Ordin MTI: Registru electronic la ARR privind atestatele șoferilor

1

Autoritatea Rutieră Română (ARR) va realiza un registru electronic național cu toate datele privind șoferii profesioniști – certificatele de calificare, atestate etc., registru care va permite schimbul de informații cu celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), prevede Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) 257/2021, publicat în Monitorul Oficial 407. 

Registrul național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto va cuprinde cel puțin următoarele informații:

  • numele şi prenumele deținătorului de certificat;
  • tipul de certificat;
  • numele și datele de identificare ale întreprinderii pentru care s-a emis atestatul de conducător auto;
  • data emiterii și perioada de valabilitate a certificatului/atestatului;
  • tipul de transport pentru care poate fi utilizat certificatul respectiv;
  • starea certificatului/atestatului: valabil, expirat, suspendat, anulat etc., data de la care starea certificatului/atestatului se modifică, precum și orice informații referitoare la procedurile administrative legate de certificat/atestat;
  • alte informaţii necesare administrării sau schimbului de informaţii cu statele membre ale UE.

De actualizarea permanentă a datelor din registru se vor ocupa atât ARR, cât și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

ORDIN privind înființarea Registrului național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto și administrarea schimbului de informații cu statele membre ale Uniunii Europene

Art. 1. — Se înființează Registrul național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto.

Art. 2. — Registrul național electronic al certificatelor/ atestatelor profesionale pentru conducătorii auto va conține o bază de date a tuturor certificatelor de calificare profesională CPI și CPC, precum și a atestatelor de conducător auto care au fost eliberate în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri.

Art. 3. — Baza de date va conține cel puțin următoarele informații: a) numele și prenumele deținătorului de certificat; b) tipul de certificat; c) numele și datele de identificare a întreprinderii pentru care s-a emis atestatul de conducător auto; d) data emiterii și perioada de valabilitate a certificatului/atestatului; e) tipul de transport pentru care poate fi utilizat certificatul respectiv; f) starea certificatului/atestatului: valabil, expirat, suspendat, anulat etc., data de la care starea certificatului/atestatului se modifică, precum și orice informații referitoare la procedurile administrative legate de certificat/atestat; g) alte informații necesare administrării sau schimbului de informații cu statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 4. — (1) Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. asigură realizarea sistemului informatic necesar constituirii și gestiunii bazelor de date aferente Registrului național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto. (2) Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. asigură în cooperare cu Comisia Europeană extinderea rețelei electronice existente prin care se realizează schimbul de informații din registrele naționale ale întreprinderilor de transport cu celelalte state membre și pentru schimbul de informații din Registrul național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto.

Art. 5. — (1) Gestionarea Registrului național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto se asigură de către Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. (2) Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier — I.S.C.T.R. vor actualiza permanent datele înscrise în Registrul național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto, conform competențelor ce le revin.

Art. 6. — Prezentele norme transpun prevederile art. 1 pct. 6 din Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere.

Art. 7. — Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier — I.S.C.T.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Cătălin Drulă

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.