Page 66 - revista ZIUA CARGO
P. 66

   „2023 va fi, probabil, un an greu pentru întreaga industrie, în care va trebuie să ne adaptăm la noua realitate. Venim după 2 ani, perioada pandemiei, în care lucrurile au mers pe un trend ascendent și cifrele au evoluat într-o zonă bună și este firesc, ciclic, să ne confruntăm și cu
un an mai greu, mai slab ca 2022, dar nu neapărat de criză.”
– Ovidiu Pintilie
CTE TRAILERS
Disponibilitate
mai mare a stocurilor
După un 2021 în care, pentru a contracara creșterea termenelor
de producție, CTE Trailers a făcut stocuri, 2022 a constituit,
de asemenea, ca un an plin de provocări, existând creșteri constante ale costurilor de producție pentru toate produsele.
Cu o politică de stocuri și o pla- nificare adaptate la evoluția pieței, CTE Trailers a reușit să asigure o disponibilitate a stocurilor mai mare decât în anii anteriori. „Am fi putut să vindem chiar mai mult, dacă am fi avut disponibilitate de produs, cel puțin până în perioada iulie-august; ulterior cererea ușor-ușor s-a mai tem- perat”, a afirmat Ovidiu Pintilie, director comercial CTE Trailers.
Ce urmează, în 2023?
După reculul din 2020, a urmat re- venirea accelerată a pieței, în 2021. 2022 a adus termene crescute de li- vrare și prețuri mai mari. Cum va fi 2023? „Pe segmentul de transport in- ternațional, ne așteptăm să vedem o stagnare a cererii, poate chiar un ușor recul. Pe transportul domestic, în spe- cial în construcții sau alte categorii de transporturi specializate, așteptăm o ușoară creștere, dată fiind nevoia crescută și constantă de capacitate de transport destinată acestor seg- mente de piață”, a spus Ovidiu Pintilie.
Rețeta stocurilor a fost utilizată pentru vehiculele destinate transpor- turilor interne, de construcții și specia- le. Totodată, au fost recalibrate stocuri- le și dimensiunea comenzilor la fabrică, pentru segmentul de transport internațional. „La internațional, se vede, pe lângă o stagnare a apetitului de achiziții, și o ușoară tendință de migrare, în cazul prelatelor. Se face trecerea de la semiremorca de trans- port exclusiv rutier, către cea de inter- modal, rutier și tren. Tendința aceasta se vede în special la nivelul flotelor mari”, a punctat directorul comercial CTE Trailers.
Termenele de livrare
Aici nu sunt așteptate surprize, păstrându-se tipicul din 2022. „Să nu uităm, lanțul logistic de aprovizionare cu componente electronice, la nivelul producătorilor, include și furnizori din piețe care sunt afectate, în continuare, de conflictul din Ucraina. Acest fapt
produce perturbări la nivelul producției și decalaje ale termenelor de livrare, comparativ cu perioada de dinainte de 2022. În cazul prelatelor, acesta variază între 3 și 6 luni, în funcție de specificație. Pe acest segment, avem stocuri planificate și putem scurta acest termen. La frigorifice, situația este asemănătoare, iar la șasiu de container avem un timp mai scurt, între 2 și 4 luni. Aceste termene sunt valabile pentru produsele Krone. Dacă discutăm de celelalte, precum semire- morcile basculante Meiller, termenele sunt mai mici, de 1-2 luni”, a spus Ovidiu Pintilie.
Prețuri stabilizate
Este greu de anticipat cum vor os- cila tarifele. „De ceva timp, vedem o stabilizare a prețurilor. Cererea și ofer- ta reglează piața, iar, când cererea a scăzut, toată lumea a încercat să transmită presiunea aceasta pe lanț înapoi către furnizori, astfel încât să
poată să mențină prețurile cât mai sta- bile. Greu de spus dacă se va menține trendul acesta și în continuare. Cel puțin până în vară, probabil că nu vor fi scăderi ale prețurilor”, consideră directorul comercial CTE Trailers.
Un factor tot mai important pare a fi legat de finanțări, care s-au scumpit și au devenit mai dificil de accesat.
Din punct de vedere al produselor, pe gama de internațional, cele mai ce- rute sunt prelatele, dar a crescut inte- resul și pentru frigorifice. „Krone are în gamă agregatul Celsineo, dezvoltat în parteneriat cu Liebherr, care a venit pe piață cu un concept complet nou, din punctul de vedere al construcției agregatului. Este disponibil pentru co- mandă și poate fi o soluție atractivă, datorită faptului că reduce foarte mult timpii de mentenanță și, chiar, elimină break-down-urile, în timpul cursei. Service-ul agregatului frigorific se face în rețeaua Krone, vânzătorul ocupân- du-se de întreaga mentenanță a vehi- culului, nu doar a semiremorcii. Toto- dată, CTE Trailers așteaptă creșteri pe segmentul de basculabile, inclu- zând aici nișa de bene din aluminiu, care oferă cea mai redusă masă pro- prie de pe piață, cu o diferență de apro- ximativ 1,2 t față de oțel. Nu în cele din urmă, segmentul trailerelor este și el de așteptat să aibă o dinamică similară cu cea din 2022”, a con- cluzionat Ovidiu Pintilie.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
  66 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023
CAMIOANE. SERVICII


   64   65   66   67   68