Reguli pentru transportul feroviar de călători în perioada stării de alertă (Ordin)

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTCI), Lucian Bode, și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, au emis Ordinul nr. 984/829/15.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 16 mai, cu obligațiile transportatorilor în perioada stării de urgență, pentru fiecare tip de transport: rutier, aerian, naval, feroviar.

Măsuri și reguli care se impun a fi implementate în domeniul transportului feroviar pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19:

Operatorii feroviari

 • purtarea măștii va fi obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor și pe toată durata călătoriei;
 • șeful de tren/conductorul are obligația doar să vizualizeze biletul de calatori, fără să-l atingă;
 • este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, fără a presta serviciul alimentar în zona barului;
 • garniturile de tren vor fi salubrizate și igienizate înainte  plecarea în fiecare cursă;
 • lucrătorii din transportul feroviar vor trebui să fie dotați  cu măști și mănuși;
 • se va promova vânzarea on-line a biletelor și se vor utiliza cu prioritate biletele electronice;
 • operatorii feroviari vor pune în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de lung  parcurs și pentru cele regionale acolo unde este tehnic posibil și eficient din punct de vedere economic;
 • operatorii feroviari vor stabili și aduce la cunoștința publicului măsurile organizatorice impuse de specificul activității și de zona de desfășurare a acesteia.

Gări

• vor fi montate dozatoare cu biocid în punctele de acces în gară;
• zonele de preluare a călătorilor (stații de taxi, parcări) vor fi amplasate față de zona de acces/ieșire la o distanță care să nu determine aglomerarea de persoane;
• în cazul stațiilor de cale ferată cu mai multe zone de acces, fiecare zonă va fi utilizată doar pentru unul dintre fluxuri, fie de intrare, fie de ieșire din gară;
• vor fi deschise doar spațiile comerciale care vând produse ambalate situate pe spațiul gării care au zona de acces din afara stației de cale ferată. Spațiile comerciale vor avea obligația de a lua măsuri pentru a evita aglomerarea de persoane în interiorul lor; se interzice deschiderea restaurantelor/ teraselor;
• fluxurile de îmbarcare/debarcare vor fi distincte și vor fi semnalizate de la intrarea în gară până pe peron (cu separatoare sau benzi aplicate pe suprafața gării);
• la casele de bilete se va merge pe principiul un ghișeu deschis unul închis, dacă poziționarea ghișeelor nu permite din construcție asigurarea distanței sociale, iar fluxurile de acces la ghișeu/plecare de la ghișeu vor fi marcate cu separatoare. Vor fi prevăzute fluxuri de acces/plecare și la ghișeele de informații sau la zonele de depunere a bagajelor;
• periodic vor fi făcute anunțuri semnalizate distinct cu sfaturile necesare referitoare la noul coronavirus;
• pe fiecare flux din gară se vor monta jos stickere care să atenționeze cu privire la distanța minimă ce trebuie respectată;
• în spațiul gării (inclusiv toaletele publice) se vor face periodic acțiuni de dezinfecție. În zonele intens circulate, operațiunile de dezinfecție se vor face la minim 4 ore;
• pe scaunele existente în gara se va semnaliza prin aplicarea de stickere locurile unde se pot așeza persoanele (de preferat un loc ocupat unul liber);
• pe peron se va permite accesul doar al persoanelor ce prezintă biletul sau dovada electronică a achiziționării acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, aceștia vor anunța reprezentantul operatorului de transport feroviar care va stabili modul de acordare a asistenței pentru persoanele respective;
• pentru stațiile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea acestora pentru 2 trenuri (indiferent că pleacă sau sosesc în gara) în același interval de timp, pentru a evita aglomerarea;
• pentru fiecare peron se va stabili o zonă destinată persoanelor care așteaptă călătorii care sosesc cu trenul. În cazul în care nu poate fi stabilită o astfel de zonă așteptarea călătorilor se va face în exteriorul gării.

Pentru toate tipurile de transport – rutier, aerian, feroviar și naval -, obligațiile operatorilor economici care administrează infrastructura de transport sunt următoarele:

 • să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane de cel puțin 1,5 m în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor cât și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;
 • să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;
 • să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou precum și a mijloacelor de transport în comun.

Totodată, dispozițiile ordinului stabilesc că, pe durata stării de alertă,  purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport în comun

În același timp, prin ordinul comun de ministru, s-au stabilit și seturi de măsuri ce urmează a fi luate pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval.

Ordin MTCI-MS: Obligațiile transportatorilor rutieri de pasageri, în starea de alertă
Obligațiile operatorilor aerieni de pasageri, în starea de alertă (Ordin nr. 984/829/15.05.2020)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.