Sute de firme de transport, amendate de Inspecția Muncii

Sute de firme de transport au fost amendate de Inspecția Muncii, cu suma totală de peste 659.000 de lei, pentru încălcarea legislaţiei şi dezechilibre în relaţia angajat-angajator, potrivit unui comunicat al instituţiei, transmis în 6 noiembrie.

Sancțiunile au fost aplicate în cadrul verificărilor din Campania naţională de control privind respectarea, de către transportatorii rutieri, a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale dInspecția Munciie muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto, a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională.

Controalele au vizat relaţiile de muncă din domeniul transporturilor rutiere, în special cele realizate cu autocamioane mai grele de 3,5 tone şi cu automobile cu o capacitate mai mare de 8 locuri.

Verificările inspectorilor s-au derulat s-au realizat în trafic, în zona rampelor de încărcare/descărcare, în autogări, în spaţiile vamale şi la sediile operatorilor de transport rutier.

Acţiunile de control s-au desfășurat în trafic, în cooperare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) şi cu Poliţia Rutieră.

Au fost controlaţi 908 angajatori şi aplicate 266 de sancțiuni, dintre care amenzi în valoare de 659.000 de lei. De asemenea, s-au dispus 1.344 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate. Valoarea amenzilor aplicate pentru muncă nedeclarată reprezintă 73% din totalul amenzilor, iar valoarea amenzilor date pentru încălcarea de către angajator a prevederilor art. 119 din Codul muncii privind evidenţa orelor de muncă reprezintă 15% din totalul amenzilor aplicate.

Cu ocazia controalelor au fost identificate următoarele neconformităţi: neconcordanţa între evidenţa orelor de muncă efectiv prestate de conducătorii auto aşa cum rezultă din cardurile tahograf şi evidenţa orelor de muncă întocmită în conformitate cu prevederile art. 119 din Codul Muncii; neacordarea sporurilor privind munca efectuată în timpul repausului săptămânal, munca de noapte, orele suplimentare, concediul de odihnă etc.

S-a constatat şi nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1) şi alin. 2) din Codul Muncii, privind obligaţia angajatorului de încheiere a contractului individual de muncă anterior începerii activităţii de către salariat şi neînregistrarea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractului individual de muncă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Au mai fost descoperite nereguli care ţin de neiniţierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate; nerespectarea clauzelor contractului individual de munca cu timp parţial, precum şi de nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 3) din OG nr. 37/2007, privind obligaţia de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto.

„Ţinând cont de impactul social şi de urmările care pot avea loc în cazul unui accident rutier, ca o consecinţă a activităţii intense desfăşurate de către conducătorii auto, a numărului mare de ore pe care aceştia le desfăşoară la locul de muncă, cât şi a stresului cu care se confruntă, şi, întrucât multe sindicate şi patronate din domeniul transportului rutier şi organizaţii nonguvernamentale sesizează aspecte legate de activitatea conducătorilor auto, periodic, Inspecţia Muncii organizează campanii naţionale de control la angajatorii din domeniul rutier”, a afirmat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

Potrivit acestuia, au fost avute în vedere neconformităţile constatate cu ocazia controalelor efectuate la operatori de transport rutier cu privire la timpul de muncă al conducătorilor auto conform datelor extrase din cartelele tahografice comparativ cu evidenţa orelor de muncă prestate, ceea ce impune verificarea modului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi de utilizare a aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

„De menţionat sunt şi reacţiile apărute în presă, precum şi numeroasele sesizări adresate de persoanele fizice şi juridice faţă de activitatea de transport rutier. Locul de muncă mobil, cerinţele de siguranţă rutieră şi complexitatea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul relaţiilor de muncă creează dificultăţi suplimentare de monitorizare şi control al acestei activităţi. Inspecţia Muncii va acorda, în continuare, o atenţie deosebită transportului rutier şi va acţiona ferm în scopul eliminării tuturor formelor de abuz în relaţia angajat-angajator”, a precizat Bratu. 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.