SETRE. Interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică (proiect)

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a lansat în dezbatere publică, până pe 15 ianuarie, proiectul de Ordonanță a Guvernului (OG) privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere în cadrul Uniunii Europene.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Actul normativ va crea cadrul legal pentru punerea în aplicare în România a Directivei 2019/520 (cu Regulamentele CE nr. 203 și 2004 din 2020), care a abrogat vechea directivă (2004/52/CE), ce fusese transpusă în legislația rămânească prin OG nr. 39/2007, aprobată prin Legea nr. 157/2009 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

Prin proiectul de act normativ se stabilesc, între altele:

  • tehnologiile utilizate de sistemele de tarifare rutieră care pot fi date în exploatare în România și care necesită, în scopul colectării tarifelor rutiere, instalarea sau utilizarea unui echipament de bord (OBE);
  • condițiile în care se acordă înregistrarea în România a furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE);
  • obligațiile entităţilor din România care percep tarife rutiere;
  • obligațiile utilizatorilor SETRE;
  • se propune/instituirea unui organism de conciliere, organism desemnat în scopul medierii între entităţile care percep tarifele rutiere pe domeniile SETRE de pe teritoriul României şi furnizorii SETRE cu care acestea au încheiate contracte, sau cu care se află în negocieri pentru încheierea unor astfel de contracte;
  • se prevede desemnarea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a organismelor autorizate să aplice sau să supravegheze procedura de evaluare a conformităţii cu specificaţiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare și notificarea acestora către Comisia Europeană;
  • se prevede înființarea registrului electronic naţional, operaționalizat de ICI București și se stabilește conținutul acestuia, iar înregistrarea informațiilor privind domeniile SETRE și furnizorii SETRE în Registrul electronic național se efectuează în baza unei proceduri elaborate de ICI București;
  • se prevede faptul că Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de punct național de contact în România, asigură identificarea unui vehicul, precum şi a deţinătorului acestuia, pentru care a fost stabilită neplata unui tarif rutier.

Proiectul MTI poate fi vizualizat aici: http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3723-og04022022dgmp

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.