Creștere economică de 4,1% în S1

Creșterea economică a fost de 4,1% în primul semestru (S1) al acestui an, potrivit datelor comunicate în 10 octombrie de Institutul Național de Statistică (INS).

Iată toate precizările INS:

În semestrul I 2018, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2017, cu 4,1% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2018, nefiind, însă, înregistrate diferenţe semnificative faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 226 din 7 septembrie 2018.

În trimestrul 2 față de trimestrul 1, PIB a fost, în termeni nominali, mai mare cu 1,4% (date ajustate sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare).

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier –  estimat pentru trimestrul II 2018 a fost de 232,7 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de trimestrul I 2018  şi cu 4,2% faţă de trimestrul II 2017.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2018 a fost de 459,1 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,2% faţă de semestrul I 2017.

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2018 a fost de 219 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,1% faţă de trimestrul II 2017.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2018 a fost de 399,5 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,1% faţă de semestrul I 2017.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul II 2018, dinamica PIB nu a înregistrat modificări. Dinamica valorii adăugate brute s-a micşorat cu 0,2 puncte procentuale; volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 1,9 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în:

  • Agricultură, silvicultură şi pescuit (-0,3 puncte procentuale);
  • Industrie (+0,2 puncte procentuale);
  • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-1,2 puncte procentuale).

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:

  • Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice, de la -0,1% la -0,4%, ca urmare a reducerii volumului său de la 99,0% la 97,3%;
  • Formarea brută de capital  fix, de la -0,7% la -1,1%, ca urmare a reducerii volumului său de la 97,0% la 95,2%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial pentru perioadele anterioare nu s-a modificat semnificativ ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2018 faţă de varianta provizorie (1), publicată în Comunicatul de presă nr. 226 din 7 septembrie 2018.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.