Prezenti in consiliile de administratie ARR, CNADNR si RARIn urma cu sase luni, ministrul Transporturilor a invitat reprezentanti ai transportatorilor in consiliile de administratie ale ARR, CNADNR si RAR. Un gest fara precedent, menit sa creasca sperantele privind evolutia transparentei in colaborarea cu autoritatile. Si totusi…

Imediat dupa numiri, au in­ce­put discutii legate de mo­dul in care acestea s-au fa­cut, modul de alegere a persoanelor si rolul pe care acestea il vor juca in respectivele con­silii. Deschidere catre un dia­log real si decizii transparente sau un mar al discordiei aruncat in „gradina“ transportatorilor?

La jumatate de an de la numiri, am obtinut, in exclusivitate, punc­tul de vedere al celor trei per­soa­ne prezinte in consilii: Ion Lixan­dru – invitat in consiliul de ad­mi­nis­tratie CNADNR, Dragos Anastasiu – invitat in consiliul de admi­nis­tratie RAR si Sabin Ogreanu – invi­tat in consiliul de conducere ARR.

Ceea ce reprezentam noi acum este urmare a demersurilor din 2008, cand am protestat si s-a infiintat Consiliul National Ru­tier. Tot atunci am realizat o lista cu nominalizari pe care se rega­seau Dragos Anastasiu si Ion Li­xan­dru. Dezideratele de atunci le sustinem si acum“, a aratat Ion Lixandru, invitat in consiliul de ad­ministratie CNADNR.

Oportunitate ratata?

Prezenta reprezentantilor trans­portatorilor reprezinta, fara indoiala, o mare oportunitate. Si nu este vor­ba doar de accesul la informatii inac­cesibile pana acum, ci si de san­sa de a influenta schim­bari din interior. Practic, prin pre­zenta in consilii, dialogul intre trans­portatori si MTI ar putea de­veni colegial si nu numai anta­go­nic, asa cum este de regula. Ar pu­tea duce acest lucru la o im­bu­natatire a relatiei cu MTI?

Nu exista nici o garantie in acest sens, dar poate ca ar merita facuta o incercare.

In momentul in care au venit no­minalizarile de la doamna mi­nis­tru, prima actiune pe care noi am dorit sa o realizam a fost ace­ea de a chema breasla (presedintii asocia­tiilor patronale) la o intal­ni­re. In afara UNTRR, nimeni nu a dat curs acestei invitatii. Au aparut discutii le­gate de persoanele in­vi­tate in con­silii, in loc sa folosim ceea ce am obtinut. Practic, re­pre­zentantii pa­tronatelor nu au dorit sau nu au pu­tut sa ne pre­zin­te probleme pe care am putea incerca sa le re­zol­vam in cadrul consiliilor RAR, ARR si CNADNR. Dialogul in cadrul con­si­liilor este con­structiv si nu ne pla­sea­za in­tot­deauna pe pozitii adver­se. In plus, avem un ministru care vrea sa faca treaba, sa schimbe lu­cru­rile. intalnirea pe care am pro­pus-o reprezentantilor patronatelor avea scopul de a prezenta acti­vi­tatea persoanelor desemnate in con­­silii si, in particular, de a ac­cen­tua «limitarile statutului de invi­tat» la aceste sedinte. Mai mult decat atat, presedintii patro­na­te­lor ne puteau cere rezolvarea unor pro­ble­me, acordand, eventual, si un anumit termen de timp. Ar trebui sa lasam orgoliul la o parte si, inainte sa criticam, am putea incerca sa fim constructivi. Lucru­rile se schim­ba din interior“, a precizat Dragos Anastasiu, invitat in consiliul de administratie RAR.

Trebuie avut in vedere si faptul ca actualul Guvern si, implicit, ac­tualul ministru al Transporturilor au un mandat limitat in timp, iar ga­rantii nu exista in privinta pre­zentei ulterioare in consilii a unor repre­zen­tanti ai transportatorilor.

Trist este faptul ca am pierdut deja foarte mult timp si nu am venit cu strategii pe care sa le propunem consiliilor, care sa duca la o imbu­na­tatire a activitatii. Mem­brii in con­siliu reactioneaza pozitiv, mai ales daca propunerile sunt bine argu­mentate. Din pacate, si timpul este limi­tat. Practic, mai avem maxim 15 se­din­te pana la sfarsitul acestui man­dat. intalnirile au loc o data pe luna, iar pe perioada verii au fost chiar mai rare“, a spus Sabin Ogrea­nu, invitat in consiliul de conducere ARR.

Influente posibile

Chiar daca prezenta in consilii nu a presupus si puterea de a de­ci­de, dialogul bun cu membrii aces­tora, dar mai ales dialogul direct cu ministrul creeaza posi­bi­li­tatea pentru reprezentantii trans­por­tatorilor sa influenteze lucrurile.

In aceasta vara, sunt as­tep­tate numeroase modificari. Am facut la randul nostru niste pro­pu­neri si avem promisiuni ca aces­tea vor fi ac­ceptate. Lumea este sceptica pentru ca, in general, exista opinia ca cele care are un dialog bun cu un mi­nistru incearca sa obtina avan­taje per­sonale. De-a lungul timpului, am aratat ca, in ceea ce ma priveste, aceasta «re­gula» nu este valabila si amintesc despre sustinerea mutarii au­to­rizatiilor de transport inter­na­tio­nal de la Ministerul Trans­por­tu­ri­lor la IGCTI, despre taxa de la Giur­giu sau despre mitingul din 2008. In continuare, rezultatele sunt cele care vor confirma atitu­di­nea al­truista“, a precizat Ion Lixandru.

Unificarea bazelor de date pre­cum si liberalizarea transportului regulat de persoane in trafic natio­nal sunt aspecte ce ar putea fi prinse in noua lege a trans­por­turilor.

Unificarea bazelor de date ale celor trei institutii reprezinta un deziderat mai vechi. De ase­me­nea, in cadrul intalnirilor cu doam­na minis­tru, am discutat despre ne­ce­si­tatea de a avea mai multe portaluri fixe pe drumuri si la intrarea si iesi­rea din tara, care sa colecteze date pe baza numa­rului de inmatriculare, date despre rovinieta, ITP, valabi­li­tate licente, autorizatii de transport pentru ca­mioanele in tran­zit, ve­hi­cu­le furate etc – toate acestea ridi­cand gradul de concurentialitate. De aseme­nea, tinand cont de pozi­tionarea exceptionala a garilor CFR, cu ac­ces la drumuri, am propus un cen­tru pilot de autogara la Gara de Nord, cu conexiune si catre Gara Basarab“, a explicat Ion Lixandru.

In ceea ce priveste libe­rali­za­rea transportului de calatori…

Nu exista alternativa la libera­li­zare. Cand si cum o facem sunt aspecte care pot fi discutate, dar cu cat s-ar face mai repede, cu atat mai bine ar fi pentru transpor­tatori si pentru pasageri. Piata tre­buie sa se consolideze, pentru ca, in acest moment, este toxica, iar evaziunea a atins cote foarte ridicate. Libe­ra­lizarea va duce la crearea de stra­tegii, ieftinire a ser­viciului si cres­terea calitatii“, a declarat Dragos Anastasiu.

De ce transportul de marfa este liberalizat si cel de calatori NU? Oare nu pentru a-i proteja pe cei care nu sunt concuren­tiali?“, a completat Ion Lixandru.

Este greu de anticipat daca si viitorii ministrii ai Transporturilor vor invita reprezentanti ai trans­por­tatorilor in consiliile ARR, CNADNR si RAR si, de aceea, indi­ferent de discutiile contradictorii existente in cadrul breslei, ar trebui sa se depuna eforturi pen­tru ca prezenta transportatorilor in consilii sa fie oficializata.

Important este ca am avut ac­ces intr-o zona inchisa, iar pre­zenta noastra in consilii a adus o anumita schimbare de atitudine. Prezenta mea in consiliul de admi­nis­tratie a facut ca CNADNR sa devina mai des­chisa, sa participe la conferinte cu transportatori si chiar sa orga­ni­zeze in premiera o intalnire cu re­prezentanti ai ope­ratorilor de trans­port. Oficializarea pe termen ne­de­terminat a prezen­tei in con­si­liile de administratie ale celor trei institutii a unor repre­zen­tanti ai trans­portatorilor de­pinde in mare ma­sura si de pres­tatia noastra si de verticalitatea noastra“, a precizat Ion Lixandru.

In ceea ce priveste imbu­na­ta­tirea dialogului cu conducerile pa­tro­natelor, reprezentantii transpor­ta­torilor in consilii au un singur ras­puns – realizarea unui singur patronat.

Invitatie la dialog

Prin intermediul Ziua Cargo, reprezentantii transportatorilor in consiliile de administratie ARR, RAR si CNADNR asteapta propuneri din partea transportatorilor privind probleme ce pot fi rezolvate in legatura cu cele trei institutii.

Asteptam propunerile prin e-mail la adresa redactie@ziuacargo.ro

Ion Lixandru, invitat in consiliul de administratie CNADNR:

Am prezentat ministrului o serie de propuneri ale transportatorilor care probabil vor fi acceptate. Practic, am devenit niste intermediari intre minister si patronate. Ne-am folosit de faptul ca suntem acceptati si respectati de catre MTI. Din pacate, nu exista o educatie in sensul de a utiliza persoanele prezente in zonele de interes. In permanenta se manifesta o suspiciune.“

Dragos Anastasiu, invitat in consiliul de administratie RAR:

Deschiderea noastra catre transportatori este totala si asteptam propuneri din partea acestora. Pare a fi momentul dialogului. Nu pot da garantii ca vor urma rezultate concrete, dar simt ca exista deschidere. In plus, odata precedentul creat, va fi foarte greu, indiferent de ministru, sa se revina asupra deciziei, mai ales ca prezenta noastra in consilii este apreciata.“

Sabin Ogreanu, invitat in consiliul de conducere ARR:

La nivel conceptual, patronatele din Romania nu mai sunt dispuse la concesii, mergand permanent pe mesajul ca totul este un dezastru si nimic bun nu se realizeaza. Aceste exprimari categorice, lipsite de nuanta, sunt in mare masura legitime. Fara un dialog constructiv insa, ne vom trezi, mai devreme sau mai tarziu, in izolare.“

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.