DOCUMENT. OUG pentru Uber, publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto (ridesharing), a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 537/1 din data de 1 iulie, la patru zile de la adoptarea în Guvern.

Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de către MCSI (art. 4).

Condițiile de eliberare a avizului tehnic – care este valabil pe întreg teritoriul României (art. 5) -, precum și condițiile de retragere a acestuia pentru platforma digitală se vor face, prin ordin, de către ministrul Comunicațiilor (art. 10).

Pentru a obține avizul tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

(a) ține evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a altor documente necesare și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;

(b) propune, afişează și înregistrează traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislația omunitară în vigoare;

(c) furnizează date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condiţiile literei b) înaintea acceptării cursei de către pasager;

(d) furnizează date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;

(e) monitorizează toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;

(f) asigură pasagerilor opţiunea de a comunica informații despre dizabilitate/mobilitate redusă și de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa şi furnizează informaţii privind localizarea şi timpul estimat al sosirii;

(g) asigură pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente survenite privind efectuarea cursei;

(h) asigură o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente privind efectuarea cursei;

(i) asigură pasagerului opțiunea decontării prețului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanță sau în numerar;

(j) asigură furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situațiilor financiare;

(k) prelucrează datele cu caracter personal, cu respectarea Legii nr. 190/2018
permite decontarea prețului cursei;

(l) asigură emiterea și transmiterea către pasager a facturii electronice;

(m) asigură accesul la serviciile sale doar a operatorilor de transport, a conducătorilor auto și a autoturismelor care îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;

(n) are implement ate meted și procedure complete de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor;

(o) asigură utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.

MCSI are la dispoziție 35 de zile pentru aprobarea ordinului privind avizul tehnic

MCTI emite norme și proceduri privind obținerea avizului tehnic pentru platformele dgitale. În termen de 35 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 49/2019, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCTI) va aproba și publica în Monitorul Oficial ordinele prevăzute la art. 5 și 10 din această ordonanță.

Tot în 35 de zile, ARR va aproba și publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.

MCTI va emite avizul tehnic pentru platforma digitală în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.

Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența OUG 49 beneficiază de o perioadă de tranziție până la data de 1 noiembrie 2019.

Condiții pentru mașini

Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
  • au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;
  • la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei;
  • deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.
  • să nu fie mai vechi de 15 ani
  • autoturismele pot fi în proprietatea şoferilor, sau în leasing, or prin închiriere sau comodat.

Condiții pentru șoferi

Şoferii să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de ARR.

Totodată, ei trebuie să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani.

Dăncilă: Uurmează un proces de consultare publică

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, a doua zi după adoptarea ordonanței, că urmează un proces de consultare publică, pentru a se găsi formula optimă de funcţionare a platformelor de tip Uber.

„Activitatea serviciilor de ride-sharing, precum cele prestate de Uber, Bolt sau Clever, este obligatoriu să intre în legalitate, în spiritul eliminării discriminării şi încurajării concurenţei loiale. Am adoptat ieri proiectul de act normativ privind reglementarea acestor servicii şi urmează să stabilim, după un proces de consultare publică cu toţi cei interesaţi şi parcurgerea etapelor legale şi procedurale, formula optimă de funcţionare. Relaţia dintre cerere şi ofertă trebuie să fie una corectă, care să ducă la servicii de calitate şi să asigure transportul pasagerilor în condiţii de siguranţă, aşa cum este normal”, a scris Viorica Dăncilă, pe Facebook.

După ședința de Guvern din 25 iunie, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a explicat: „Ordonanţa de Urgenţă are în vedere definirea activităţilor de transport alternativ, a modului de efectuare a acestuia şi a tuturor actorilor implicaţi, modalitatea de reglementare a platformelor digitale şi a tuturor operatorilor de transport alternativ, modalitatea de fiscalizare a veniturilor obţinute în urma acestor activităţi, atât de conducătorii auto cât şi de operatori, cât şi stabilirea obligaţiilor ce trebuie stabilite de platforme sau de conducătorii auto”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.