Noutăți fiscale 2018 – aspecte practice

Scopul acestui articol este de informare cu privire la anumite aspecte practice pe care contribuabilii ar trebui să le ia în considerare, în contextul modificărilor legislative privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și sistemul privind plata defalcata a TVA, publicate la sfârșitul anului trecut (și cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018).

Modificări salariale

Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, respectiv reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2017, deși nu a generat costuri suplimentare pentru contribuabili, în cazul menținerii salariilor nete, s-a dovedit a fi un proces laborios, cu multe aspecte de luat în considerare.

Singurele excepții (unde, totuși, s-au înregistrat costuri suplimentare în cazul menținerii salariilor nete la nivelul celor din anul 2017) sunt reprezentate de angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoanele cu dizabilități și sezonieri, pentru care modificările legislative au determinat apariția unor costuri salariale suplimentare, datorită scutirii de impozit pe venit aplicabilă acestor angajați eligibili.

Totuși, înțelegem că o schemă de ajutor de Stat (cu anumite condiții de îndeplinit) va fi introdusă de către Guvern prin intermediul unei Ordonanțe de Urgență, cu scopul de a finanța aceste costuri suplimentare.

În contextul acestor modificări salariale, contribuabilii au avut obligația, în perioada 20 noiembrie 2017 – 20 decembrie 2017, sa informeze salariații cu privire la posibilitatea desemnării unor reprezentanți ai salariaților și să inițieze negocierea colectivă, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017.

Aici ar trebui menționat că era necesară inițierea negocierii colective, dar nu și încheierea acesteia, acest aspect fiind relevant și în contextul în care modificările salariale aferente negocierilor (precum cele privind majorarea salariilor brute, în vederea menținerii salariilor nete) valabile începând cu 1 ianuarie 2018 ar trebui notificate în REVISAL până la data de 31 martie 2018 (conform HG nr. 907/2017).

Drept urmare, contribuabilii își pot continua negocierile salariale și în luna ianuarie 2018, cu mențiunea că, ulterior negocierilor și stabilirii salariilor brute, aceștia ar trebui să ia în considerare încheierea unor acte adiționale, prin care părțile (angajatorul și angajatul) agreează că majorarea salariului brut a fost efectuată cu scopul menținerii salariului net la nivelul angajatului și, în cazul unor modificări legislative, se va reveni la sistemul de impozitare / taxare anterior și salariul brut al angajatului va fi modificat corespunzător.

Sistemul privind plata defalcata a TVA

Forma finală a sistemului privind plata defalcată a TVA a fost publicată în Legea nr. 275/27.12.2018. Acesta este obligatoriu de implementat de către:

1) societățile înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează datorii la plata TVA mai mari de 15.000 lei (contribuabilii mari), 10.000 lei (contribuabilii mijlocii), 5.000 de lei pentru ceilalți contribuabili și

2) societățile aflate sub incidenta legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Drept urmare, contribuabilii ar trebui să se asigure prin verificarea fișei de plătitor, deconturilor de raportare, precum și prin alte metode de verificare / control similare, cu privire la faptul că nu figurează cu sume restante către autoritățile fiscale privind TVA și nu sunt obligate să aplice sistemul privind plata defalcată a TVA.

În cazul în care o societate înregistrată în scopuri de TVA nu intră sub incidența sistemului privind plata defalcata a TVA, ar trebui să efectueze anumite verificări prealabile, înainte de efectuarea anumitor plăți către furnizori. Astfel, ar trebui verificat Registrul ANAF privind persoanele care aplică plata defalcată a TVA (https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/) și, în cazul în care furnizorii se regăsesc în acest Registru, societatea ar trebui să efectueze plata TVA aferentă achizițiilor de bunuri / servicii într-un cont separat de TVA al furnizorului / prestatorului.

Contribuabilii care aplică sistemul privind plata defalcată a TVA au obligația să comunice contul de TVA beneficiarilor, în caz contrar, aceștia din urmă având obligația să plătească contravaloarea TVA aferentă achizițiilor în contul de TVA al furnizorului / prestatorului, deschis la Trezoreria Statului.

Alexandru Boboc

Consultant fiscal și Partener Jinga & Asociații

alexandru.boboc@ja.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.