Coface: Investițiile din transporturile de mărfuri, condiționate

În lipsa profiturilor suficiente, investițiile din sectorul autohton de transporturi rutiere de mărfuri sunt, în continuare, finanțate prin plata tardivă a furnizorilor, iar infrastructura rutieră nu a înregistrat nicio îmbunătățire din 2013 – 2015, potrivit unui studiu Coface.

foto: Jean-Mihai- Pâlșu

Conform datelor financiare disponibile pentru 2015, pentru toate companiile care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri, acestea înregistrează venituri în creștere, care se regăsesc în profituri insuficiente. Investițiile în retehnologizare reprezintă 39% din totalul activelor, semnificativ peste dinamica uzurii acestora, pentru al patrulea an consecutiv, impactul fiind ușor vizibil prin prisma unei creșteri sensibile a profitabilității consolidate.

În studiul Coface, au fost cuprinse 31.363 de companii din transporturi, care au depus declarații financiare în 2015. Conform situațiilor financiare publicate de Ministerul Finanțelor Publice, firmele care au domeniu principal de activitate „Transporturi rutiere de mărfuri” au generat, în 2015, o cifră de afaceri totală de 34,28 miliarde lei, în creștere cu 13% față de anul anterior. De remarcat faptul că mare parte din avansul veniturilor a fost generat de companiile deja existente pe piață. Totuși, 38% din firmele din sector au raportat venituri în scădere, în 2015.

Companiile din sectorul analizat au menținut nivelul ridicat al creditului furnizor, durata medie de plată a acestora fiind de 112 de zile, în timp ce creanțele sunt colectate la 88 de zile.

Distribuția în funcție de cifra de afaceri 

 • Aproximativ 24% dintre companiile care au depus declarațiile pentru anul 2015 nu au desfășurat, în realitate, nicio activitate.
 • Mai mult de jumătate dintre companiile active au înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 100 K EUR/an (2015), dar ponderea valorică în total cifră de afaceri a acestui segment este de doar 6%.
 • 1.249 de companii au avut o cifră de afaceri anuală mai mare de 1 M EUR în 2015. Acest segment al firmelor reprezintă doar 4% din totalul firmelor, însă generează aproximativ 64% dintre veniturile înregistrate la nivelul întregului sector.

Cum au evoluat profiturile

 • Rezultatul net consolidat, la nivel sectorial, pentru 2015 a fost de 4,5%, cu o dinamică crescătoare față de nivelul din trecut, respectiv 1,5%, în 2014, și 0,5%, în 2013.
 • Marginea operațională a crescut de la 0,5%, în 2012, la 6,2%, în 2015.
 • 41% dintre companii au raportat o deteriorare a rezultatului net, în 2015, față de anul anterior, aproximativ 12% dintre ele trecând din profit în pierdere.
 • Această dinamică s-a înregistrat pe fondul datoriilor foarte mari contractate de către firmele autohtone, acestea înregistrând un grad de îndatorare total de 76%. Companiile din România care activează în sectorul analizat au avut un nivel ridicat al investițiilor în activele fixe și terenuri, ponderea acestora în totalul activelor fixe fiind de 39%, superioară amortizării. Această situație este confirmată de datele INSSE cu privire la înmatriculările noi de vehicule comerciale (date anuale 2013 – 2015).

Cum s-au finanțat companiile

 • Modalitatea de finanțare a investițiilor realizate de către companiile autohtone nu a fost sustenabilă. Ponderea datoriilor pe termen scurt în total capitaluri împrumutate s-a menținut la peste 65%.
 • Durata medie de colectare a creanțelor a scăzut la 88 de zile, situația de lichiditate îmbunătățindu-se doar marginal, în timp ce rata de acoperire a datoriilor pe termen scurt, prin trezoreria netă, a crescut până la 20%. În orice caz, sursa de conservare a lichidității nu a fost una sustenabilă pe termen lung, în condițiile în care furnizorii au fost plătiți mai târziu. Excedentul de lichiditate a fost utilizat într-o destinație clasică, spre investiții pe termen lung, în activele fixe (mașini pentru transport), atât în 2014, cât și în 2015, dar în defavoarea creditorilor. În cazul furnizorilor, valoarea zilelor de plată a datoriilor a fost ridicată, combinată cu un ciclu negativ de conversie a banilor. În ceea ce privește băncile, îndatorarea a fost în ușoară scădere, la 76%.
 • În România, durata medie de plată a datoriilor pe termen scurt a scăzut, în 2015, comparativ cu 2012, până la 112 zile (de la 132 de zile), în condițiile în care durata cumulată de rotație a creanțelor și stocurilor (ciclul operațional) a scăzut cu 9 zile, raportat la 2012. Practic, reducerea duratei de plată a datoriilor pe termen scurt (scădere de 20 zile) cu 11 zile peste scăderea stocurilor și a creanțelor (scădere de 9 zile) a încurajat companiile din sectorul analizat să finanțeze investiții importante pe termen lung (peste nivelul amortizării).

Infrastructura nu a înregistrat nicio îmbunătățire din 2013 – 2015

 • Lungimea drumurilor publice, în 2013 – 2015, a rămas aproape la fel (84.709 km – 2013, 85.184 km – 2014, 85.920 km – 2015), deviația 2015/2014 fiind de 0,86%, în condițiile în care creșterea PIB, în aceeași perioadă, a fost peste nivelul potențial.
 • Lungimea autostrăzilor din România (747 km) reprezenta sub 1% din totalul kilometrilor de drum în 2015.

casete

„Analiza sectorului transporturilor reconfirmă ceea ce Coface a subliniat în mod repetat: o evoluție relativ bună, însă care nu este suficientă pentru a îmbunătăți semnificativ structura companiilor și a le asigura sustenabilitatea. În continuare, vedem dezechilibre, perpetuate prin utilizarea resurselor pe termen scurt, pentru investiții și achiziții de active, ceea ce face ca aceste companii să fie expuse unor șocuri în asigurarea lichidităților. Viteza cu care se succed ciclurile economice obligă companiile să fie mult mai realiste în abordarea strategiei financiare, riscând să fie prinse în off-side, daca nu își gestionează coerent resursele”, a precizat Eugen Anicescu, Country Manager, Coface Romania.

„Anul 2015 a adus sectorului autohton al transportului de mărfuri o îmbunătățire a termenelor de plată către furnizori și o scădere a ciclului de conversie a banilor, fapt ce denotă o disciplinare a companiilor și o îmbunătățire a indicatorilor de bilanț. În ciuda acestui fapt, durata medie de plată a furnizorilor rămâne cu 16 zile mai lentă decât durata ciclului operațional. Pe de altă parte, o treime dintre companiile din sector nu obțin profit din activitatea de bază, ceea ce, pe termen lung, poate să însemne ieșirea lor de pe piață, nefiind capabile să se susțină singure. În plus, companiile și-au reînnoit flotele, prin investiții în active fixe, reflectate în înmatriculările de vehicule noi. Aparent, acest fapt le poate face mai competitive și mai flexibile în raport cu alți competitori, deși nu trebuie neglijat faptul că gradul de îndatorare ridicat, având o orientare a datoriilor pe termen scurt, indică o finanțare a activelor pe termen lung prin surse pe termen scurt, situație nesustenabilă”, a declarat Alexandru Fotia, Analist Economic, Coface Romania.

„În 2015, se observă un trend pozitiv al indicatorilor la nivel consolidat, pentru transporturile de mărfuri din România. Cu toate acestea, echilibrul este unul fragil, iar îmbunătățirile nu pot susține companiile în fața șocurilor venite din interior (lichiditate insuficientă, dependentă față de recuperarea creanțelor), respectiv din exterior (noi poveri fiscale, creșteri de prețuri la carburanți, prețuri RCA instabile). Infrastructura din țara noastră, caracterizată prin investiții insuficiente și printr-o stare precară a drumurilor, continuă mai mult să îngreuneze activitatea transportatorilor, în loc să contribuie la dezvoltarea ei. În ceea ce privește riscul, doar două din 10 companii analizate de Coface pe parcursul anului 2016 (reprezentativitate eșantion 64%) sunt încadrate într-un risc scăzut de a intra în insolvență”, a precizat Nicoleta Mărunțelu, Analist Economic, Coface Romania.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

FOTO: Jean-Mihai PÂLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.