Page 92 - revista ZIUA CARGO
P. 92

  „Multe firme refuză să acceseze partea de vânzări online, fiindcă acest pas presupune și
o contabilizare mult mai bună
a veniturilor. Din păcate, foarte mulți vor să evite acest lucru,
în continuare. Și, atunci, evident, pasagerul este nemulțumit, fiind obligat să se bazează tot pe afișele tipărite pe coli de hârtie lipite prin stații și pe un număr de telefon
la care se răspunde... uneori. Totodată, ar trebui reglementată situația autogărilor, care trebuie să-și respecte menirea, și nu să fie un instrument prin care anumiți operatori își impun strategiile.”
– Daniel Micu
  „Turismul oferă multe oportunități, la momentul acesta, și dezvoltarea incoming-ului de către agențiile
de turism va putea fi o gură
de oxigen, pentru transportatorii rutieri.” – Daniel Micu
  Piața rămâne închisă, protejând, în continuare, operatorii ce dețin licen- țele de traseu. Însă mulți dintre aceștia aveau deja planuri privind funcționarea într-un mediu concurențial și, din pă- cate, este puțin probabil ca, peste trei ani, aceste planuri să mai fie valabile.
Este, evident, un moment prielnic pentru liberalizare... ratat! Transporta- torii sunt în recuperare după pande- mie. Sigur, nu sunt în cea mai bună formă, însă nici potențialii concurenți nu dispun de resurse notabile. Acum, experiența ar reprezenta principalul atu pus în valoare pentru a te impune într-o piață liberă. În următorii trei ani,
nu putem ști cum va evolua transportul feroviar, cum vor arăta aplicațiile „smart” dedicate pasagerilor și ce noi modele vor dezvolta firmele lăsate pe dinafară... Transportatorii cu licență vor reintra în modul „supraviețuire”, adoptând puține inovații și având șan- se limitate în a crește loialitatea pasa- gerilor și motivarea propriilor angajați.
Proiectul de lege din Parlament mai merită câteva comentarii. Dacă rămâne în forma actuală, este antici- pabil că va produce mari dificultăți pentru ARR și ISCTR. Efortul gestio- nării unui sistem hibrid, plin de as- pecte/amănunte neclarificate, va duce, probabil, la un nou val de reclamații și acțiuni în instanță.
„Multe grafice nu mai corespund realității și, de aceea, ar fi fost nevoie de o readaptare. Era nevoie ca opera- torii de transport să-și exprime opțiuni- le pentru traseele pe care le deser- vesc, păstrând ora de plecare de la
cap de linie, dar, ținând cont de modi- ficările care au apărut în infrastructura rutieră, să se strângă un pic graficele, ca să ajungem la niște ore realiste și, după aceea, să se actualizeze progra- mul de transport, fiindcă, dacă vom merge cu aceleași grafice de circula- ție, va rămâne același haos”, a arătat Daniel Micu.
Și apoi vin întrebările. Dacă cineva renunță la trasee, cum procedează cei care ar vrea să le ia locul? Se va merge pe principiul „primul venit, pri- mul servit”? Când sunt depuse cere- rile? Cât timp și cum sunt analizate ce- rerile?...
Va fi extrem de puțin timp pentru Ministerul Transporturilor să realizeze normele și să le aprobe.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
  92 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023
PASAGERI


   90   91   92   93   94