Școală în microbuz

Un microbuz de mari dimensiuni, care oferă o prezență vizibilă și atractivă, a fost transformat de Primăria municipiului Turda, din județul Cluj, într-un proiect educațional unic în România, ce oferă programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditații pentru cei de la gimnaziu, program integrat de tip „A doua șansă”, grădinițe estivale, consilierea părinților și acțiuni de tip „școala mobilă” – o inovație în România. 
 
Implementarea proiectului are scopul de a reduce și preveni abandonul școlar, precum și promovarea accesului egal la învățământ. 
 
Programul se adresează unui grup-țintă format din: 60 de copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani și 200 de copii de vârstă preșcolară care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar și gimnazial de la 4 școli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit învățământul obligatoriu și 260 de părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii din Turda.
 
„Atelierul mobil” funcționează deja în Turda. Școala mobilă este un punct de atracție în comunitățile vizate. 
 
Această inovație este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventează școala și la părinții acestora.
 
„Microbuzul este dotat cu băncuțe și masă de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimantă A3, aer conditionat, TV led interior, TV led în exterior pentru rularea de documentare, marchiză laterală pentru umbră, scaune de exterior, dozator de apă, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetieră, sistem suplimentar de iluminat exterior, scară suplimentară pentru acces ușor, generator de curent, opțiuni de alimentare cu curent direct la priză externă etc”, declară Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda.
 
Școala Mobilă este o componentă a proiectului CEPS Turda – Calitate, egalitate și prietenie în școlile din Turda. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.
 
Valoarea totală a proiectului este de aproape 6,2 milioane de lei.
 
În 2018, România a înregistrat un nivel îngrijorător al abandonului școlar timpuriu, de 16,4%, fiind devansată doar de Malta și Spania în acest clasament negativ, realizat de Eurostat în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene.
 
Țara noastră și-a propus să reducă abandonul școlar timpuriu la 11,3% până în anul 2020, în contexul în care media Uniunii Europene, în 2018, era de 10,6%.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.