Fabrica Volvo Trucks din Ghent

Volvo Group Belgia NV şi-a reînnoit, acum câţiva ani, fabrica de la Ghent, Belgia, care a devenit, astfel, prima companie din această ţară şi prima fabrică din domeniul auto din lume neutră din punctul de vedere al emisiilor de CO2.

Ca jucător industrial major, Volvo Trucks trebuie să respecte atât directivele mondiale cât şi obiectivele proprii în ceea ce priveşte aspectele legate de protecţia mediului.

Printre reglementările existente la nivel internaţional în domeniu se numără şi Protocolul (Tratatul) de la Kyoto, semnat în 1997, care reglementează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Această reducere are ca obiectiv prevenirea unui nivel periculos al încălzirii globale, numai 2 grade Celsius în plus putând genera creşterea nivelului mărilor şi condiţii meteorologice extreme. În cadrul acestui protocol, ţările industriale s-au angajat să-şi reducă emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv dioxidul de carbon CO2, în medie cu 5% până în 2012 comparativ cu nivelul înregistrat în 1990. Europa a promis o reducere de 8%, Belgia – 7,5%, Flandrei revenindu-i un procent de 5,2%. Dar în 2004, nivelurile Flandrei erau mai crescute cu 3,6% decât nivelul din 1990, ceea ce a condus la necesitatea unei reduceri totale cu 8,8%. În 1999, Belgia a lansat convenţia „Benchmark Convenant”, care avea ca scop încurajarea mediului de afaceri să devină mai eficient din punct de vedere energetic. Companiile care au semnat pot conta pe un număr de măsuri guvernamentale favorabile, în schimb trebuind să adopte o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie. În primul rând, trebuiau să treacă printr-un audit realizat de un auditor guvernamental, apoi să examineze proiectele de îmbunătăţire şi să le implementeze pe cele care promiteau cele mai bune rezultate, iar toate acestea conform unui calendar foarte bine stabilit şi sub controlul unui organism guvernamental. De asemenea, companiile trebuiau să raporteze anual progresele şi să se supună unor eventuale audituri suplimentare. Pe de altă parte, din punctul de vedere al valorilor corporate, mediul este pentru Volvo un domeniu extrem de important. Compania-mamă din Suedia a stabilit obiective pe termen scurt şi lung pentru toate facilităţile producătorului de vehicule comerciale. Printre aceste obiective, se numără dezvoltarea unor produse cât mai eficiente din punct de vedere energetic, producerea unei energii sustenabile şi comunicarea politicii corporative de protecţie a mediului. Angajamentul Volvo Trucks referitor la produse se poate observa foarte clar în privinţa noilor generaţii de camioane, dar şi în eforturile susţinute de a dezvolta variante alternative de propulsie. Iar domeniul energiei sustenabile se reflectă extrem de elocvent şi în îmbunătăţirile aduse fabricii din Ghent, despre care vom povesti în cele ce urmează.

Încălzire cu pelete

Volvo Europa Truck NV foloseşte toate sursele regenerabile de energie, cum ar fi energia solară, cea hidrologică, eoliană şi cea bazată pe biomasă. Printre cele mai interesante îmbunătăţiri aduse fabricii din Ghent se numără şi o nouă instalaţie de încălzire care funcţionează cu pelete de lemn. Aceasta este adăpostită într-o nouă clădire construită din materiale naturale, cum ar fi lemnul şi sticla, situată lângă centrala veche de încălzire. Până în septembrie 2007, Volvo Europa Truck NV a folosit gazul natural pentru încălzirea fabricii şi a birourilor. În acest mod, în 2005 au fost emise nu mai puţin de 4.020 t CO2, echivalentul unui consum cu încălzirea a aproximativ 1.100 de familii. Prin intermediul noilor instalaţii (şi al celor adaptate), acest nivel de emisii este redus la zero. Unul dintre cele trei vechi boilere pe gaz a fost înlocuit cu o instalaţie ce utilizează pelete de lemn, un al doilea a fost convertit într-un sistem dual cu posibilitatea folosirii bio-combustibiliului, dar şi a gazului natural (care va fi utilizat numai în caz de necesitate), iar al treilea a fost demontat. Noua instalaţie cu pelete de lemn are o capacitate de 5 mW, iar sistemul dual este utilizat numai în cazul celor mai scăzute temperaturi pe timp de iarnă. Conform declaraţiilor producătorului, instalaţia cu pelete dispune de cea mai modernă tehnologie, fiind considerată a fi boilerul viitorului şi putând fi adaptată, în caz de necesitate, să folosească şi alt tip de biomasă. Cenuşa rezultată în urma arderii peletelor reprezintă doar 1% şi este prelucrată ca îngrăşământ. Peletele de lemn sunt „cartuşe” fabricate din rumeguş şi reziduuri de lemn deshidratate şi presate, fără niciun fel de adjuvanţi, acestea constituind un combustibil pur şi ecologic.

Vânt şi apă

Aproximativ 50% din electricitatea fabricii din Ghent este produsă de către trei turbine eoliene, fiecare cu o capacitate de 2 mW. Acestea au o înălţime de 100 m, o rază a paletelor de 40 m şi sunt situate în interiorul facilităţilor Volvo. Celelalte 50 de procente din energia necesată sitului sunt produse de Electrabel, prin intermediul unui serviciu ecologic „AlpEnergy”. Turbinele eoliene trebuie să se supună unor reguli stricte; de exemplu, să fie amplasate la cel puţin 40 m de clădiri şi la 140 m de cea mai apropiată conductă de gaze naturale. Generatorul turbinelor eoliene de tip E-82 este compus dintr-un inel exterior rotativ, direct legat de rotor prin intermediul unui hub. Acesta din urmă se roteşte la aceeaşi viteză cu lamele/paletele. Turbina începe să opereze la o viteză a vântului de 2,5 m/s şi, când viteza medie depăşeşte 22 m/s, sistemul de control al turbinei nu o opreşte brusc, ci scade progresiv puterea, care este redusă la zero numai atunci când viteza vântului depăşeşte 28 m/s. Viteza rotorului este variabilă, pe o plajă cuprinsă între 6 şi 20 rpm. Generatorul produce o putere nominală de 2.000 kW la 22 rotaţii pe minut (mai mult sau mai puţin 11 m/s viteză a vântului). Lamele sunt fabricate din plastic ranforsat cu sticlă (GRP) şi au o influenţă majoră asupra puterii şi nivelului de zgomot. Din punctul de vedere al energiei hidro asigurată de Electrabel, AlpEnergy este produsă de Compania Naţională a Rhonului, care operează 19 hidrocentrale între Lacul Geneva şi estuarul Rhonului. Capacitatea de 3.000 mW este certificată de organisme de renume la nivel internaţional ca sursă de energie regenerabilă.

Reducerea consumului

Dar pentru efecte cu adevărat vizibile nu este suficient numai să produci energie cât mai ecologic cu putinţă, ci să şi reduci consumul acesteia. Şi nici acest aspect nu a fost uitat de Volvo în reamenajarea fabricii sale din Ghent. Pentru a se asigura că iniţiativele adoptate sunt cele corecte, s-a decis efectuarea unui test termografic, de natură să depisteze pierderile de temperatură, de exemplu ale unei clădiri. Pentru aceasta, clădirile sunt „fotografiate” din aer cu o cameră cu infraroşu, fotografia arătând unde apar aceste pierderi; cu cât fotografia este mai întunecată, cu atât mai scăzute sunt pierderile de căldură, iar porţiunile deschise la culoare arată unde anume se mai poate îmbunătăţi izolaţia. Studiul poate servi drept bază pentru proiecte viitoare. De asemenea, în 2005, a început în cadrul halelor de producţie un proiect de renovare, prin care podelele şi pereţii au fost vopsiţi în culori strălucitoare şi au fost montate luminatoare pe tavan, pentru mai multă lumină naturală. În vara anului 2006, ferestrele mai multor clădiri au fost dotate cu rame noi şi geamuri cu mai bune calităţi izolatoare, de natură să micşoreze transferul de căldură pe timp de vară şi să maximizeze transmiterea de lumină caldă pe timpul iernii. Au fost montate de asemenea jaluzele controlabile electric (pe câte două ferestre, pentru a fi ajustate la nivelul nevoilor individuale) care interceptează 85% din razele solare şi reduc necesitatea utilizării aerului condiţionat. Şi pentru că tot a venit vorba de climatizare, vechile unităţi de răcire aveau o vechime de peste 20 de ani şi utilizau ca agent R22. Până în 2010, toate opt unităţile au trebuit înlocuite cu aparate cu gaze „prietenoase” cu ozonul, cum ar fi 4410a. Nu în ultimul rând, a fost instalat un nou sistem de management al instalaţiilor de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat. Un computer central controlează o reţea completă de procesoare (CPU), care reglementează necesarul de încălzire sau răcire al fiecărei încăperi, în funcţie de anumiţi parametri, cum ar fi temperatura, presiunea aerului, umiditatea etc. Pentru a reduce consumul de electricitate în spaţiile de producţie, iluminarea a fost divizată într-un număr mare de mici zone, care pot fi acţionate separat. Iluminarea generală şi a proceselor se întrerupe automat în fiecare zonă în funcţie de intensitatea luminii care pătrunde prin luminatoarele de pe tavan. Toate întrerupătoarele manuale din fabrică au fost înlăturate. În cazuri speciale, cum ar fi lucrul pe timp de noapte, în weekenduri sau concedii, sistemul de iluminare poate fi controlat manual dintr-o locaţie centrală.

De asemenea, pe plafonul noii centrale termice cu biomasă au fost montate 150 panouri solare, fiecare cu o capacitate maximă de 200 Wp, oferind o putere de 30 kW, electricitatea produsă fiind folosită direct pentru pornirea boilerului. Nu în ultimul rând, pentru aprovizionarea cu apă caldă, sunt folosite boilere solare, care economisesc aproximativ jumătate din energia medie cheltuită pe apa fierbinte.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.