UNTRR cere excluderea de la detașare a șoferilor de autocar la circuitele cu ușile închise

UNTRR a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructuri (MTI) și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) excluderea de la detașare a șoferilor de autocar care operează excursii locale în cadrul circuitelor turistice cu ușile închise.

sursă foto: UNTRR

Precizările transmise ZIUA CARGO:

UNTRR solicită participarea activă a reprezentantilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în cadrul Grupului de experți al Comisiei Europene privind detașarea conducătorilor auto, pentru a respinge interpretările extrem de restrictive ale CE și ale autorităților vest-europene privind aplicarea detașării în sectorul transporturilor rutiere.

Interpretarea restrictivă CE privind aplicarea detașării la excursiile locale în cadrul circuitelor turistice cu ușile închise

În prezent, Grupul de experți CE privind detașarea conducătorilor auto pregătește un set de scenarii privind aplicarea detașării la transporturile de pasageri cu autobuzul și autocarul, iar serviciile CE au o interpretare extrem de restrictivă care vizează aplicarea detașării la excursiile locale efectuate în cadrul circuitelor cu ușile închise.

În mod abuziv, în interpretarea serviciilor CE se consideră că excursiile locale în cadrul unui tur cu ușile închise sunt scutite de la detașare numai într-un (primul) stat membru gazdă. Potrivit CE, toate excursiile locale ulterioare vor fi supuse detașării. CE ajunge la această concluzie interpretând formularea „un transportator poate efectua servicii ocazionale (excursii locale) într-un alt stat membru decât cel în care este stabilit” ca scutind excursiile locale doar într-un singur („alt” = unul) Stat membru.

UNTRR și industria transporturilor rutiere de persoane solicită intervenția urgentă a MTI pentru excluderea de la detașare a șoferilor de autocar care operează excursii locale în cadrul circuitelor turistice cu ușile închise

UNTRR alături de IRU-Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere și reprezentanții industriei de transport rutier persoane se opun ferm aplicării regulilor detașării șoferilor la excursiile locale și solicităm intervenția urgentă a MTI pentru ca excursiile locale ca parte a tururilor cu ușile închise să nu fie supuse detașării în niciun stat membru.

În acest context, reamintim faptul că în timpul negocierilor privind Pachetul Mobilitate 1, înțelegerea comună din Parlament și Consiliu a fost că excursiile locale efectuate cu autocarele turistice cu ușile închise nu sunt operațiuni de cabotaj și prin urmare, sunt excluse din domeniul de aplicare al regulilor UE privind detașarea.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Directivei 2020/1057 (Lex specialis), serviciile de transport ocazional în care transportatorul îmbarcă și debarcă persoane în statul membru de stabilire în scopul efectuării de excursii locale într-un alt stat membru sau într-o țară terță sunt considerate operațiuni bilaterale care sunt exceptate de la detașare.

Totodată, potrivit prevederilor privind excursiile locale din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 „În cadrul unui serviciu internațional ocazional, un operator de transport poate efectua servicii ocazionale (excursii locale) în alt stat membru decât cel de stabilire. Aceste servicii sunt destinate persoanelor nerezidente transportate anterior de către același operator de transport [..] și se efectuează cu același vehicul sau alt vehicul al aceluiași operator de transport sau grup de operatori de transport.”

Un alt argument în sprijinul solicitării noastre îl constituie natura tururilor cu ușile închise, al căror obiectiv aproape exclusiv este organizarea de excursii de vizitare a obiectivelor turistice (=excursii locale) în timpul serviciilor cu ușile închise în alte state membre. Fără excursii locale, tururile cu ușile închise nu ar exista ca serviciu.

În plus, caracterul bilateral al serviciului este confirmat de faptul că serviciul începe și se termină în țara de stabilire a operatorului, fără nicio competiție cu furnizori de servicii similari din alte state membre în care se prestează excursia locală. De fapt, dacă ar fi așa, caracterul bilateral al operațiunii ar fi compromis.

Caracterul bilateral al serviciului este confirmat în continuare de documentul de control (foaia de parcurs), care precizează în mod explicit locul de plecare și locul de destinație, în timp ce excursiile locale sunt înscrise în formular, înainte de a începe serviciul.

Având în vedere faptul că CE dorește finalizarea scenariilor de aplicare a detașării la transportul rutier de persoane, este necesară intervenția urgentă a autorităților române membre în Grupul de experți CE privind detașarea pentru ca aceste excursii locale operate în cadrul circuitelor turistice dus-întors cu autocare să fie excluse de la detașare.

Totodată, având în vedere prejudiciul cauzat transportatorilor rutieri de persoane și turismului cu autocarul de pandemia de COVID-19, precum și de creșterea prețurilor la carburanți, solicităm sprijinul dumneavoastră pentru a clarifica această problemă critică pentru sectorul turismului cu autocarul, întrucât excursiile locale către mai multe locații turistice în cadrul circuitelor turistice cu ușile închise sunt o procedură standard de operare pentru  majoritatea operatorilor de autocare și constituie o parte semnificativă a sectorului de turism cu autocarul.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.