Page 90 - revista ZIUA CARGO
P. 90

   „Fondurile europene au fost utilizate de autoritățile locale inclusiv pentru achiziția de autobuze și este clar că acele autobuze depășesc cu mult necesarul localităților respective. Parte din flotă va opera pe zona metropolitană, unde se va suprapune cu transportul județean, care este realizat de operatori privați, cu mașini din 2010. Flota nouă și compensațiile primite de la autoritățile locale de care beneficiază transportul local (deținut de primării) ridică mult riscul ca, în 2-3 ani, să dispară transportul privat, în jurul marilor orașe. ” – Daniel Micu
 „Liberalizarea ar fi un pas înainte, fiindcă, în acel moment, piața va cerne. Am trăit această experiență atunci când s-a liberalizat transportul internațional. A fost
o junglă un an sau doi, după care piața s-a așezat.” – Daniel Micu
Provocările 2023
Multe urgențe și puțin timp pentru aspectele cele mai importante... Transportul privat de pasageri este foarte aproape de a rata șansa ieșirii din criză.
 Licitațiile pentru transportul re- gulat județean și liberalizarea transportului interjudețean, o- dată cu ieșirea din pandemie ar fi tre- buit să recapaciteze energiile inves- tiționale și manageriale în piața de transport pentru demararea unui nou ciclu de dezvoltare sustenabil și mo- dern. Eșecul acestor demersuri este cu atât mai îngrijorător, cu cât este „împachetat” sub forma unor mari reușite.
Licitațiile continuă pentru „județene” – doar mici ajustări
Pentru transportul regulat jude- țean, licitațiile continuă și în acest an, în județele care nu au finalizat încă acest proces. Și apar unele modifi- cări... importante.
„Față de ceea ce s-a întâmplat în 2021 și la începutul lui 2022, am ob- servat că, pe ultimul trimestru al anului trecut, licitațiile lansate au pornit de la niște valori mult mai apropiate de cele reale. Practic, am evoluat de la costuri estimate de 2 lei/km, în 2021, la peste 7 lei/km, la final de 2022. Este un lucru îmbucurător, fiindcă valorile estimate ale contractelor se apropie de realitate și, astfel, operatorii de transport pot să meargă cu niște oferte de preț care ar putea asigura acoperirea costurilor de operare”, a explicat Daniel Micu, consultant în transporturi.
Sunt întârzieri mari în derularea licitației în multe județe, însă este dificil de identificat o cauză clară, sau o e- ventuală miză/interes pentru aceste întârzieri.
„Consider că principala cauză a întârzierilor este incertitudinea din pia- ță, lipsa de predictibilitate pentru ope- ratorii de transport și, poate, dezinte- resul autorităților de la nivel central, alături de lipsa de experiență și capa- citate la nivelul autorităților județene. Să nu uităm că sunt foarte multe con- silii județene unde autoritățile de trans- port se bazează pe 1-2 oameni și, în
Daniel Micu
 aceste condiții, este deosebit de greu să coordoneze o activitate de genul acesta”, a precizat Daniel Micu.
În continuare, este de așteptat ca un număr consistent din loturi să nu fie licitate de către operatorii de trans- port.
Multă derută produce, în continua- re, și „zona metropolitană” din jurul ma- rilor orașe care, în cazul multor județe, se suprapune pe cele mai râvnite trasee județene.
„Încă nu avem o abordare unitară, iar aceste Autorități Metropolitane de Transport vor prelua o parte din trans- portul județean și, în marea majoritate a județelor, vor prelua, chiar, traseele cele mai bune, care sunt în zona sub- urbană a orașelor mari. Aceste trasee vor fi operate de către «operatorii de casă»”, a spus Daniel Micu. Astfel, trasee care prezintă mai puțin interes riscă să rămână complet neacoperite.
„Până nu avem o colaborare între consiliile locale, consiliile județene, Mi- nisterul Dezvoltării Regionale și Minis- terul Transporturilor-Autoritatea Rutieră, nu vom putea avea un transport de per- soane reglementat corespunzător și care să se desfășoare coerent pe tot teritoriul”, a declarat consultantul în transporturi.
Interjudețene
– „din două, una...”
„Din două, una, dați-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revi- zuiască, primesc! Dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, și anume în
punctele... esențiale” – Ion Luca Cara- giale, O scrisoare pierdută.
Pentru transportul interjudețean, s-a ales prima variantă. Practic, îmbră- cat în hainele „incandescente” ale li- beralizării, cu afirmații liniștitoare pen- tru toate taberele (inclusiv Consiliul Concurenței) despre o relativ scurtă perioadă de tranziție, reprezentanții Mi- nisterului Transporturilor au creat un proiect de lege care statuează o nouă prelungire pe trei ani a actualului program de transport interjudețean. Acest proiect de lege care a ieșit într-un mod discret din Ministerul Transpor- turilor, a ajuns în Parlament și a trecut deja de Senat.
„Partea proastă este că suntem la final de ianuarie și un termen important este 31 martie, pentru ca operatorii actuali să-și exprime opțiunea pentru continuarea activității pe traseele pe care le dețin. Iarăși o să lucrăm la foc automat, iarăși o să ne trezim cu tot felul de speculații, deși, în mod normal, ar fi fost suficient timp”, a afirmat Da- niel Micu.
Pe de altă parte, lucrurile întârziate nu mai lasă timp pentru eventuale mo- dificări – o strategie testată cu succes și în trecut.
Era momentul potrivit pentru o nouă prelungire?
„Dacă era implementat acum doi ani... Acum, însă, cu un parc auto foar- te învechit... Bineînțeles, majoritatea operatorilor care realizează, astăzi, transport interjudețean sunt mulțumiți de această lege... este în avantajul lor. Iar efortul care trebuia depus la momentul unei liberalizări se amână pentru trei ani”, a afirmat Daniel Micu.
 90 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023
PASAGERI   88   89   90   91   92