Se modifică OG 43: Amenzi și la firme dacă șoferul refuză cântărirea

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a lansat în consultare publică un proiect de ordonanță (OG) pentru modificarea și completarea OG nr. 43/1997. Noul act normativ este menit să descurajeze supraîncărcarea vehiculelor rutiere de transport marfă și șoferii care nu permit verificarea prin cântărire sau sustragerea de la acest tip de control.

Astfel, amenzile vor putea fi aplicate și firmelor care organizează transportul, nu doar șoferilor. În plus, cuantumul amenzilor maxime va fi dublat.

Potrivit proiectului de OG, „refuzul de a supune vehiiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoți vehiculul personalului cu atribuții de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuții de control documentele privind transportul, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto și cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice care efectuează transportul”.

Totodată, „sustragerea de la control, obstrucţionarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control, cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, aplicată conducătorului auto”.

„Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale conform art. 61 alin. (1) lit. k), se va aplica şi măsura suspendării copiei conforme a licenței comunitare sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru o perioadă de 30 de zile de la data constatării contravenției. Procedura de suspendare a copiei conforme a licenței comunitare sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.”, mai prevede proiectul noii ordonanțe.

În Nota de fundamentare se precizează următoarele:

„Drumurile publice din România reprezintă o componentă principală a sistemului naţional de transport şi constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Potrivit competențelor exercitate în calitatea sa de organul de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii stabileşte, la nivel naţional, politica în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport, și elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate.

De asemenea, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport şi infrastructură de transport, adoptate la nivelul Uniunii Europene şi al organismelor internaţionale.

În prezent, principalul factor de degradare al drumurilor și al lucrărilor de artă îl constituie circulația vehiculelor cu depășiri ale maselor maxime admise, așa cum sunt ele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dintre acestea, cel mai mare impact îl au vehiculele care transportă mărfuri în vrac, ca de exemplu produse de balastieră, cereale, etc. Drept urmare, este necesară limitarea circulației acestor vehicule. Pe de altă parte, la ora actuală aproximativ 40% din rețeaua de drumuri naționale este încadrată din punct de vedere al capacității portante ca drumuri modernizate (M), pentru care masele maxime admise pe axe sunt mai mici decât limitele prevăzute de Directiva nr. 96/53/CE, fapt ce ar obliga operatorii economici să circule cu vehiculele încărcate sub masa maximă admisă, având drept consecință creșterea nejustificată a costurilor de transport.

Prezentul proiect de act normativ are în vedere limitarea posibilității autorizării circulației vehiculelor care transportă mărfuri în vrac, dar permite circulația cu respectarea maselor maxime admise pe drumurile încadrate din punct de vedere al capacității portante ca drumuri modernizate (M).

Totodată, în urma controalelor efectuate s-a constatat că valoarea sancțiunilor aplicate pentru refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire, precum și pentru sustragerea de la control nu sunt descurajante. Astfel, se consideră că sancțiunea trebuie să se aplice solidar atât persoanei fizice sau juridice care efectuează transportul, cât și conducătorului auto. Solicităm acest lucru, deoarece realitatea a dovedit că decizia conducătorului auto de a refuza cântărirea vehiculul/ansamblului de vehicule este luată în urma consultării șefilor ierarhici (Ex: administrator/manager de transport). Mai mult, din punct de vedere juridic conducătorul auto este prepusul întreprinderii deci este sub coordonarea și controlul acesteia.

Pentru asigurarea aplicării dispozițiilor din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a descuraja refuzul de a supune vehiculul/ansamblul de vehicule verificării prin cântărire, se propune aplicarea unor măsuri, atunci când răspunderea este a întreprinderii, respectiv măsuri administrative cum ar fi suspendarea unei copii conforme a licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu pentru o perioadă de 30 de zile, de la data constatării contravenției.

Prezenta ordonanță privește un interes public general, deoarece implementarea măsurilor propuse va conduce la protejarea infrastructurii rutiere de efectul distructiv al circulației vehiculelor rutiere cu depășirea maselor totale maxime admise”.

Detalii, pe pe site-ul MTI: http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3722-og03022022dgmp

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.