Raport IRU: barierele investițiilor în siguranța rutieră

IRU a publicat un raport complet privind investițiile în siguranța rutieră efectuate de companiile de operare în domeniul mobilității și logisticii.

Concluziile evidențiază faptul că, deși industria de transport rutier comercial recunoaște că are un rol esențial în îmbunătățirea siguranței rutiere, există bariere semnificative financiare și de reglementare, la care se adaugă bariere generate de societate.

„Cu mai mult de 3.500 de oameni care mor în accidente rutiere în fiecare zi în lume, conform cifrelor Organizației Națiunilor Unite, nu a fost niciodată mai important să abordăm problemele legate de siguranța rutieră”, arată autorii raportului IRU.

Vehiculele comerciale sunt implicate în mai puțin de 3% dintre accidentele rutiere, 85% având la bază eroarea umană (25% din cauza șoferului profesionist, 75% din cauza celorlalți participanți la trafic). „Operatorii comerciali și șoferii lor profesioniști sunt totuși modele vizibile pe drumurile noastre și își asumă în serios responsabilitatea asupra siguranței”, se precizează în document.

Noul raport al IRU a evaluat deciziile în privința investițiilor legate de siguranță, ale companiilor care conduc autobuze, autocare și camioane. S-au analizat cultura de siguranță din cadrul companiei, de ce și cum investesc în vehicule, măsuri privind resursa umană și operaționale și elementele care blochează investițiile.

Rezultatele se bazează pe un sondaj detaliat asupra a 949 de operatori de mobilitate și logistică din 26 de țări din Europa de Vest, Europa de Est și regiunea Comunității Statelor Independente.

Concluzii

– Operatorii de logistică și mobilitate investesc deja foarte mult în siguranța rutieră, iar 80% vor continua să investească puternic în viitor;

– Operatorii văd un avantaj comercial clar în investițiile privind siguranța rutieră, dar sunt conduși în primul rând de un puternic simț al responsabilității sociale;

– În prezent, investițiile se fac în tehnologie (41%), 31% fiind direcționate către resursa umană și 28% vizând măsuri de siguranță operațională;

– Resursele financiare și raportul cost-beneficiu sunt cele mai mari bariere pentru continuarea investițiilor în siguranța rutieră;

– Operatorii doresc, într-o foarte mare măsură, mai multe standarde internaționale, 90% acordând prioritate creșterii standardelor de siguranță destinate șoferului;

– Operatorii își iau în serios responsabilitatea în lanțurile de mobilitate și aprovizionare, 74% măsurând în mod regulat performanța de siguranță a subcontractanților.

Umberto de Pretto, secretarul general la IRU, a comentat: „Oamenii sunt cei care afectează astăzi, în cea mai mare măsură, siguranța rutieră. Trebuie să impulsionăm investiții suplimentare în resursa umană privind siguranța rutieră – de la scheme de certificare și o mai bună monitorizare a șoferilor, până la campanii generale de conștientizare, pentru a conduce către o cultură de siguranță mai puternică.”

Recomandări

Rezultatele raportului indică importanța măsurilor în patru domenii – pentru industrie, autorități de reglementare și alte părți interesate în materie de siguranță rutieră:

– O cultură de siguranță mai puternică – sectoarele privat și public trebuie să lucreze împreună, pentru a construi o cultură mai puternică a siguranței rutiere, împărtășind cele mai bune practici și învățând unii de la alții.

– Obiective clare pentru subvenții – guvernele trebuie să țintească mai bine acordarea de stimulente, astfel încât să aducă beneficii privind siguranța rutieră, atât întregului lanț de aprovizionare, cât și societății în ansamblu; în paralel trebuie luat în calcul raportul cost-beneficiu înregistrat de operatori, astfel încât investițiile în siguranță să se justifice din punct de vedere economic.

– Certificare obligatorie – formarea trebuie să fie aplicată în mod obligatoriu, într-un cadru extins, cu accent pe factori culturali, schemele de certificare ținând cont de factori tehnici, și având cerințe clare de raportare.

– Standarde internaționale armonizate – la nivel internațional, autoritățile trebuie să introducă standarde armonizate mai inteligente, care să permită reducerea costurilor investițiilor în inovare și măsurarea și raportarea mai eficiente pe termen lung.

Umberto de Pretto a concluzionat: „Pe măsură ce aducem actori-cheie din industrie pentru a face față provocărilor de securitate rutieră, în cadrul Forumului de logistică și inovație al IRU, trebuie să analizăm cu atenție factorii care conduc investițiile în siguranță. Operatorii de transport rutier comercial sunt implicați doar într-un procent mic din volumul total al accidentelor rutiere, dar au un sentiment foarte puternic de responsabilitate socială. Prin schimbări corecte pentru a stimula investițiile, cărăușii îi pot ajuta și pe alții să avanseze și să facă drumurile noastre mai sigure”.

Metodologia sondajului

În colaborare cu IRU, Random a dezvoltat sondajul online cantitativ axat pe un grup țintă de operatori de logistică și mobilitate. Acest sondaj a fost completat de 949 de respondenți calificați care lucrează fie pentru un operator logistic, fie pentru un transportator de marfă care deține propria flotă; sau un operator de mobilitate incluzând (în principal autobuze și autocare).

Sondajul s-a desfășurat în 26 de țări preselectate din Europa de Vest și de Est, precum și din regiunea CSI. Țările respondente din aceste regiuni includ:

Europa de Vest: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia Irlanda, Italia, Țările de Jos, Spania, Suedia, Marea Britanie

Europa de Est: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Turcia

Comunitatea Statelor Independente (CSI): Belarus, Moldova, Rusia, Ucraina.

Cercetarea de piață a avut loc în perioada octombrie și noiembrie 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.