Update! Benzinăriile, „arse” cu 2,2 milioane lei de inspectorii de muncă

Inspectorii de muncă au aplicat 2.276 de sancţiuni în cadrul campaniei naţionale privind staţiile de carburanţi, dintre care 1.766 avertismente şi 510 amenzi în valoare de 2,21 milioane de lei.

Anunţul a fost făcut, joi, de ministrul Muncii, Marius Budăi, pe pagina sa de Facebook.

Au fost efectuate 2.453 de controale la staţiile de carburant, care au în total 84.389 de angajaţi. „Au fost descoperite şi 11 cazuri de muncă la negru, iar activitatea unui operator economic a fost sistată”, a precizat ministrul Muncii.

UPDATE – Comunicatul Inspecției Muncii:

Inspectorii de muncă au aplicat 2.276 de sancţiuni, din care 1.766 de avertismente şi 510 amenzi, în valoare totală de 2.210.400 lei, din care 185.000 de lei pentru sancţionarea a 11 cazuri de muncă nedeclarată. Pentru remedierea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost dispuse 1.685 de măsuri, iar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost dispuse 1.823 de măsuri, cu termene de îndeplinire precise.

Totodată, inspectorii de muncă au dispus şase sistări de echipamente de muncă şi încetarea activităţii unui angajator.

Verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care sunt expuşi riscurilor de explozie şi incendiu reprezintă o preocupare permanentă a Inspecţiei Muncii.

Campania derulată la această categorie de angajatori face parte din programul cadru de acţiuni pentru anul 2022, iar acţiuni similare care au vizat prevenirea situaţiilor ce pot conduce la producerea de evenimente la angajatorii unde există astfel de riscuri au mai fost desfăşurate şi în anii precedenţi, cele mai recente având loc în anul 2020.

„Riscul de producere a unor evenimente este legat de faptul că, în activităţile de distribuţie a carburanţilor auto, produsele petroliere comercializate în staţiile de distribuţie pot forma, în combinaţie cu aerul, amestecuri explozive, iar în contact cu surse potenţiale de aprindere aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor. Aglomeraţia excesivă creată la multe staţii de distribuţie a carburanţilor auto a generat o serie de situaţii care au condus la amplificarea riscurilor de incendiu şi explozie, cum ar fi folosirea de recipiente neconforme şi manipularea necorespunzătoare, de către clienţi, a pompelor de alimentare, în condiţiile în care personalul angajat nu făcea faţă numărului sporit de clienţi, fumatul în locuri nepermise”, a afirmat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

El a precizat că ponderea avertismentelor faţă de amenzi este de peste trei ori mai mare, ceea ce demonstrează caracterul preventiv al acestei campanii.

„În domeniul relaţiilor de muncă, cea mai gravă abatere este reprezentată de cele 11 situaţii de muncă nedeclarată. Dintre acestea, 8 persoane nu aveau contracte individuale de muncă încheiate, o persoană nu figura cu contractul de muncă transmis în Revisal şi două persoane au fost identificate la muncă în afara programului de lucru declarat în contractul individual de muncă. Pe lângă dezavantajele, menţionate de fiecare dată, pe care munca nedeclarată le produce asupra lucrătorilor, de data aceasta, insist asupra unui exemplu clar de inconştienţă a angajatorilor faţă de situaţiile foarte grave pe care le-ar putea produce un lucrător neinstruit din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi faţă de care angajatorul este în imposibilitatea de a-l responsabiliza pentru munca prestată şi pentru eventualele pagube produse sau de a-l cerceta disciplinar”, a menţionat Dantes Nicolae Bratu.

Principalele deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă sunt: nerespectarea prevederilor legale privind ţinerea evidenţei timpului de muncă la locul de muncă, neevidenţierea orei de începere, respectiv de terminare a programului de muncă, lipsa copiei contractului individual de muncă la locul de muncă, lipsa precizării în contractul individual de muncă cu timp parţial, a repartizării programului de lucru.

Totodată, printre deficienţele constate se numără lipsa precizării desfăşurării activităţii în ture, neevidenţierea separată a sporurilor în statul de plată a salariilor, nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de repaus săptămânal şi de sărbătoare legală.

Potrivit reprezentanţilor Inspecţiei Muncii, cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt: nu a fost asigurată întreţinerea şi marcarea corespunzătoare a căilor de acces, nu au fost clasificate şi marcate cu indicatoare zonele „Ex”, nu au fost evaluate riscurile specifice generate de atmosfere explozive, nu a fost actualizat documentul privind protecţia împotriva exploziilor.

Rezultatele acţiunii vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor expuşi, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de distribuţie a carburanţilor, precum şi creşterea gradului de conformare faţă de obligaţiile legale din domeniul relaţiilor de muncă. 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.