Termen prelungit pentru transportul județean (OUG 130/2021)

Guvernul a prelungit, prin Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 130/17.12.2021, termenele prevăzute în actualele contracte de transport pasageri. Astfel, „Consiliile județene care, până la 31.12.2021, nu finalizează procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane (…) sunt obligate să le finalizeze în cursul anului 2022”.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Iată ce prevede OUG 130:

(1) Termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394, din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă, până la data de 31.12.2022.

(2) Consiliile județene care, până la 31.12.2021, nu finalizează procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să le finalizeze, în cursul anului 2022.

(3) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) este în sarcina exclusivă a autorităților administrației publice locale și a compartimentelor de specialitate cu responsabilități în realizarea acesteia.“

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.