Page 64 - revista ZIUA CARGO
P. 64

   Șasiul MACH
A fost introdus un nou set
de reguli pentru modelele de găuri ale cadrului, cu găuri pre-perforate, pentru a monta piesele atât în interiorul, cât și în exteriorul cadrului. Astfel,
se obține o flexibilitate sporită, dar și un aspect modular și o adaptabilitate sporită a caroseriei.
SCANIA
SUPER-eficiență
Producătorul nordic de vehicule comerciale aduce un plus de durabilitate și economie de combustibil, cu cea mai nouă generație de motoare diesel. Pentru sporirea eficienței, camioanele SUPER au primit și alte upgrade-uri tehnice.
Realist vorbind, este de aștep- tat ca motoarele diesel să fie, în continuare, pionul principal în transportul mărfurilor, cel puțin în ur- mătoarea decadă, chiar dacă industria producătoare de vehicule comerciale s-a angajat pe drumul spre „zero e- misii”, electrificare, digitalizare și auto- matizare. De aceea, este nevoie de motoare diesel cât mai eficiente, impli- cit, cu emisii reduse, iar SUPER asta aduce.
Diesel power, dar nu numai
Această gamă de motoare state-of- the-art reprezintă o platformă complet nouă, dezvoltată în 5 ani. Targetul a fost bine definit: eficiență crescută a consumului de carburant, posibilitatea de a utiliza biocombustibili, economie în exploatare și întreținere și emisii reduse de CO2. Toate motoarele sunt compatibile cu o gamă de combustibili HVO și două dintre ele pot fi coman- date ca versiuni biodiesel FAME.
Rezultatul s-a materializat într-un propulsor ce aduce o economie de 8 procente, când vine vorba de consum, noi cutii de viteze (Scania Opticruise G25 și G33, introduse în 2020) și o nouă gamă de punți spate. Motorul Euro 6 este disponibil în 4 variante de putere, de 420, 460, 500 și 560 CP, fiind potrivit pentru multiple aplicații de transport, de la mărfuri generale, la temperatură controlată. Noua plat- formă de motor Scania oferă mai mult timp de funcționare, o durată de viață mai lungă, mai puțină întreținere și greutate redusă. Toate elementele și fiecare aspect și funcționalitate au fost reevaluate și reproiectate, crescând
cu 30% durata de viață tehnică, în ciuda cerințelor scăzute de întreținere. Presiunea maximă în interiorul cilin- drilor este, acum, de 250 bar, aspect care, împreună cu noile injectoare, asigură o utilizare minuțioasă și com- pletă a energiei din combustibil.
Scania Twin SCR
Sistemul are ca scop menținerea unui nivel scăzut al NOx, injectând o primă doză de AdBlue imediat după clapeta frânei de evacuare, unde ga- zele sunt încă foarte fierbinți, sporind dramatic eficiența totală a post-tratării. A doua doză este, apoi, injectată în poziția obișnuită, în interiorul sistemu- lui de post-tratare. Filtrul de particule, care este poziționat între cei doi cata- lizatori SCR, este regenerat fără a in- jecta combustibil suplimentar în sis- temul de evacuare. În concluzie, sistemul Scania Twin SCR asigură o modalitate inteligentă de a folosi cât mai bine energia din fluxul de eva- cuare. În unele operațiuni, motoarele vor atinge, efectiv, un nivel de eficiență termică de peste 50%.
În exploatare, motoarele folosesc uleiuri avansate, ultra-subțiri, ce au o durată lungă de viață, iar designul mo- torului a fost creat pentru cea mai mică frecare internă posibilă. Sistemul de răcire contribuie la asigurarea perfor- manțelor, printr-o răcire corectă, în lo- curile potrivite și la momentul potrivit, esențial pentru funcționarea optimă a motorului. Totodată, noile motoare dis-
pun de o frână de motor puternică, a- ceasta făcând ca, în cazul multor apli- cații, să nu mai fie necesar retarderul.
Upgrade-urile au „atins” latura motrică și mai mult, pentru ca eficiența să fie completă. Scania a introdus și o nouă punte motoare, care, alături de cutia de viteze, va asigura un și mai scăzut nivel al turației motorului, atunci când camionul rulează la viteza de croazieră. Nici prizele de putere nu au fost neglijate, oferind flexibilitate pentru toate tipurile de aplicații.
Noi rezervoare
Noua gamă de rezervoare de com- bustibil asigură o autonomie crescută pentru Scania SUPER, cu mai puțin combustibil transportat la bord. Capa- citatea lor variază între 165 și 700 de litri fiecare, putând fi comandate în trei versiuni: S, M și L. Au fost și ele re- proiectate, având un design ingenios, în formă de D, care le îmbunătățește considerabil robustețea și sunt montate pe șasiu cu console în formă de C. A fost rezolvată și clasica provocare lega- tă de cum poți folosi tot combustibilul din rezervor. Soluția aleasă a fost ca pompa de combustibil de joasă presiu- ne, filtrul primar de combustibil și filtrul de separare a apei să fie mutate de- parte de motor, adunate într-o unitate separată, montată pe partea laterală a rezervorului primar.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
  64 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023
CAMIOANE. SERVICII
   62   63   64   65   66