Primăria Sectorului 1 ridică mașinile abandonate

Primăria Sectorului 1 al Capitalei ridică mașinile abandonate pe străzi, dar și pe cele cu proprietar neidentificat, acestea urmând a fi depozitate într-un spațiu special amenajat pe Șoseaua Odăi nr. 3-5.

Menționăm că sunt ridicate doar mașinile abandonate și cele declarate fără stăpân, care fac obiectul Legii nr.421/2002, nu și cele parcate neregulamentar”, informează Primăria.

Iată și celelalte precizări:

Având în vedere că spațiul de depozitare a autoturismelor abandonate aparține Primăriei Sectorului 1, administrația locală nu percepe nicio taxă pentru depozitarea acestora. În schimb, vehiculul abandonat va fi restituit proprietarului sau deținătorului  legal numai după ce acesta achită suma de 2000 de lei cu titlu de amendă, potrivit procedurilor instituite de Legea nr.421/2002, la care se adaugă taxa de ridicare și transport în cuantum de 500 de lei.

Potrivit prevederilor articolului 20 din Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2016 “Vehiculele fără stăpân se pot restitui către proprietar/deținător legal pe toată perioada depozitării până la valorificarea acestora, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada calității de proprietar/deținător legal”, după achitarea taxelor aferente.

Totodată, conform prevederilor articolului 21 din același act normativ  “Restituirea vehiculelor abandonate către proprietar/deținător legal se poate realiza în cazul anulării de către instanța de contencios administrativ a dispoziției primarului de trecere a vehiculului în proprietatea Sectorului 1 al Municipiului București, respectiv cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 20 și a plății unei amenzi de 2000 de lei, conform articolului 11 din Legea 421/2002”.

Procedura 

Articolul 2, litera b. din Legea 421/2002 definește noțiunea de vehicul abandonat astfel: „vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ – teritoriale de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului”.

Depistarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe teritoriul Sectorului 1 intră în atribuțiile Poliției Locale și se realizează cu ocazia activităților zilnice desfășurate în teren sau la sesizarea cetățenilor.

În cazul mașinilor abandonate, dacă se constată îndeplinirea cerințelor articolului 2, litera b. din Legea 421/2002, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria vehiculului prin care solicită ridicarea acestuia, în termen de 10 zile, de pe domeniul public.

După identificarea proprietarului sau a deținătorului legal, acesta este somat prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, cerându-i să își ridice mașina de pe domeniul public, sau privat, în termen de 5 zile de la primirea somației.

Dacă proprietarul sau deținătorul legal nu dă curs somației, la expirarea termenului de 5 zile, primarul va emite o dispoziție prin care declară vehiculul abandonat, în baza căreia mașina va fi ridicată, transportată și depozitată în locul special amenajat.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.