Varianta de ocolire Deva-Orastie in licitatie

CNADNR organizeaza procedura de licitatie restransa in vederea atribuirii contractului pentru “Constructia variantei de ocolire Deva-Orastie la standard de autostrada – relicitare”.
Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Memorandumul de Finantare ISPA 2004/RO/16/P/PT/008 incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, dar si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat conform OUG nr. 135/2007.
Valoarea estimata a contractului este de 253.375.705,12 euro fara TVA.
Durata contractului de achizitie publica va fi de 48 luni de la data atribuirii, iar criteriul de atribuire va fi “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. In alegerea ofertei castigatoare, propunerea financiara va avea o pondere de 30%, iar cea tehnica de 70%.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 19 octombrie 2009, ora 11:00, deschiderea acestora urmand sa aiba loc in aceeasi zi la ora 14:00.
Anuntul de participare la procedura de licitatie restransa, continand informatii despre desfasurarea  procedurii si precizari referitoare la modul de obtinere a documentatiei de atribuire, este disponibil in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (S.E.A.P).
De mentionat ca documentatia de atribuire va fi disponibila gratuit, in format electronic, la sediul CNADNR-SA, Directia Licitatii, Contractare si Servicii Suport, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, intrare G, etj. 11, cam. 2, sector 1, Bucuresti, telefon 0040/021.318.66.64. (Sursa: MTI)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.