Ordinul 1082/2020 cu noile reguli în domeniul transporturilor

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, au emis Ordinul comun nr. 97/ 1082/ 112 privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Publicăm integral documentul:

Art. 1

Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligaţii:

a)să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanţei de protecţie între persoane, de cel puţin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale de aeroporturi şi, respectiv, staţii de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, precum şi a suprafeţelor de staţionare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcţie de specificul fiecărui mod de transport: zonele de aşteptare din interiorul terminalelor/staţiilor de pasageri, ghişeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informaţii, zona de aşteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de aşteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în ţară;

b)să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afişe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecţie sanitară;

c)să efectueze dezinfecţia periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale de aeroporturi şi staţii de metrou, precum şi a mijloacelor de transport în comun.

Art. 2

Pe durata stării de alertă, purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor şi staţiile de metrou, precum şi în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.

Art. 3

Măsurile pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian şi naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4

Operatorii economici cu atribuţii în domeniul transporturilor şi administratorii de infrastructură din domeniul transporturilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5

Pentru reluarea/desfăşurarea activităţilor specifice, instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor elaborează şi aprobă proceduri de sistem corelate cu restricţiile impuse de autorităţile statului român, în contextul manifestării pandemiei generate de COVID-19.

Art. 6

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 mai 2020, se abrogă.

Art. 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA nr. 1:MĂSURI ŞI REGULI în domeniul transportului aerian pentru prevenirea răspândirii COVID-19

I. Măsuri şi reguli la nivelul operatorilor aerieni

1.Pasagerii sunt îndrumaţi să efectueze operaţiunile de check-in on-line.

2.Pasagerii vor fi informaţi în momentul efectuării rezervării/achiziţionării biletelor cu privire la faptul că li se poate refuza intrarea în terminalul aeroportului/îmbarcarea în cazul în care prezintă simptome ale îmbolnăvirii cu noul coronavirus şi care este procedura aplicată de operatorul aerian într-o asemenea situaţie.

3.În situaţia în care operatorul decide să efectueze triajul epidemiologic al pasagerilor conform propriilor proceduri, va informa în mod corespunzător pasagerii în momentul rezervării/achiziţionării biletelor, inclusiv cu privire la procedura aplicată. Triajul va fi efectuat obligatoriu înainte de efectuarea operaţiunilor de check-in pe aeroport.

4.Operatorii aerieni asigură echipamente de protecţie pentru membrii echipajelor.

5.Piloţii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în cazul părăsirii cabinei de pilotaj, şi să îşi igienizeze mâinile, prin spălare cu apă şi săpun sau dezinfectare cu dezinfectanţi pe bază de alcool, după terminarea sarcinilor în afara cabinei de pilotaj.

6.Operatorii aerieni sunt obligaţi să doteze aeronavele cu substanţe dezinfectante şi echipamente de protecţie de rezervă.

7.Personalul navigant este obligat să îşi igienizeze mâinile, prin spălare cu apă şi săpun sau dezinfectare cu dezinfectanţi pe bază de alcool, după fiecare interacţiune cu pasagerii sau bunurile acestora.

8.Accesul în aeronavă al personalului de sol de la escală este interzis, cu excepţia celui dedicat pentru curăţenie şi dezinfecţie sau a personalului tehnic.

9.Accesul în cabina de pilotaj este interzis oricărei persoane care nu este membră a echipajului de zbor.

10.Mişcările în aeronavă în timpul zborului vor fi reduse la un minim necesar.

11.Se interzice utilizarea echipamentelor sau materialelor de protecţie care ar putea obstrucţiona accesul la echipamentele de urgenţă, ar împiedica accesul la măştile de oxigen, ar împiedica accesul la căile de evacuare de urgenţă sau ar limita contactul vizual sau auditiv cu echipajul de cabină.

12.Serviciul la bord va fi suspendat/limitat pe rute/destinaţii în funcţie de nivelul de risc declarat de autorităţi.

13.Pasagerii vor fi grupaţi pe familii, cât mai distanţaţi, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

14.Aeronava trebuie să fie dezinfectată după fiecare rotaţie.

15.Pasagerii au obligaţia de a purta masca de protecţie la urcarea la bordul aeronavelor, precum şi pe toată durata călătoriei.

16.Pasagerii vor fi informaţi cu privire la regulile de igienă şi la consecinţele nerespectării acestora.

17.Accesul la bord este permis cu un singur bagaj de mână. Pasagerii vor fi informaţi în momentul rezervării/cumpărării biletelor cu privire la dimensiunea acestui bagaj.

18.Materialele printate vor fi eliminate de la bord, cu excepţia instrucţiunilor de salvare, a pungii şi a documentelor cerute de autoritatea de sănătate publică a statului de destinaţie şi care pot fi completate în timpul zborului.

19.Pasagerii vor fi instruiţi, după caz, cu privire la completarea înaintea sau în timpul zborului a documentelor solicitate de autoritatea competentă în domeniul sănătăţii publice din statul de destinaţie şi predarea acestora la debarcare conform procedurilor stabilite.

20.Pasagerii vor fi informaţi cu privire la regimul care le va fi aplicat la sosirea în statul de destinaţie.

21.Operatorul va aplica procedurile stabilite pentru cazurile în care la bordul aeronavei sunt identificaţi pasageri simptomatici.

22.Pasagerii vor fi instruiţi cu privire la procedurile de debarcare, astfel încât să se respecte măsurile de distanţare socială.

II.Măsuri şi reguli la nivelul aeroporturilor

1.Pentru a evita aglomerările, companiile aeriene/agenţii de handling informează pasagerii să se prezinte la aeroport cu cel puţin 3 ore înainte de ora programată pentru decolare.

2.Accesul în terminalele aeroporturilor (sosiri şi plecări) va fi limitat la pasageri, membrii echipajelor şi lucrătorii de pe aeroporturi. Persoanelor care însoţesc pasagerii li se va permite accesul în terminale numai în situaţii excepţionale (de exemplu: însoţitorii persoanelor cu mobilitate redusă, însoţitorii minorilor etc.), afişate în mod vizibil la intrarea în terminal şi publicate şi pe site-ul aeroporturilor.

3.În vederea asigurării distanţei de protecţie între persoane se reconfigurează atât traseele de deplasare a persoanelor, cât şi suprafeţele de staţionare temporară în zonele nerestricţionate, cum sunt parcările publice din faţa terminalelor de pasageri, peroanele de la intrarea în terminalele de pasageri, sălile de aşteptare din interiorul terminalelor de pasageri, ghişeele de înregistrare (check-in, ticketing), zonele de alimentaţie publică, birourile de informare, zona de aşteptare pentru efectuarea controlului accesului, zonele de îmbarcare, zonele de ridicare a bagajelor şi zonele pentru efectuarea evaluării epidemiologice, precum şi zonele de control trecere frontieră.

4.Procesul de verificare a temperaturii şi gestionarea persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de sănătate în vederea efectuării călătoriei, prin raportare la prevederile legale şi normele sanitare, sunt în sarcina instituţiilor/agenţiilor statului care au competenţe legale în acest sens. 5.Pentru a asigura măsurile de menţinere a distanţării sociale se creează culoare în interiorul cărora se marchează pe pardoseală, cu autocolante, linii de demarcaţie pentru păstrarea distanţei minime de siguranţă între pasageri (faţă-spate şi lateral).

6.Ghişeele de check-in se deschid cu cel puţin 3 ore înainte de ora programată pentru decolarea aeronavei.

7.Pentru fiecare cursă se asigură un efectiv suficient de angajaţi care să realizeze procedurile la ghişeele check-in.

8.Vor fi luate măsuri privind adaptarea semnalisticii şi mesajelor video care rulează pe monitoarele din zona de control de securitate, astfel încât să fie prezentate instrucţiuni cu privire la menţinerea distanţării de protecţie.

9.Administratorii aeroporturilor stabilesc împreună cu agenţii de handling proceduri pentru asigurarea transportului pasagerilor spre/dinspre aeronavă în grupuri care să asigure distanţe minime de siguranţă între pasageri.

10.În zonele critice identificate (spaţii cu utilizare intensă, cum ar fi zonele de control de securitate, zonele de control trecere frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic, grupuri sanitare) va creşte frecvenţa de realizare a operaţiunilor de dezinfecţie a suprafeţelor şi volumelor pentru eliminarea riscului de contaminare, după cum urmează: dezinfecţie aer/suprafeţe cu substanţă biocidă – cel puţin la 4 ore, dacă există activitate de zbor; dezinfectarea tăvilor de la filtrele de securitate – cel puţin o dată pe tură; dezinfecţia grupurilor sanitare – cel puţin la 2 ore.

11.Totodată se asigură următoarele măsuri:

a)vor fi amplasate covoare cu soluţie dezinfectantă pe fluxurile de circulaţie a pasagerilor şi personalului;

b)vor fi amplasate dozatoare cu dezinfectant sau cu şerveţele dezinfectante pe fluxurile de circulaţie a pasagerilor şi personalului, în special la intrarea în terminale şi în zona porţilor de îmbarcare.

12.Ventilarea naturală va fi îmbunătăţită pe cât posibil în terminale, în timp ce recircularea aerului va fi redusă.

13.Având în vedere că măsurile de protecţie sanitară afectează capacitatea de procesare a pasagerilor, administratorul aeroportului, după consultare cu transportatorii aerieni şi celelalte autorităţi cu atribuţii în punctele de trecere a frontierei, va corela programul de zbor cu noile capacităţi de procesare rezultate din aplicarea măsurilor de protecţie sanitară.

14.Operatorii economici care desfăşoară activităţi în perimetrul aeroporturilor vor efectua zilnic triajul epidemiologic al propriilor angajaţi.

III.Operatorii aerieni care efectuează zboruri pe/de pe aeroporturile din România, administratorii aeroporturilor şi ceilalţi furnizori de servicii de pe aeroporturi vor dispune şi orice alte măsuri necesare, inclusiv elaborarea de proceduri, acolo unde este cazul, pentru implementarea recomandărilor aplicabile, prevăzute în Ghidul operaţional privind managementul pasagerilor şi al personalului din transportul aerian în contextul pandemiei COVID-19 (COVID-19 Aviation Health Safety Protocol1/Operational Guidelines for the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic), dezvoltat de Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei şi Centrul European pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), publicat pe site-ul Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei.

ANEXA nr. 2: MĂSURI ŞI REGULI care se impun a fi implementate pentru derularea operaţiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu şofer şi transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 

I. În domeniul transportului rutier de persoane se aplică următoarele măsuri:

1.În zona uşii de acces al pasagerilor, în interiorul mijlocului de transport, se montează dozatoare cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool. Înainte de plecarea în cursă se efectuează obligatoriu curăţenia şi dezinfecţia mijlocului de transport. Se evită măturarea uscată şi alte acţiuni mecanice pe suprafeţe potenţial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se utilizează în schimb metode de curăţare umedă.

2.Pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecţie, astfel încât să îi acopere gura şi nasul.

3.Pentru accesul la bordul mijlocului de transport şi pe toată durata călătoriei, pasagerii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să le acopere gura şi nasul.

4.Pentru transportul rutier internaţional de persoane, în punctele de îmbarcare, operatorii de transport au obligaţia de a asigura măsurarea temperaturii cu dispozitive tip termoscanner pentru fiecare pasager. Se va refuza îmbarcarea persoanelor cu o temperatură >37,30 C şi li se va recomanda să consulte de urgenţă medicul de familie.

5.Spaţiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacţiunea socială.

6.Conducătorii mijloacelor de transport au obligaţia de a păstra distanţa socială, în timpul pauzelor pe drum, şi să evite contactul cu alte persoane.

7.La îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanţă minimă de siguranţă unul faţă de celălalt.

8.Accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe uşa din faţă, iar coborârea se realizează pe cealaltă/celelalte uşă/uşi, dacă aceasta/acestea există.

9.Transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.

II.În domeniul transportului în regim de taxi, transportului alternativ şi transportului în regim de închiriere cu şofer se aplică următoarele măsuri:

1.Transportul pasagerilor se efectuează doar pe locurile din spate.

2.Conducătorul mijlocului de transport poartă mască de protecţie, astfel încât să îi acopere gura şi nasul, iar mijlocul de transport va fi dotat cu dezinfectant pe bază de alcool.

3.Spaţiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic de locurile din spate.

4.Pasagerii au obligaţia de a purta masca de protecţie la urcarea în mijlocul de transport şi pe toată durata călătoriei.

5.În cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacţiunii fizice cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să utilizeze mănuşi, să le depoziteze într-o pungă special destinată după utilizare şi să îşi dezinfecteze mâinile după îndepărtarea acestora.

6.Conducătorul mijlocului de transport este obligat să igienizeze şi să dezinfecteze zilnic interiorul vehiculului.

7.Se utilizează cu precădere plăţile electronice.

III.În domeniul transportului rutier de mărfuri se aplică următoarele măsuri:

1.Interiorul mijlocului de transport trebuie igienizat înainte de plecarea în fiecare cursă.

2.Conducătorul mijlocului de transport va fi dotat cu mască de protecţie şi dezinfectant pe bază de alcool, iar mijlocul de transport va fi dotat cu coşuri de colectare a gunoiului/saci de gunoi securizaţi.

3.În interacţiunea cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecţie, astfel încât să îi acopere gura şi nasul.

4.Se utilizează cu precădere documente digitale. În cazul manipulării documentelor în format hârtie, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecţie, astfel încât să îi acopere gura şi nasul, să utilizeze mănuşi, pe care le depozitează într-o pungă special destinată după utilizare, şi să îşi dezinfecteze mâinile după îndepărtarea mănuşilor.

ANEXA nr. 3:MĂSURI ŞI REGULI în domeniul transportului de persoane la bordul navelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

I. Măsuri luate de administratorul locului de îmbarcare/debarcare pasageri

1.Este obligatorie igienizarea locurilor de îmbarcare/debarcare pasageri.

2.Este obligatorie dezinfecţia spaţiilor închise din locurile de îmbarcare/debarcare pasageri cu substanţă biocidă.

3.La grupurile sanitare se asigură în permanenţă săpun şi dezinfectant de mâini pe bază de alcool şi se afişează postere cu modul corect de spălare a mâinilor.

4.În zonele de acces pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor este obligatorie montarea dozatoarelor cu dezinfectanţi de mâini pe bază de alcool.

5.La îmbarcare este obligatorie informarea pasagerilor cu privire la documentele/formularele care trebuie completate şi măsurile pe care trebuie să le respecte pentru a fi admişi în statul de destinaţie.

6.Angajatorul este obligat să asigure verificarea temperaturii lucrătorilor, la intrarea acestora în tură.

7.Angajatorul este obligat să asigure echiparea lucrătorilor din locul de îmbarcare/debarcare cu măşti de protecţie şi mănuşi.

8.Pe cât este posibil, se utilizează documentele digitale.

II. Măsuri luate de operatorul economic care desfăşoară transport de pasageri şi/sau mărfuri

1.Sunt obligatorii igienizarea şi dezinfecţia navei cu substanţă biocidă.

2.Operatorul economic stabileşte frecvenţa igienizării şi a dezinfecţiei navei, în funcţie de caracteristicile tehnice ale acesteia şi durata cursei, având obligaţia de a informa pasagerii şi autorităţile în acest sens.

3.Operatorul economic este obligat să asigure verificarea temperaturii membrilor de echipaj, la intrarea în tură.

4.Operatorul economic este obligat să doteze membrii de echipaj cu măşti de protecţie şi mănuşi.

5.Operatorul economic este obligat să instruiască membrii de echipaj cu privire la modul de interacţionare cu pasagerii, în sensul păstrării distanţei minime de siguranţă între pasageri.

6.Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru interzicerea accesului la bord al pasagerilor care nu deţin mască de protecţie.

7.Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru monitorizarea respectării cerinţei privind purtarea măştii de protecţie de către pasageri pe toată durata cursei.

8.Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru informarea periodică, pe durata cursei, cu privire la regulile de protecţie sanitară care trebuie respectate la bordul navei (purtarea măştii, spălarea frecventă a mâinilor, respectarea distanţei minime de siguranţă între pasageri).

9.Operatorul economic trebuie să monteze, în locuri vizibile destinate pasagerilor, postere/autocolante/afişe care să cuprindă recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19.

10.Operatorul economic este obligat să doteze nava cu dozatoare cu dezinfectanţi şi echipamente de protecţie de rezervă.

11.La grupurile sanitare se va asigura în permanenţă săpun şi dezinfectant de mâini pe bază de alcool şi se vor monta postere cu modul corect de spălare a mâinilor.

12.Se asigură ventilarea naturală la bordul navei, pe cât posibil, iar recircularea aerului va fi redusă.

13.Operatorul economic va informa pasagerii cu privire la documentele/formularele care trebuie completate şi măsurile pe care aceştia trebuie să le respecte pentru a fi admişi în statul de destinaţie şi, după caz, pune la dispoziţie aceste documente/formulare.

ANEXA nr. 4: MĂSURI ŞI REGULI în domeniul transportului feroviar şi cu metroul, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

I. Măsuri şi reguli la nivelul operatorilor de transport feroviar

1.Purtarea măştii de protecţie este obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor şi pe toată durata călătoriei.

2.Şeful de tren/Conductorul are obligaţia să vizualizeze biletul de călătorie, fără să îl atingă.

3.Este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, pentru comercializarea cu amănuntul a produselor preambalate.

4.Garniturile de tren trebuie salubrizate şi igienizate înainte de plecarea în fiecare cursă.

5.Operatorii feroviari promovează vânzarea on-line a biletelor şi utilizează cu prioritate biletele electronice.

6.Operatorii feroviari pun în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs, acolo unde este tehnic posibil şi eficient din punct de vedere economic.

7.Operatorii feroviari stabilesc şi aduc la cunoştinţa publicului măsurile organizatorice impuse de specificul activităţii şi de zona de desfăşurare a acesteia.

II.Măsuri şi reguli la nivelul administratorilor staţiilor de cale ferată

1.Administratorii staţiilor de cale ferată montează dozatoare cu dezinfectant pe bază de alcool în punctele de acces în staţie.

2.Zonele de preluare a călătorilor (staţii de taxi, parcări) vor fi amplasate faţă de zona de acces/ieşire la o distanţă care să nu determine aglomerarea de persoane.

3.Este permisă funcţionarea spaţiilor comerciale situate în spaţiul staţiei de cale ferată, atât în clădirea staţiei, cât şi la peron, în care se vând produse ambalate, fără a fi permis consumul în interiorul acestora; operatorii economici au obligaţia de a lua măsuri pentru evitarea aglomerării de persoane în interiorul spaţiilor comerciale.

4.Administratorii staţiilor de cale ferată organizează fluxuri de îmbarcare/debarcare distincte, pe care le semnalizează de la intrarea în gară până pe peron, cu separatoare sau benzi aplicate pe pardoseală.

5.Administratorii staţiilor de cale ferată iau măsuri pentru ca funcţionarea caselor de bilete să se realizeze pe principiul un ghişeu deschis, unul închis, dacă poziţionarea ghişeelor nu permite din construcţie asigurarea distanţei sociale; fluxurile de acces la ghişeu/plecare de la ghişeu vor fi marcate cu separatoare. Administratorii staţiilor de cale ferată prevăd fluxuri de acces/plecare şi la ghişeele de informaţii, automatele de vânzare a titlurilor de călătorie şi zonele de depunere a bagajelor.

6.În staţiile de cale ferată dotate cu instalaţii de sonorizare, periodic vor fi făcute anunţuri cu recomandări referitoare la noul coronavirus.

7.Pe fiecare flux din staţie se vor monta pe pardoseală autocolante care să atenţioneze cu privire la distanţa minimă de siguranţă ce trebuie respectată.

8.În spaţiul staţiei de cale ferată, inclusiv în toaletele publice, se fac periodic acţiuni de dezinfecţie. În zonele intens circulate, operaţiunile de dezinfecţie se fac la intervale de cel mult 4 ore.

9.Pe scaunele existente în staţia de cale ferată se vor semnaliza prin aplicarea de autocolante locurile unde se pot aşeza persoanele – de preferat, un loc ocupat, unul liber.

10.Pe peron se va permite doar accesul persoanelor ce prezintă biletul sau dovada electronică a achiziţionării acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, acestea vor anunţa reprezentantul operatorului de transport feroviar care va stabili modul de acordare a asistenţei pentru persoanele respective.

11.În staţiile cu mai multe peroane comune se va evita, dacă este posibil, alocarea aceluiaşi peron pentru două trenuri, indiferent dacă trenurile pleacă sau sosesc în gară.

III. Măsuri şi reguli pentru transportul cu metroul

1.Pentru accesul în staţiile de metrou, pe durata şederii în aceste staţii şi pe toată durata călătoriei cu metroul este obligatorie purtarea măştii de protecţie.

2.Vor fi expuse afişe de tip ghid cu regulile de bază ce trebuie respectate pe timpul călătoriei cu metroul.

3.Se vor amplasa autocolante de avertizare pentru distanţare socială la cabinele de acces metrou.

4.În dreptul punctelor de vânzare titluri de călătorie şi în dreptul automatelor de vândut cartele se vor amplasa autocolante de avertizare pentru păstrarea de către călători a distanţării sociale.

5.În staţiile de metrou, prin intermediul instalaţiilor de sonorizare, se vor face anunţuri cu privire la păstrarea distanţei şi a respectării măsurilor impuse de autorităţi.

6.Pe magistralele 1 + 3 vor circula 32 de trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 6 minute, iar pe distanţa comună a celor două magistrale, Nicolae Grigorescu – Eroilor, se va asigura un interval minim de 2-3 minute.

7.Pe Magistrala 2 vor circula 21 de trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 3 minute.

8.Pe Magistrala 4 vor circula 4 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 11 minute, până la punerea în funcţiune a sistemului de siguranţă a traficului pe distanţa parc Bazilescu – Străuleşti.

9.Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru transportul în picioare, cât şi pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanţa minimă de siguranţă între pasageri.

10.Trenurile de metrou vor fi igienizate zilnic, prin intermediul unei proceduri industriale, denumită nebulizare.

11.Atât spaţiile publice, cât şi suprafeţele comune cu care călătorii intră în contact pe timpul călătoriei cu metroul se igienizează prin utilizarea de soluţii biocide pentru dezinfectat suprafeţe.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.