Gratuit cu trenul pentru studenţi

tren-pasageri-0Studenţii români şi străini din învăţământul universitar cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat – beneficiază, începând de la 1 februarie, de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio şi InterRegio), clasa a II-a, pe toată durata anului calendaristic, indiferent de distanţă sau de rută.

Măsura adoptată de Guvernul Grindeanu, prin OUG nr. 2/2017, este acordată unui număr de 464.273 de studenţi, indiferent de vârstă, cu condiţia să fie înmatriculaţi în instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu de Ministerul Educaţiei.

Abonamentele lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii se vor elibera pe distanţe de până la 300 km şi pot fi procurate numai de la casele de bilete dotate cu sistem electronic de emitere. Biletele gratuite pentru studenţi pot fi procurate de la casele de bilete sau de la personalul de tren, în baza legitimaţiei de student, pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar 2016/2017, sau a adeverinţei eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi şi a actului de identitate (carte de identitate sau paşaport). Aceste documente sunt necesare şi la verificarea călătoriei în tren.

„Dacă, la verificarea biletelor în tren studenţii nu vor prezenta documentele menţionate mai sus, sau vor prezenta legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, sau alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţii de călătorie valabile şi vor fi sancţionaţi conform reglementărilor proprii ale CFR Călători şi a legislaţiei în vigoare. Aceeaşi situaţie se aplică şi acelor călători care vor fi găsiţi în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin”, precizează CFR Călători.

50% reducere pentru elevi

De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat – beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri (Regio şi InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Eliberarea biletelor/abonamentelor lunare se va face în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie.

În plus, elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru aceştia se vor elibera gratuit legitimaţii de călătorie la toate categoriile de tren, clasa a II-a, precum şi abonamente lunare gratuite la toate categoriile de tren, cu număr nelimitat de călătorii pe distanţe până la 300 km, clasa a II-a.

În situaţia renunţării la călătorie, elevii şi studenţii au obligaţia să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe biletele cu reducere/gratuitate, conform reglementarilor CFR Călători, altfel călătoria este considerată ca fiind efectuată. Până la încheierea protocolului cu Ministerul Educaţiei Naţionale, privind accesul la Registrul Matricol Unic, procurarea biletelor/abonamentelor pentru elevi/studenţi se va putea efectua doar de la casele de bilete din staţiile şi agenţiile de voiaj CFR, cât şi de la personalul de tren.

Noi facilităţi la metrou

Totodată, prin OUG nr. 2/2017, s-a decis diversificarea ofertei tarifare la transportul cu metroul pentru studenţi, aceasta incluzând, pe lângă abonamentul lunar cu reducere 50% în primă fază, şi restul de titluri de transport: 2 călătorii, 10 călătorii, abonament săptămânal, abonament 1 zi, cu reducere 50% în faza a II-a, mai exact începând cu 1 iulie 2018.

Studenţii orfani sau cei proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul pe tot parcursul anului universitar.

Suma alocată bugetului Ministerului Transporturilor pentru decontarea facilităţilor la transportul pe calea ferată şi cu metroul a elevilor şi studenţilor este de 200 milioane lei.

Magda Severin

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.