Campania de siguranta rutiera merge inainte

Dupa Bucuresti si Craiova, Asociatia Romana pentru Securitate si Sanatate in Munca (ARSSM) a continuat Campania Nationala pentru Siguranta Rutiera si Mentenanta Autovehiculelor cu workshop-urile de la Suceava si Sibiu.

„Descalecarea“ in Moldova

In cadrul evenimentului de la Su­ceava, ARSSM a beneficiat de spri­jinul SC Zeno SRL Suceava. Te­mele acestui workshop au fost „Costurile reale ale unui accident rutier vs. Deciziile de reducere a chel­tuielilor de mentenanta a au­tovehiculelor“, „Oboseala si stre­sul – factorii perturbatori in trafic. Cum le reducem?“ si „Mana­ge­men­tul unei curse lungi – timp vs. cos­turi“. In ceea ce priveste par­ti­ciparea, trebuie mentionata pre­zen­ta lui Gheorghe Flutur, prese­din­tele Consiliului Judetean, pre­cum si prezenta la nivel de con­ducere a autoritatilor locale pre­cum Politie, ARR, Inspec­to­ratul Teritorial de Munca. Prin aceas­ta Campanie, ARSSM isi pro­pune sa vina in sprijinul com­pa­niilor care gestioneaza flote de autovehicule, prin abordarea ris­cu­rilor rutiere si gasirea unor ma­suri practice de reducere a nu­marului de accidente de munca de circulatie sau de traseu si, im­plicit, scaderea numarului de vic­time. Obiectivul Campaniei este reducerea numarului victimelor ac­cidentelor rutiere prin prezen­ta­rea de catre angajatori a cos­tu­rilor reale ale unui accident ru­tier, cat si prin implicarea cat mai multor institutii publice si com­pa­nii private in implementarea de politici de prevenire si bune prac­tici profesionale in domeniul auto.

In inima tarii

Urmatoarea oprire a Cam­pa­niei a fost la Sibiu, unde, prin spri­jinul deosebit al partenerilor locali, so­cietatea SSM Euro Consult, a fost organizat cel mai interesant work­shop de pana acum. Eveni­men­tul a beneficiat de implicarea si suportul tehnic al conducerii Ser­viciului Rutier din cadrul IPJ Sibiu, a Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu, a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si a fir­melor cu flote auto reprezentative din zona Ardealului de Sud.

Florin Trusca, managerul tehnic al Campaniei, a invitat la dez­ba­teri participantii si re­pre­zen­tantii autoritatilor locale in in­cercarea de a gasi noi masuri de reducere a riscurilor rutiere. La finalul manifestarii, au fost cen­tralizate masurile propuse, ce vor fi incluse in „Ghidurile de bune prac­tici“. Acestea vor constitui un in­strument de lucru util an­ga­ja­torilor, ajutandu-i sa gestioneze mai eficient problematica riscu­ri­lor rutiere in companiile din care pro­vin – asa cum a aratat Florin Trus­ca. Organizatorii Campaniei vor face si propuneri catre auto­ri­tatile responsabile cu siguranta ru­tiera pentru imbunatatirea le­gis­latiei si a modalitatilor de apli­ca­re a acesteia, pe baza aspec­te­lor practice semnalate si dez­batute de participantii la ac­tivitatea de transport.

Urmatorii pasi

La momentul redactarii acestui material, tocmai se desfasoara un alt workshop in Timisoara, despre care vom reveni cu informatii in nu­marul viitor al revistei. Cam­pa­nia Nationala pentru Siguranta Ru­tiera si Mentenanta Auto­ve­hi­cu­lelor va ajunge si la Constanta pe 21 octombrie cu o de­mon­stra­tie practica de conducere pre­ventiva sustinuta de multiplul campion national de raliu Titi Aur.

Pe 11 noiembrie, la Hotelul Con­tinental din Bucuresti, se va desfasura o Conferinta de analiza si concluzii privind evenimentele din acest an si masurile rezultate.

Pentru detalii legate de par­ti­ci­parea la Conferinta de la Bu­cu­resti va puteti adresa la office@arssm.ro sau managerului tehnic al Campaniei la adresa  florin.trusca@gmail.com.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.