UPDATE! Gara de Nord București, la licitație pentru modernizare – Faza I

UPDATE 31 ianuarie: CFR a lansat oficial licitația.

Gara de Nord București intră la modernizare: CFR a transmis la SEAP documentația de licitație pentru Faza I. Proiectarea și execuția lucrărilor are o valoare estimată de 471 de milioane de lei, fără TVA (631,5 milioane de lei, cu TVA). Sursa de finanțare va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale CFR și din alte surse, în limita sumelor alocate anual cu această destinație, conform programelor de investiții aprobate.

Precizările CFR:

Prin implementarea proiectului, Gara de Nord, inclusiv clădirile aferente acesteia, vor fi modernizate în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți de standardele şi legislaţia europeană/internațională în vigoare.

Obiective:

– regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;

– modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord, precum și a spațiilor destinate serviciilor pentru călători, cu asigurarea facilităților pentru persoanele cu dizabilități;

– crearea unor spații verzi centrale, o zonă agreabilă de așteptare sau petrecere plăcută a timpului pentru publicul aflat în tranzit;

– asigurarea cu sisteme noi de ventilație/încălzire;

– înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;

– refacerea sistemului de drenaj;

– modernizarea sistemului de iluminat;

– modernizarea echipamentului de telecomunicații inclusiv a celui de informare a publicului călător;

– asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători – balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces.

Obiective generale:

– creșterea interesului public pentru Gara de Nord, respectiv transformarea Municipiului București, ca nod al rețelei centrale TEN-T și ca parte a coridorului Rin Dunăre, în nod urban multimodal al rețelei transeuropene de transport prin promovarea mobilității urbane durabile (conform Regulamentului nr. 1315/2013);

– regândirea funcțională a gării ca un spațiu dinamic, valorizarea legăturilor sale cu orașul și oamenii săi și creșterea interesului turistic la nivel european;

– furnizarea de servicii de calitate pentru călători prin aducerea stației la parametrii de funcționare care să respecte normele de exploatare românești, internaționale și europene în domeniul feroviar;

– creșterea atractivității și competitivității transportului feroviar prin îmbunătățirea calității serviciilor pentru călători concomitent cu îmbunătățirea siguranței în exploatare și crearea de condiții de muncă optime pentru personalul feroviar.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.