Producția industrială, mai scumpă

Preţurile producţiei industriale au crescut, pe total (piaţa internă şi piaţa externă), cu 0,2% în luna martie faţă de februarie și cu 3,8% comparativ cu  martie 2017, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Datele pentru luna februarie sunt rectificate, iar cele pentru luna martie 2018 sunt provizorii.

Grafic: Indicele anual al preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)

Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă

Indicele preţurilor producţiei industriale Martie 2018

faţă de:

Feb. 2018 Mar. 2017
Total 100,15 103,82
Piaţa internă 100,22 103,52
Piaţa externă 100,04 104,29

Datele tabelului în format.xls.

Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale

Indicele preţurilor producţiei industriale Martie 2018

faţă de:

Feb. 2018 Mar. 2017
Total 100,15 103,82
Industria bunurilor intermediare 100,52 105,20
Industria bunurilor de capital 100,06 103,79
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată 100,03 103,10
Industria bunurilor de uz curent 100,02 103,09
Industria energetică 99,94 102,73

Datele tabelului în format.xls.

Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2

Indicele preţurilor producţiei industriale Martie 2018

faţă de:

Feb. 2018 Mar. 2017
Total 100,15 103,82
Industria extractivă 100,50 108,23
Extracţia cărbunelui superior şi inferior c c
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 101,05 111,06
Extracţia minereurilor metalifere c c
Alte activităţi extractive 100,10 104,73
Activităţi de servicii anexe extracţiei 99,63 106,37
Industria prelucrătoare 100,24 104,12
Industria alimentară 100,02 102,72
Fabricarea băuturilor 100,03 103,67
Fabricarea produselor din tutun 100,45 100,68
Fabricarea produselor textile 100,30 103,61
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 100,15 104,51
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 100,14 103,33
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 100,18 104,81
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 100,79 104,60
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 100,00 101,79
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 100,37 104,15
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 99,08 105,79
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 100,23 102,91
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 100,90 106,97
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 101,20 103,67
Industria metalurgică 101,03 109,97
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 100,33 104,34
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 100,37 106,28
Fabricarea echipamentelor electrice 99,94 100,50
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte 100,42 104,80
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 99,93 102,88
Fabricarea altor mijloace de transport 100,10 102,08
Fabricarea de mobilă 100,19 103,60
Alte activităţi industriale n,c,a, 100,58 103,58
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 100,10 110,31
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 99,59 101,18
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 99,59 101,18
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 100,00 100,03
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 100,00 100,03

C – date confidenţiale

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.