Patronatele cer prelungirea programelor de transport

Asociațiile patronale solicită prim-ministrului Mihai Tudose și miniștrilor Dezvoltării și Transporturilor prelungirea valabilității actualelor programe de transport – județean, interjudețean și interjudețean București – Ilfov.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Două adrese au fost transmise, în acest sens, premierului Mihai Tudose și miniștrilor Transporturilor și Dezvoltării, de către Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR), Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR 1903), Federația Națională Patronală a Transportatorilor din România (FNPTR), Federația Națională Patronală a Camerelor Operatorilor Taxi și Taximetriștilor Independenți din România (FNCOTR), Camera Națională a Taximetriștilor din România (CNTR) și Camera Taximetriștilor din Municipiul București (CTMB).

Într-o primă adresă, reprezentanții asociațiilor patronale cer prelungirea, pe o perioadă de minim 4 ani, a valabilității programului de transport județean, invocând dispozițiile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. „Durata Contractelor de servicii publice este limitată și nu depășește 10 ani pentru serviciile de transport cu autocarul și cu autobuzul și 15 ani pentru serviciile de transport de călători pe calea ferată și cu alte moduri de transport pe șine. Durata Contractelor de servicii publice care vizează mai multe moduri de transport este limitată la 15 ani, în cazul în care transportul feroviar sau cu alte moduri de transport pe șine reprezintă peste 50% din valoarea serviciilor în cauză”, prevede art. 4 din Regulament.

Patronatele atrag atenția că „serviciile publice de transport județean, în totalitatea lor, se vor transforma în servicii comunitare de utilitate publică, fără a fi respectate condițiile prevăzute în Regulamentul CE nr. 1370 și dispozițiile legislației conexe privind utilitățile publice și transportul rutier – Legea nr. 51/2006 și OG nr. 27/2011”. Totodată, serviciile publice de transport județean „vor fi considerate, automat, de utilitate publică, fără compensarea operatorilor pentru costurile suportate și/sau acordarea de drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public”.

„Transportul public în trafic județean nu se încadrează în transportul local”, se mai precizează în adresă, astfel că „se impune reglementarea separată a acestuia, ca un serviciu comercial, deoarece este efectuat cu preponderență de operatori de drept privat, cu capital social privat, care nu beneficiază de compensații financiare sau de punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității”.

4 ani pentru programul de transport județean

Patronatele argumentează că „prelungirea actualului program de transport cu minimum 4 ani ar crea premise clare de adaptare a legislației necesare de simulare și implementare a Regulamentului CE amintit și reprezintă o oportunitate de recuperare a investițiilor efectuate de operatorii de transport, precum și o soluție la starea de lipsă de predictibilitate pentru protejarea capitalului autohton”.

„Considerăm că, pentru crearea cadrului necesar aplicării directe la nivel național a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, este necesar a se elabora un act normativ care să cuprindă definirea exactă a serviciilor publice de transport, astfel încât acestea să nu se suprapună cu transportul rutier de persoane, care este o activitate comercială și, de asemenea, modul de efectuare a acestor servicii la nivel național”, se mai arată în adresă.

Imagine: Jean-Mihai Pâlșu

Semnatarii sunt de părere că transportul județean „trebuie reglementat ca un serviciu comercial, nu de utilitate publică, plecând tocmai de la condițiile impuse de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007”. „Actul european nu stabilește obligativitatea considerării transportului de persoane prin servicii regulate, efectuat pe raza administrativă a unui județ, ca serviciu public, ci numai a aceluia pentru care autoritățile competente impun sau contractează obligații de serviciu public, pentru care compensează operatorii de servicii publice pentru costuri suportate și/sau acordă drepturi exclusive, în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu, fapt relevat și de definiția prevăzută la art. 2, lit. (e) „prin «obligație de serviciu public» se înțelege o cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma, sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții, fără a fi retribuit”, precizează patronatele.

6 ani pentru programul de transport interjudețean

Printr-o a doua adresă, asociațiile patronale amintite mai sus solicită premierului Mihai Tudose, ministrului Dezvoltării și ministrului Transporturilor prelungirea programului de transport interjudețean 2013-2019 pentru o perioadă de 6 ani, precum și modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și de închiriere.

3 ani pentru București – Ilfov

Totodată, în adresă, se solicită prelungirea cu 3 ani a valabilității programului de transport interjudețean București – Ilfov cu autobuze urbane, „ținând cont de faptul că, pentru atribuirea din 2013, care, din diferite motive, nu s-a mai ținut, 18 operatori de transport care activează pe aceste trasee au cumpărat autobuze urbane pe care le-au introdus pe trasee”.

Programe de transport pe 10 ani

La rândul său, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) îi cere ministrului Transporturilor, Felix Stroe, promovarea unei Ordonanțe pentru prelungirea cu 6 ani a valabilității programului de transport interjudețean 2013-2019 și cu 3 ani a programului de transport interjudețean București – Ilfov cu autobuze urbane.

Iată argumentele: „Contextul legislativ național extrem de neclar și lipsit de predictibilitate – legislație contradictorie; modificarea pachetului rutier european în domeniul transporturilor de pasageri și imposibilitatea implementării noilor modificări legislative europene în timp util în legislația autohtonă; oferirea timpului necesar pieței de transport pasageri din România pentru a face față noilor modificări europene în domeniu; timpul scurt pe care îl au la dispoziție factorii decizionali din domeniu pentru implementarea pachetului legislativ european, ținând cont de faptul că actualele programe de transport expiră în decembrie 2019; prevederile legislative europene în materie, care menționează valabilitatea de 10 ani a programelor de transport, respectiv de maxim 15 ani în cazul contractelor de serviciu public (Regulamentul CE 1370/2007)”.

Cât privește programul de transport interjudețean București – Ilfov cu autobuze urbane, FORT amintește că, pentru atribuirea din 2013, 18 operatori de transport care activează pe aceste trasee „au realizat investiții importante, nevalorificate, însă, în interesul pasagerilor”.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.