.

– modificării sistemului de impozitare a microîntreprinderilor;

– revizuirii sistemului de acordare a deducerilor personale în cazul
contribuabililor care realizează venituri din salarii la locul unde se află funcţia de bază;

– stabilirii, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, a unui plafon lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile stabilite prin lege;

– modificării reglementărilor privind impozitarea veniturilor realizate de către persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, precum și a celor din jocuri denoroc;

– modificării prevederilor privind impozitarea în cazul transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, în sensul eliminării plafonului neimpozabil și introducerii unor cote de impozitare diferențiate în funcție de perioada de deținere;

– revizuirii prevederilor privind stabilirea bazelor anuale de calcul al
contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul anumitor venituri realizate de persoanele fizice;

– stabilirii bunurilor și serviciilor eligibile, conform legislației comunitare în domeniul TVA, pentru aplicarea de cote reduse de TVA care, deși au în vedere în principal interesul consumatorului final, reprezintă totuși excepții de la cota standard și ar trebui să urmărească obiective de interes general și social, ținând cont
totodată de dimensiunea spațiului fiscal-bugetar;

– armonizării prevederilor în domeniul TVA cu noile reglementări comunitare astfel cum au fost adoptate prin Directiva (UE) 2022/542, care limitează în timp facilitatea aplicării cotei reduse de TVA pentru livrările și prestările dăunătoare mediului, respectiv pentru pesticide chimice și îngrășăminte chimice, precum și
pentru lemnul utilizat ca lemn de foc;

– stabilirii unui nou calendar privind nivelul accizelor care să reglementeze cuantumul și perioada de aplicare a nivelului accizelor pentru produsele supuse regimului accizelor armonizate;

– respectării prevederilor art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, respectiv acciza globală pe ţigarete să reprezinte cel puţin 60% din preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum;

– apropierii nivelurilor accizelor pentru tutunul fin tăiat destinat rulării în țigarete și alte tutunuri de fumat cu nivelurile accizelor aplicabil țigaretelor, pentru a se lua mai mult în considerare gradul de concurență dintre aceste produse și armonizarea taxelor pentru toate produsele care aparțin aceleiași grupe de tutun
prelucrat;

– actualizării nivelului accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice având în vedere că acesta nu a mai fost actualizat de la rescrierea Codului fiscal;

– stabilirii unui tratament similar pentru produsele din tutun încălzit cu cel al produselor din tutun prelucrat prin introducerea unui calendar de creștere graduală a nivelului accizelor pentru aceste produse;

– modificării modului de determinare a valorii impozabile pentru clădiri și terenuri, în vederea estimării valorii acestora cât mai aproape de valoarea de piață și realizarea unui mecanism mai echitabil de impozitare, conform recomandărilor Fondului Monetar Internațional cuprinse în Raportul misiunii desfășurate în
România în perioada martie – aprilie 2022.

 abrogarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.