RATB, Metrorex si Regionala CFR Calatori, sub o singura palarie: Ministerul Transporturilor

Transportul public de calatori din Bucuresti si Ilfov va fi reunit sub aceeasi palarie, a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), care va fi unicul decident al investitiilor in domeniu.

Autoritatea Metro­po­li­ta­na de Transport Bu­cu­resti (AMTB) a fost in­fiintata la inceputul lui septembrie prin OG nr. 21/2011 si va fi deasupra RATB, Metrorex si regionalei CFR Calatori din jurul Capitalei, urmand sa-si in­tre in paine anul viitor. Au­to­ritatea va fi condusa de un di­rec­tor general si de un consiliu for­mat din 7 membri – 3 de la MTI si cate unul de la MAI, CGMB si CJ Ilfov -, numiti de ministrul Trans­porturilor, care ii si poate re­vo­ca. Noul organism va int­roduce calatoria cu un pret unic pe toate mijloacele publice de su­pra­fata si metrou – un vis al ac­tualului di­rec­tor general al Metrorex, Gheor­ghe Udriste, inca de pe vremea cand era sef al Directiei Trans­por­turi, Drumuri si Siguranta Circu­la­tiei din Primaria Capitalei.

In Regulamentul de organizare si functionare al AMTB – ce ar fi tre­­buit aprobat de Guvern la 1 no­iem­­brie, potrivit OG 21/2011, dar al carui termen de parafare s-a pre­lungit -, se prevede ca man­da­tul mem­brilor consiliului de con­ducere este de 4 ani si poate fi prelungit prin ordin al ministrului Trans­por­tu­ri­lor din 4 in 4 ani. In exer­citarea func­tiilor, directorul ge­neral si mem­brii consiliului de con­ducere nu tre­buie sa se afle in incompa­ti­bi­li­ta­te „pri­vind legis­la­tia referitoare la inte­gri­tatea in exer­citarea func­tiilor si ad­mi­nis­tra­tiilor publice“, astfel ca acesta ar putea fi motivul intarzierii. Nu neaparat ca nu s-ar fi decis asu­pra viitorilor numiti, ci ca nu s-a cazut la pace privind per­soanele care ii vor inlocui in functie pe cei 7.

Seful AMTB ar trebui sa fie, du­pa toate probabilitatile, Gheorghe Udriste, cel care a pus la punct – asa cum am aratat mai sus -, mecanismul de functionare a Au­toritatii Metropolitane de Trans­port. Desigur, acum, si cu mi­nistrul Anca Boagiu. Desi spune ca are destul de mult de lucru cu noi­le in­vestitii de la metrou, Udris­te nu ex­clude numirea sa, dar nici nu o da ca sigura. In opinia sa, „di­rec­to­rul AMTB trebuie sa fie un om cu experienta in domeniul trans­por­tului public“, deoarece „va tre­bui sa gestioneze, practic, tot ce inseamna reglementarea trans­por­tului public din Bucuresti si aria sa de acoperire“.

Potrivit sefului Metrorex, me­troul va trebui sa devina pri­n­ci­pa­lul mijloc de transport public in Bu­curesti, iar reteaua de transport de su­prafata sa aiba rolul de a aco­peri de­ficientele retelei din sub­teran. Iar aceasta nu este o pa­rere de ieri-de azi, ci insusirea uneia dintre con­clu­zi­i­le studiului de transport efec­tuat in urma cu peste 10 ani de Agentia Guver­nu­lui Japonez JICA. In acest fel, vor fi, daca nu eliminate, cel putin reduse ambuteiajele aparute la orele de varf in oras. Tot spe­cia­lis­tii japonezi ne-au reco­man­dat construirea Pasajului Basarab si introducerea sensurilor unice de circulatie, avertizandu-ne in 1999 ca, in caz contrar, „Bucurestiul va deveni in 10 ani un oras blocat in propriul trafic“.

Ce spune Boagiu

Proiectul de infiintare a unei au­toritati pentru toate tipurile de transport public – cu metroul, au­to­buze, microbuze, tramvaie, trolei­buze sau trenuri regionale – a fost anuntat in martie de minis­trul de resort, Anca Boagiu, care spunea atunci ca se va ajunge la „un echi­li­bru intre transportul de suprafata si cel subteran“ si ca in­vestitiile vor fi realizate ca si in pre­zent, res­pectiv de catre Pri­ma­ria Bucuresti la RATB si de Me­trorex – la metrou. Politica in­ves­titionala va fi decisa insa la ni­velul AMTB, asa cum pre­vede Or­do­nanta.

Infiintarea AMTB nu presu­pu­ne doar reglementarea trans­por­tu­lui public apartinand RATB, Me­tro­rex si Regionalei CFR Calatori din jurul Capitalei, astfel incat bu­cu­restenii si locuitorii din co­mu­ne­le limitrofe sa poata utiliza ace­lasi bilet, la acelasi tarif, indiferent daca utilizeaza metroul, trenul, autobuzul sau tramvaiul. Atributia principala va fi adoptarea unor solutii de ma­na­gement al trafi­cu­lui, astfel incat rutele metroului, spre exemplu, sa nu se mai su­pra­puna cu vehiculele publice de suprafata.

Ministerul Transporturilor a anun­tat deja ca, odata cu intrarea in functiune a Autoritatii Metro­po­litane de Transport, RATB va in­fiinta, alaturi de Metrorex si de CFR Calatori, statii intermodale (tren-autobuz) pe Centura Ca­pi­talei, pentru transferul calatorilor de la statiile feroviare pana la terminalele de transport public din Bucuresti – de suprafata sau metrou.

Ce spune Oprescu

Potrivit primarului general Sorin Oprescu, „aceasta structura este un pas inainte“. „RATB va ramane in subordinea Primariei, se va transforma in societate co­merciala. Noua organizare va adu­ce un plus de reglementare si de ordine daca isi va face datoria“, spu­nea el in vara. Cu toate aces­tea, s-a dovedit ca edilul Capitalei nu are nici un cuvant de spus in privinta RATB, Consiliul General fiind institutia sub autoritatea careia se afla Regia. De altfel, a­cest lucru s-a vazut la ultima de­cizie luata in privinta RATB, cand CGMB l-a demis pe fostul director general Adrian Crit, fara ca macar sa-l anunte inainte nici pe el, nici pe Oprescu.

AMTB, ceruta de FMI, CE si BM

Alexandru Nazare, secretarul de stat in MTI, a explicat ca „in­fi­intarea acestei Autoritati ras­punde nevoii de coordonare a transportului public de la nivelul zonei metropolitane Bucuresti. Acest organism a fost gandit in urma unui studiu facut de MTI im­preuna cu Banca Mondiala, inca din 2006. Intre timp, discutiile au mai continuat cu expertii FMI, cei de la Comisia Europeana si BM, ast­fel incat infiintarea acestei Auto­ritati a aparut si in scrisoarea de intentie cu FMI.“ Ministerul Trans­porturilor intentioneaza ast­fel sa economiseasca circa 10 mi­lioane de lei anual, pana in 2015.

In nota de fundamentare a OG 21/2011 se arata ca „in prezent, ser­viciile de transport in Bucuresti si regiunea sa limitrofa se desfa­soa­ra fragmentat, fara o coor­do­nare singulara pentru toate mo­durile de transport – metrou, tram­vai, auto­buz, troleibuz, CFR regional, defi­ni­rea unei strategii in domeniul transporturilor publice de calatori pentru toata zona me­tropolitana fiind imposibil de rea­lizat. Aceasta situatie duce la exis­tenta paralelis­me­lor in programele de investitii, lipsa intermodalitatii si a serviciilor orientate cu preca­dere catre utili­za­tor, la cresterea subventiilor pen­tru transport si la restrangerea ac­cesibilitatii la serviciile de transport, in conditiile unei dezvoltari periur­bane accen­tua­te“.

Ce prevede Regulamentul

AMTB ar urma sa rezolve toate aceste probleme. Autor­it­a­tea se va afla in subordinea MTI si va fi finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Trans­porturilor, din venituri proprii, din fonduri externe si din donatii. Potrivit Art. 2 al Regulamentului de organizare si functionare, „AMTB asigura politica privind pla­nificarea strategica, mo­ni­to­ri­za­rea si avizarea activitatilor pri­vind autorizarea, organizarea si controlul functionarii serviciilor de transport public de calatori in zona metropolitana, pentru trans­por­tul cu metroul, autobuze, mi­cro­buze, tramvaie, troleibuze, tre­nuri regionale si transport naval“.

Membrii consiliului director vor fi 3 reprezentanti ai Mi­nis­te­rului Transporturilor si cate unul de la Ministerul Administratiei si Internelor, de la Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de la Consiliul Judetean Ilfov. Potrivit Art. 11 alin. (6), directorul si mem­brii consiliului de conducere au la dispozitie 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate.

Cat priveste structura organi­za­torica, in cadrul AMTB, vor func­tiona compartimente specializate ale caror atributii vor fi stabilite prin regulamentul intern, aprobat prin hotarare a consiliului de conducere.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.