Recomandare UE: Ridicarea coordonată a restricțiilor

Comisia a recomandat statelor membre ale spațiului Schengen și celor asociate să elimine controalele la frontierele interne, până la data de 15 iunie, și să prelungească restricția temporară privind călătoriile neesențiale către UE până la 30 iunie.

Totodată Comisia a stabilit o abordare pentru ridicarea progresivă a restricțiilor după această dată.

Iată precizările, într-un comunicat:

Având în vedere că situația în materie de sănătate din anumite țări terțe rămâne critică, Comisia nu propune în acest stadiu o ridicare generală a restricțiilor de călătorie. Restricțiile ar trebui eliminate pentru țările selectate de comun acord de statele membre, pe baza unui set de principii și criterii obiective – printre care se numără situația în materie de sănătate, capacitatea de a aplica măsuri de limitare a răspândirii virusului în timpul călătoriilor și criteriul reciprocității, ținând cont de date provenite din surse relevante, cum ar fi ECDC și OMS.

Pentru țările față de care se menține restricția, Comisia propune extinderea categoriilor de călători autorizați pentru a-i include, de exemplu, pe studenții străini. De asemenea, Comisia emite astăzi orientări destinate statelor membre pentru a se asigura că reluarea operațiunilor legate de vize în străinătate este coordonată în mod corespunzător cu eliminarea treptată a restricțiilor de călătorie.

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: „După eliminarea tuturor controalelor la frontierele interne în Uniune, propunem o abordare clară și flexibilă în vederea eliminării restricțiilor privind călătoriile către UE începând cu 1 iulie. Călătoriile internaționale sunt esențiale pentru turism și afaceri, precum și pentru reconectarea cu familia și prietenii. Deși va trebui să fim cu toții atenți în continuare, a venit timpul să facem pregătiri concrete pentru ridicarea restricțiilor față de țările a căror situație sanitară este similară cu cea a UE și pentru reluarea operațiunilor legate de vize”.

Eliminarea treptată a restricțiilor privind călătoriile către UE

Pentru a fi eficace, acțiunile la frontierele externe ale UE trebuie să fie coordonate și uniforme. Întrucât călătorii care intră în UE pot circula liber dintr-o țară în alta, este esențial ca statele membre să își coordoneze deciziile privind ridicarea restricțiilor de călătorie. Acesta este motivul pentru care statele membre ar trebui să convină asupra unei liste comune a țărilor din afara UE pentru care restricțiile de călătorie pot fi ridicate începând cu 1 iulie, care să fie revizuită periodic. În acest scop, Comisia propune:

  • Criterii obiective: decizia de a ridica restricțiile pentru o anumită țară ar trebui să se bazeze pe situația epidemiologică și pe răspunsul la coronavirus din țara respectivă, pe capacitatea acesteia de a aplica măsuri de limitare a răspândirii virusului în timpul călătoriei și pe reciprocitatea ridicării restricțiilor de călătorie față de cetățenii UE. Restricțiile ar trebui eliminate în primul rând în cazul țărilor a căror situație epidemiologică este similară cu media UE și în care există suficiente capacități de combatere a virusului. În cazul țărilor a căror situație este mai gravă decât cea din UE, restricțiile ar trebui să rămână în vigoare. Comisia propune o listă de verificare detaliată pentru a ajuta statele membre să realizeze o evaluare comună. Deciziile privind ridicarea restricțiilor de călătorie ar urma să vizeze persoanele din afara UE care locuiesc într-o anumită țară (și nu pe cetățenii acelei țări).
  • O abordare comună și coordonată: Comisia propune un mecanism de coordonare prin care să acorde sprijin tehnic statelor membre și statelor asociate spațiului Schengen și să faciliteze întocmirea unei liste de țări pentru care ar putea fi eliminate restricțiile de călătorie. Deciziile privind ridicarea restricțiilor ar trebui apoi să fie pregătite împreună cu statele membre în cadrul mecanismului integrat al UE pentru un răspuns politic la crize. Statele membre ar trebui să adopte acest tip de decizii în mod coordonat și să asigure aplicarea uniformă a acestora în întreaga UE. Va fi un proces dinamic, iar coordonarea actualizărilor ulterioare ar trebui să se facă prin mecanismul integrat pentru un răspuns politic la crize.
  • Flexibilitate: în cazul în care o anumită țară nu mai îndeplinește criteriile, va fi posibilă reintroducerea restricțiilor de călătorie pentru aceasta. În plus, statele membre pot să refuze intrarea unui călător din afara UE care prezintă o amenințare la adresa sănătății publice, chiar dacă acesta provine dintr-o țară față de care au fost ridicate restricțiile.

În conformitate cu lista de verificare propusă, Comisia recomandă, de asemenea, eliminarea restricțiilor de călătorie pentru Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia începând cu 1 iulie, având în vedere că situația lor epidemiologică este similară sau mai bună decât cea a UE. Acest lucru este și o consecință a disponibilității Comisiei de a asocia îndeaproape regiunea Balcanilor de Vest în punerea în aplicare a foii de parcurs pentru eliminarea măsurilor de limitare a răspândirii virusului.

Pentru acele țări față de care se mențin restricțiile de călătorie, statele membre ar trebui să se asigure că fac excepție de la aplicarea restricțiilor persoanele care călătoresc pentru studii, la fel ca și lucrătorii cu înaltă calificare din afara UE, dacă angajarea lor este necesară din punct de vedere economic, iar munca nu poate fi amânată sau executată în străinătate. Cetățenii UE, ai statelor asociate spațiului Schengen și ai țărilor terțe care își au reședința legală în Uniunea Europeană, precum și membrii de familie ai acestora ar trebui să fie exceptați de la restricția de călătorie, indiferent dacă motivul călătoriei este întoarcerea acasă sau alt motiv.

În foaia de parcurs privind eliminarea măsurilor de limitare a răspândirii virusului, prezentată la 15 aprilie, Comisia a indicat că restricțiile de călătorie în interiorul UE ar trebui să înceapă să fie eliminate treptat înainte de relaxarea, într-o a doua etapă, a restricțiilor la frontierele externe. Acest proces este deja în curs, mai multe state membre ridicând deja restricțiile pentru călătoriile în interiorul UE și alte state intenționând să facă acest lucru începând cu 15 iunie 2020. Comisia încurajează ferm celelalte state membre să finalizeze procesul de eliminare a controalelor la frontierele interne și a restricțiilor privind libera circulație în interiorul UE până la data de 15 iunie 2020.

Reluarea operațiunilor legate de vize

Majoritatea statelor membre au decis să suspende sau să reducă prelucrarea cererilor de viză ca parte a măsurilor legate de pandemie. Călătorii vor trebui să poată avea din nou acces la serviciile de vize, iar statele membre ar trebui să sincronizeze reluarea operațiunilor de vize cu eliminarea restricțiilor de călătorie. Acesta este motivul pentru care Comisia prezintă astăzi orientări pentru revenirea treptată și coordonată la normal a operațiunilor legate de vize.

Pentru a se asigura o abordare armonizată, consulatele ar trebui să își reia simultan activitatea la sediile din diferite țări, să pună în aplicare în mod integral normele UE în materie de vize și să adopte o strategie eficientă de comunicare cu publicul. Orientările includ, de asemenea, măsuri legate de igienă și precauții pentru primirea solicitanților de viză.

În cele din urmă, în cazul în care un stat membru solicită efectuarea unor verificări ale stării de sănătate a solicitanților de viză, acestea ar trebui să aibă loc în momentul călătoriei sau cu puțin timp înainte, și nu în momentul solicitării vizei și ar trebui să se aplice tuturor călătorilor dintr-un anumit loc, indiferent de cetățenia pe care o dețin sau de statutul lor în ceea ce privește vizele. 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.