Page 86 - revista ZIUA CARGO
P. 86

CTPARK BUCHAREST WEST
Centru regional de
distribuție pentru LPP
CTPark Bucharest West își reconfirmă poziția de hub logistic regional pentru întreaga zonă a Balcanilor și nu numai, prin începerea cooperării cu LPP, retailerul de modă cu cea mai rapidă creștere din România, pentru centrul său regional de distribuție.
  C reatorul a cinci mărci recu- noscute (Reserved, House, Mohito, Cropp și Sinsay), LPP a închiriat o suprafață de depozitare de 65.000 mp în CTPark Bucharest West, cel mai mare parc logistic din
Europa Centrală și de Est. Tranzacția marchează începutul
colaborării dintre LPP (care adminis- trează o rețea de peste 1.800 de ma- gazine în 38 de țări) și CTP (care de- ține peste 9,9 milioane mp de spații industriale și logistice în 10 țări). Asis- tăm, astfel, la o altă confirmare a con- solidării CTPark Bucharest West în rolul de hub regional.
Produsele LPP vor fi expediate în România,
dar și în țări precum Bulgaria, Ungaria, Croația, Macedonia de Nord, Serbia și Grecia.
„CTPark Bucharest West este o destinație pentru liderii de piață. Sun- tem încântați să începem parteneriatul cu LPP, care a creat cinci branduri im- portante și acoperă 38 de țări. Credem că este o sinergie foarte bună între CTP și LPP, fiind două companii foarte antreprenoriale, ambițioase și agile, ceea ce ne-a permis să încheiem a- ceastă tranzacție de închiriere în timp record. Depozitul LPP, BUW24, este un record în sine prin dimensiuni, cu o suprafață închiriabilă de peste 160.000 mp, fiind cea mai mare clădire monobloc din țară (adică fără pereți despărțitori), și va fi construită la standardele tehnice ridicate recu- noscute ale CTP”, a declarat Ana Du- mitrache, country head CTP România.
BUW24 este planificat să fie livrat în 2023/2024, iar cu acest nou reper, CTPark Bucharest West se apropie de pragul de 1.000.0000 mp, conso- lidându-și poziția nu doar de cel mai mare parc industrial din România, ci fiind și cel care oferă cea mai bună calitate a vieții pentru angajați.
Clubhaus – într-un parc industrial
Prin proiectul multifuncțional Club- haus, CTPark Bucharest West oferă toate facilitățile dorite pentru rezidenți:
restaurant cu terasă zonă de barbeque minimarket
cafenea
punct medical
amfiteatru pentru evenimente săli de ședințe.
Iar acestora li se adaugă o mulțime de spații verzi, pentru ca angajații să se relaxeze, în timpul liber. În parc, urmează să fie dezvoltate și un su- permarket, și un teren de sport pen- tru rezidenți, iar pista de biciclete va fi extinsă.
Situat pe autostrada A1, la km 23, CTPark Bucharest West este cel mai mare parc industrial din Europa și are
o suprafață închiriabilă
de aproximativ 770.000 mp, până în prezent.
„Piața românească a rămas, de câțiva ani, una dintre cele mai impor- tante, în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor LPP. În doar 2,5 ani, numărul magazinelor marca LPP din această țară s-a dublat (de la 59, la finalul anu- lui 2019, la 118, la finalul primului se- mestru din 2022). Ținând cont de a- cest lucru, decizia de a închiria un nou depozit în România, pentru a deservi rețeaua de vânzări LPP, a fost o direc- ție naturală, pentru noi. Aceasta va fi a doua noastră facilitate de depozitare din țară, așa că suntem încrezători că atât cunoștințele noastre despre piață, cât și condițiile locale ne vor permite
să ne creștem, în continuare, poten- țialul ca operator logistic în regiune”, a subliniat Sebastian Sołtys, vicepre- ședinte LPP Logistics.
Parcul CTPark Bucharest West oferă clădiri de înaltă calitate, efi- ciente din punct de vedere energe- tic, și standarde moderne de con- strucție. Toate clădirile au o înălțime de 12 m și sunt concepute ca struc- turi monobloc, ceea ce facilitează instalarea de automatizări, care cre- ează eficiență comercială și operațio- nală. În plus, spațiile de depozitare sunt, de asemenea, echipate cu capa- citatea electrică necesară pentru a susține aceste automatizări, dar ur- mează să fie completate și de panouri solare, ceea ce va aduce eficientizări suplimentare ale costurilor energetice.
LPP...
LPP Logistics este operatorul lo- gistic care gestionează rețeaua de aprovizionare și distribuție a Grupului LPP, operând centre de distribuție și de aprovizionare cu o suprafață totală de aproape 450.000 mp și desfășu- rându-și activitatea pe trei continente.
O afacere poloneză de familie, LPP este una dintre companiile de fa- shion cu cea mai rapidă creștere din regiunea Europei Centrale și de Est, având, astăzi, peste 24 de mii de an- gajați în birourile și structurile sale de vânzări din Polonia, Europa, Asia și Africa.
CTP...
CTP este cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de pro- prietăți imobiliare logistice și industriale din Europa Continentală, în funcție de suprafața închiriabilă brută. Este sin- gurul dezvoltator din regiune cu între- gul portofoliu certificat BREEAM și cu operațiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, din 2021, ceea ce subliniază angajamentul său față de o afacere sustenabilă.
Pentru mai multe informații, vizitați
ctp.eu
       DEPOZITE. ECHIPAMENTE
 86 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023


   84   85   86   87   88