Abonamente noi pentru elevii din București, ce trebuie validate

Societatea de Transport București (STB, fosta RATB) SA va începe emiterea / încărcarea de abonamente gratuite pentru elevi începând data de 11 februarie 2019. în conformitate cu HCGMB nr. 838/12.12.2018. 

Abonamentele cu reducere 100% se eliberează la centrele de emitere și încărcare carduri STB, pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al titularului, precum și seria Cărții de Identitate, în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Pentru elevii cu vârsta de până la 14 ani, inclusiv de la clasele pregătitoare, abonamentele se eliberează în baza adeverinței doveditoare/ carnetului de elev, cu ștampila unității de învățământ acreditate/ autorizate pentru anul în curs și copie după certificatul de naștere.

Elevii care frecventează o unitate de învăţământ din Bucureşti beneficiază de abonament lunar urban general cu reducere 100%, indiferent de domiciliu şi indiferent de forma de învăţământ (curs de zi, frecvenţă redusă).

De prevederile actelor legislative menționate beneficiază numai elevii din învăţământul acreditat/ autorizat, primar, gimnazial, liceal şi profesional, cu vârsta de până la 18 ani sau până la finalizarea studiilor liceale/ profesionale.

Abonamentele cu reducere/ gratuitate nu sunt valabile pe liniile expres și pe liniile speciale.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.