Carburanti si lubrifianti. Care este varianta optima?

Este intrebarea la care am cautat raspuns prin intermediul unei anchete in care am implicat firme reprezentative pentru piata romaneasca de transport.

In fapt, pentru a ajunge la varianta optima, i-am rugat pe cei care s-au implicat in realizarea acestui articol sa raspunda la mai multe intrebari:

Ce sistem de alimentare/achizitie de carburant folositi?

Ati schimbat ceva in ultimii doi ani din acest punct de vedere?

Aveti in vedere schimbari in urmatoarea perioada privind modul de procurare a carburantului? Care sunt ele?

Ce v-ati dori in plus din partea furnizorului de carburant?

Cum va protejati impotriva furturilor de carburant? Veti lua masuri suplimentare in viitorul apropiat in aceasta privinta?

Care este metoda de achizitie a lubrifiantilor? Care sunt criteriile de alegere a lubrifiantului?

Cum realizati schimburile de ulei: intr-un service specializat sau in propriul atelier?

Luati in considerare pentru viitor achizitionarea de autovehicule care utilizeaza combustibili alternativi?

Mircea Nicolae Manescu – Managing Director Ahead Logistics

Am decis sa luam cardurile de motorina de la soferi“

In prezent, alimentam pe car­duri de motorina, dar ne gandim si la varianta cu pompe de incinta. Ne-am dori ca furnizorul de car­bu­rant sa monitorizeze compor­ta­mentul angajatilor sai. De multe ori, ei vad ca soferii nu ali­men­tea­za in camioane, ci in canis­tre/bu­toaie sau in rezervoarele altor masini. Apar si cazuri in care so­ferii vand direct motorina de fu­rat catre angajati ai furnizorului de motorina. Din cauza furturilor, am decis sa luam cardurile de mo­torina de la soferi, iar alimentarile se fac numai cu delegat de la fir­ma. Am inceput chiar sa mergem pe traseu si sa «spionam» camioa­ne­le noastre tocmai pentru a le insufla soferilor teama de a fi des­coperiti.

Lubrifianti cumparam la butoi. Pentru ca sunt extrem de impo­r­tanti in functionarea motorului, folosim numai marci cunoscute si uleiuri ce respecta indicatiile pro­ducatorului de camioane. Rea­lizam schimbul de ulei in service autorizat.

Suntem interesati de achizi­tio­narea de autovehicule care uti­li­zeaza combustibili alternativi. Cel mai interesant ar fi camionul electric. Sa vedem atunci ce vor mai vinde soferii…“

Bujor Stanescu – Director de Logistica Aquila

Am dori un control mult mai riguros in momentul alimentarii“

Avem contracte pe termen lung cu doi furnizori, unul pentru ex­tern si unul pentru intern. Folo­sim acest sistem de peste 7 ani si nu intentionam sa il schimbam. Am dori un control mult mai rigu­ros in momentul alimentarii (veri­fi­carea numarului auto, a faptului ca alimentarea se face in rezer­vo­rul camionului si nu in canistre sau alte rezervoare). Cele mai multe camioane sunt deja dotate cu sistem GPS, care are si functia de preluare a datelor de la calcu­latorul motorului si de transmitere catre platforma WEB; consumul acceptat este cel indicat de cal­cu­latorul motorului prin inter­me­diul GPS, orice consum supli­mentar este imputat soferului. Intentionam sa instalam sisteme GPS pe toate camioanele.

Pe segmentul lubrifiantilor, folosim recomandarile produ­ca­torilor de camioane. Schimbul de ulei se face fie in service-ul pro­priu, fie intr-un service agreat. Nu credem ca autovehiculele care utilizeaza combustibili alternativi reprezinta o solutie realista si functionala“.

Emilian Stoica – Director Transporturi Arabesque

Am limitat plafonul de alimentare pe card“

In prezent, compania Ara­bes­que efectueaza achizitia de com­bustibil pe baza de card de ali­men­tare. Fur­ni­zo­rul actual de car­burant ne este partener de afaceri de apro­ximativ sapte ani, perioada in care am imbunatatit relatiile con­trac­tuale. Fle­xibilitatea ambelor parti la negocieri a con­dus la lon­ge­vitatea co­la­borarii. In ceea ce pri­veste protectia im­po­tri­va fur­tu­ri­lor de com­bustibil, pre­ci­zez ca so­ferul este instruit sa asi­gure ca­mionul pe timpul pau­ze­lor numai in locuri special ame­najate, respec­tiv parcari cu plata, dotate eventual cu camere de supraveghere.

In ceea ce priveste sustra­ge­rea de carburant de catre sofer, am luat hotararea ca plafonul de alimentare pe card sa fie limitat astfel incat alimentarea lunara sa se efectueze la nivelul kilometrilor rulati. Achizitionarea lubrifiantului se face prin unitatile service unde efec­tuam reviziile si reparatiile, cu men­tiunea ca utilizam produse recomandate de fabricant. Toate inter­ventiile se efectueaza in ser­vice-urile autorizate. In prezent, ca urmare a efec­te­lor crizei, compania nu a acordat o mare atentie reinnoirii parcului auto, dar este evident ca pe viitor vom lua in considerare achi­zitio­narea de autovehicule si ne vom indrepta de aceasta data pe seg­mentul autovehiculelor care utili­zea­za combustibil alternativ“.

Sorin Filip – Logistics Manager Carpatcement Holding

Ne-am dori mai multa transparenta in comunicarea preturilor de referinta la carburanti“

Alimentam cu carduri de cre­dit si nu avem in vedere schimbari. Ne-am dori din partea furnizorului de carburant mai multa transpa­ren­ta in comunicarea preturilor de referinta; mai multa flexibilitate la negocierea contractelor. Auto­camioanele noastre sunt dotate cu sisteme GPS iar sistemul de alimentare cu carduri ne ofera unele informatii in acest sens.

Folosim lubrifianti recoman­dati de producatorul autocamio­nului, in urma unei licitatii sau concurs de oferte. Schimburile de lubrifianti se fac la unitati ser­vice specializate. Avem in vedere achizitia de autovehicule care utilizeaza combustibili alternativi in momentul in care vor fi exis­ten­te pe piata, vor avea caracte­ris­tici dinamice asemanatoare cu cele clasice si vor fi la un pret rezonabil.“

Decebal Popescu – General Manager Cartrans Romania

Pentru alimentarile in extern avem restrictii pe statii si tari“

Folosim in acest moment un furnizor de carburant pentru Ro­ma­nia si doi furnizori pentru ali­men­tarile externe. De asemenea, avem si statie de incinta la baza auto din Brazi. Toate functioneaza pe baza de card. In ultimii doi ani, am adaugat un al doilea furnizor pentru alimentarile in extern si am renuntat la o statie de incinta afla­ta in frontiera RO-H, din cauza cos­turilor mari de intretinere dar si a controlului mai dificil la dis­tan­ta al alimentarilor. De ase­me­nea, pentru alimentarile in extern avem restrictii pe statii si tari, alimentarile efectuandu-se doar in locatiile aprobate de noi si in cantitatile aprobate. Momentan, nu avem planuri de schimbare majora pe acest segment, poate doar in ceea ce priveste statia de in­cinta, unde incercam optimi­za­rea costurilor sau renuntarea la ea.

Avem o relatie buna cu fur­ni­zorii de carburant, singurele plu­suri care ar fi binevenite fiind la modul de alertare a folosirii ina­dec­vate a cardului, in special res­trictii pe tari si statii. Ne-am mai dori acces rapid la probe video din statii.

Impotriva furturilor de carbu­rant ne protejam tocmai prin ce spuneam mai devreme: urmarirea alimentarilor in ceea ce priveste cantitatea si locatia, toate dublate de sisteme de fleet management prin interfata GPS. La noi in firma s-au limitat cazurile de furturi de carburant, dar punem un mai mare accent pe stilul de conducere eco­nomic, organizand cursuri de pre­gatire pentru soferi. Pentru ca aici se pierd mult mai multi litri decat prin furturile ocazionale traditio­na­le. Daca de furturi minore se «ocupau», sa zicem, 20% din so­feri, conducerea economica este o problema pentru 80% din soferi. Un sofer nepregatit iti poate «ar­de» aiurea 100 – 150 litri la o cursa de 5.000 km, pe cand la aceeasi cursa un «bisnitar» de motorina nu vinde mai mult de 50 l.

La lubrifiant nu facem rabat la ca­litate, utilizand doar uleiurile re­co­mandate de producatorul vehi­cu­lului si la intervalele reco­man­date. Suntem firma privata, ne intereseaza sa ne protejam bu­nu­rile. Schimburile de ulei le fa­cem mo­mentan in service-ul pro­priu (care este, de altfel, societate co­merciala separata, parte din grup).

In ceea ce priveste autove­hi­cu­lele care functioneaza cu com­bus­tibili alternativi, atata vreme cat producatorii nu iau in calcul producerea lor la scara larga, ci sunt doar la categoria teste si pro­iecte, nici noua nu ne sta mintea la asa ceva.“

Alexandru Popa – Director Adjunct Transport Com Divers Auto Ro

Suntem interesati de achizitia de autovehicule care functioneaza cu combustibili alternativi“

Sistemul de alimentare folo­sit de Com Divers Auto Ro este: achizitie vrac si alimentare din pompa proprie pentru camioanele din zona Pitesti; carduri pentru combustibili si taxe de drum trans­port intern/extern. Pentru viitor avem in vedere mentinerea ace­luiasi sistem si marirea capacitatii de stocare pentru pompa proprie. De la furnizorul de carburant ne am dori preturi mai mici.

Furturile de carburant pot fi de doua feluri. Primul tine de so­feri iar din acest punct de ve­dere suntem protejati datorita sis­te­mului GPS integrat, disponibil pe fiecare camion din flota pro­prie, sistem care ne avertizeaza in timp real cu privire la orice «cadere» a nivelului motorinei in rezervor sau la orice consum marit din cauza «condusului sportiv». Cel de-al doilea tip de furt se poate produce in locurile de sta­tio­nare, in timp ce soferul isi efec­tueaza pauza. Regula obligatorie impusa de noi este ca toti soferii sa stationeze contra cost numai in parcari special amenajate, cu pa­za si eventual supraveghere video.

Metoda de achizitie a lubri­fi­antilor este vrac, cel mai important criteriu fiind raportul calitate/pret. Datorita propriului service specia­li­zat pentru autocamioane si au­to­rizat RAR, camioanele Com Divers Auto Ro, dar si cele ale cli­entilor nostri, beneficiaza de toata gama de servicii.

Suntem interesati de achizitia de autovehicule care functioneaza cu combustibili alternativi. Protec­tia mediului reprezinta un capitol pe care il tratam cu seriozitate in cadrul achizitiilor de camioane, dar si la demararea oricarui nou proiect.“

Geani Mirea – Fleet Coordinator KLG Europe

Pentru lubrifianti, calitatea este pe primul plan“

Pentru flota mare, in care in­tra camionele de 22, 7,5 si 3,5 tone, utilizam sistemul electronic de alimentare la pompa VIU, pen­tru flota mica (turismele) alimen­ta­rea la pompa cu card de credit personalizat pe tip de combustibil si numar masina. Pentru a ne pro­teja impotriva furturilor la fiecare masina, gura de alimentare a rezer­vorului este protejata cu un anti­furt, iar suplimentar avem mon­tat un sistem de supra­ve­ghere prin satelit. Pentru lubri­fianti, calitatea este pe primul plan. Atat schimburile de ulei cat si celelalte operatii de mentenanta sunt realizate in service-uri au­to­rizate RAR.“

Mihai Marculescu – Commercial Director OTZ Logistics Group

Am dori un termen de plata de 90 de zile pentru carburant“

Pentru achizitia de carburant, uti­lizam card MOL si nu am schim­bat nimic in ultimii doi ani din acest punct de vedere. Din partea furnizorului de carburant am dori un termen de plata de 90 de zile. Pentru a ne apara de furturile de car­burant utilizam sigilii, antifurt re­zervor etc. Si vom suplimenta ma­surile. La alegerea lubrifiantilor con­teaza pretul si termenul de pla­ta, iar schimburile de ulei le facem intr-un service specializat. Nu ne-am gandit la achizitionarea de autovehicule care utilizeaza com­bustibili alternativi.“

George Ungureanu – Director General Stefi Spedition

Suntem interesati sa montam o statie de incinta“

In 80% dintre cazuri platim car­burantul cash. In Romania, avem doi furnizori pe acest seg­ment, o benzinarie particulara (in Bucuresti) si Diesel One (pentru tara).

Pe extern, alimentam cash si, de obicei, preferam benzinariile Shell. Pentru recuperarea TVA lucram cu o firma de recuperare a TVA din Germania care practica comisioane mai mici.

Pe viitor suntem interesati sa montam o statie de incinta cu un re­zervor de 20.000 l. De la furni­zo­rii de carburant as astepta o re­du­cere a tarifelor.

In ceea ce priveste masurile de prevenire a furturilor, avem montate antifurturi pe rezervoare pentru fiecare masina si, in plus, soferii trebuie sa doarma in par­cari platite. Pentru reglarea consu­mu­lui si a scurgerilor de motorina, ma folosesc de experienta pro­prie. Daca mi se pare ca o masina consuma prea mult, fac o cursa per­sonal si stabilesc consumul. Este reglajul cel mai potrivit pen­tru mine.

Pe segmentul de lubrifianti lu­cram cu Valvoline de 2-3 ani. In alegerea noastra a cantarit faptul ca Volvo agreeaza acest furnizor, iar noi detinem camioane Volvo.

Schimburile de ulei le facem in atelierul propriu unde avem si mecanic specializat.

M-ar interesa achizitia in viitor a 2-3 camioane care functioneaza cu combustibil alternativ. Pro­ble­ma consta in faptul ca nu ai unde alimenta in Romania.“

Dinel Saizu – Director General Transchim

In ultimii doi ani, am schimbat furnizorii de motorina“

Utilizam alimentarea pe card furnizor, individual pe masina. In ultimii doi ani, am schimbat fur­nizorii de motorina. Sistemul pe card este cel mai bun, bineinteles com­pletat cu alimentarea pe nu­merar in tarile unde nu exista statii ale furnizorului nostru. Ne-am dori din partea furnizorului de com­bus­tibil preturi stabile si flexi­bilitate la plati. Ne pazim de furtul de combustibil pin montarea apa­ra­telor de masura a consumului de com­bustibil. In prezent, suntem in curs de implementare a unui nou sistem de masurare a consu­mului de combustibil. In plus, ma­su­ram stocul din rezervor la venirea din cursa si facem com­pa­ratia cu stocul scriptic.

Achizitia lubrifiantului se face la cel mai mic pret, dar cu res­pec­tarea recomandarilor pro­du­ca­torului camionului, iar schimburile de ulei se fac in service spe­cia­lizat. Inca nu am analizat varianta de achizitie de autovehicule cu com­bustibili alternativi.“

Intrebari…

Majoritatea membrilor Asociatiei Transportatorilor Rutieri in Constructii (ATRC) isi pune zilnic o serie de intrebari al caror raspuns este unul singur – totul functioneaza la comanda politica, rezultatul fiind existenta unei dezorganizari „organizate“:

– Cum poate sti un transportator de buna credinta ca pentru cisterna de combustibil pe care a cumparat-o, furnizorul si-a platit toate taxele?

– Cum poate sti transportatorul daca antreprenorul general pentru care lucreaza si care ii asigura si combustibilul, la randul sau se aprovizioneaza pe cai legale?

– Cum poate sti transportatorul la a cata mana lucreaza in cazul lucrarilor publice finantate din bani publici?

– Cum poate interveni transportatorul in reducerea termenului de plata a prestarilor de servicii la maxim 30 de zile calendaristice?

– Cum isi poate acoperi costurile transportatorul pe teritoriul Romaniei, unde numarul legal de km/luna nu poate depasi 6.000 km?

– Cum poate sti transportatorul care este procentul din TVA si accizele achitate in momentul aprovizionarii cu combustibil, care reprezinta venit la bugetul de stat?

Potrivit ATRC, un lucru bun care s-a intamplat in primul trimestru al anului 2011, odata cu cresterea pretului la combustibil, este faptul ca au inceput sa se miste lucrurile in ceea ce priveste piata libera a concurentei in domeniul combustibililor, astfel incat ofertele au crescut, lipsind insa credibilitatea de ambele parti, cu privire la siguranta platii la termen, respectiv a calitatii si provenientei combustibilului cumparat.

O vina impartita

Potrivit ATRC, vina pentru furturile de combustibili apartine in proportie de aproximativ 70% statului, care nu a fost si nici nu este deranjat de clientul final si de traficantii de combustibil situati pe marginea drumurilor. Restul de vina, in proportie de 30%, apartine firmelor de transport, in cazul carora este perfect aplicabila zicala „stapanul invata sluga hoata“, acest lucru fiind normal pana la urma, tinand cont de faptul ca soferul:

– este obligat sa circule cu vehicule necorespunzatoare din toate punctele de vedere;

– este fortat sa depaseasca timpii de conducere;

– este fortat sa lucreze in zilele de sambata si duminica, in saptamani legate etc;

– este salarizat cu mult sub munca prestata;

– este obligat sa suporte toate abuzurile furnizorilor si clientilor;

– suporta un stres imens in trafic din cauza actiunilor demarate de autoritati prin personal incompetent etc.

In concluzie, nimeni sa nu se astepte la imbunatatiri, atat timp cat nu exista transparenta, respect reciproc, siguranta si calitate in sistemul inter-relational format din transportator, conducator auto si client, subliniaza ATRC.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.