IFPTR: Echilibru în gestiunea relațiilor din trafic

Sandor Gabor, președinte IFPTR

Companiile de transport rutier dispun de o sursă remarcabilă, în măsură să alimenteze continuu devotamentul managerilor. Este vorba despre satisfacțiile trăite în urma valorificării corecte a posibilităților și a oportunităților care vizează constituirea garanțiilor de predictibilitate, indispensabile derulării misiunilor de transport asumate, peste nivelul așteptărilor beneficiarilor.

Orice demers s-ar iniția în materie, succesul său depinde, în primul rând, de competența și de seriozitatea dovedită de șoferi, în asumarea și îndeplinirea conformă responsabilităților individuale pe care le au, în domeniul derulării misiunilor de transport în condiții de siguranță. Singura „armă” la îndemâna șoferilor, și de care pot uza în „bătălia cu voia întâmplării”, în materie de gestiune a relațiilor din trafic, este rațiunea. Important este să iasă mereu câștigători, indiferent de împrejurări.

Dacă chiar ne dorim acest lucru, suntem datori să-i susținem și să-i ajutăm, pentru a ne putea bucura de sentimentul de succes trăit atunci când succesele lor deven și ale noastre. Cu siguranță, recunoaștem că ne datorăm să apropiem succesele lor de cele înregistrate de noi, în gestiunea responsabilă a siguranței misiunilor de transport onorate.

Soluția: formarea profesională continuă

În consecință, singura modalitate de a constitui garanțiile privind reușita, în derularea misiunilor de transport la nivelul exigențelor impuse de exercitarea meseriei, o reprezintă formarea profesională continuă. Este indispensabil să fie motivați, capacitați și să li se întărească încrederea în șansele că succesul va veni în întâmpinarea susținerii norocului.

Competențele și seriozitatea adecvată de care dispun sau nu șoferii stau la baza gestiunii raționale a relațiilor din trafic.

IFPTR subliniază că, la ora actuală situațiile caracteristice, proprii traficului rutier, și tendințele evolutive ale caracterului acestor relații impun necesitatea reconsiderării tacticilor de conducere aplicabile. Principiul de urmărit în materie este asumarea gestiunii echilibrului dinamic al fluxurilor informaționale proprii actului de conducere.

În consecință, IFPTR a procedat, deja, la restructurarea tematicilor aferente siguranței rutiere, urmărind reconsiderarea și statuarea bunelor practici în materie.

Noile metodologii aplicate la instruire se raportează la recunoașterea faptului că siguranța rutieră, în speță conducerea prudentă, se sprijină pe doi piloni fundamentali: anticiparea și adaptarea continuă a modului de deplasare. Echilibrul și complementaritatea dintre ele au la bază pregătirea autovehiculului, planificarea cursei și gestiunea aptitudinilor șoferului. În contextul tacticilor de a genera echilibru, cel mai important aspect ține de gestiunea informațională.

Fluxul informațiilor la intrare trebuie să fie în echilibru cu cele emise. Iar șoferul este cel care ar trebui să-și asume responsabilitatea echilibrării informațiilor percepute cu acțiunile generate în consecință. În caz contrar, apare oboseala prematură, care poate conduce la evenimente rutiere.

Acest mod de abordare a gestiunii relațiilor din trafic este unul de strictă actualitate a anului 2017. Concret, cursurile și training-urile care cuprind tematici aferente siguranței rutiere au fost reconsiderate și actualizate, în interesul coagulării și asimilării de către participanți a soluțiilor practice de actualitate, care conduc la creșterea siguranței, confortului, eficacității și economicității, în onorarea misiunilor de transport încredințate sau asumate.

Auditare versus evaluare

Potrivit IFPTR, în prezent, cele mai căutate servicii au început să fie cele de auditare a șoferilor, evaluare și instruire practică, urmărind motivarea și capacitarea șoferilor, pentru a deveni mai responsabili, pentru creșterea siguranței deplasărilor efectuate și pentru ameliorarea eficacității și a onorabilității serviciului prestat.

Potrivit președintelui IFPTR, Sandor Gabor, diferența dintre evaluare/instruire și auditare este ca între recanelarea și reșaparea anvelopelor. Dacă evaluarea, urmată de instruire practică, merge pe ideea asimilării exercițiilor de bune practici, în baza identificării eventualelor neconformități, auditarea vizează identificarea cauzelor care au dus la aplicarea eronată a bunelor practici, asumate sau nu, conștiente sau nu.

„Nici bunăvoința, nici competența unui șofer nu sunt puse sub semnul întrebării. Nu putem spune că există șofer care să nu știe ce e bine și ce e rău. Dar, în mod cert, există împrejurări, stări emoționale care îi pot înjumătăți performanțele. Auditarea vizează descoperirea genezei și a cauzelor de fond a acestora, inclusiv din sfera subconștientului, acțiunilor surselor care generează anomaliile, urmând ca șoferul să fie recapacitat, pentru a reveni la normal”, a precizat Sandor Gabor.

IFPTR oferă, în aceeași măsură, cursuri de pregătire și pentru traineri interni, master-driver, care pot fi instruiți să susțină și evaluări și auditări.

Sandor Gabor, președinte IFPTR: „Actul de conducere trebuie onorat ACUM; nu poți fi cu creierul blocat în trecut, la diverse probleme. Șofatul este o acțiune prezentă, care se raportează la viitor.”

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.