România a deschis negocierile de aderare la OCDE

România a deschis, în sfârșit, negocierile de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Aderarea la OCDE este un obiectiv vechi de 18 ani al României, a spus premierul Nicolae Ciucă.

Reprezentanții Organizației au identificat 16 probleme, în urma unui studiu privind situația socio-economică a țării noastre, în contextul pandemiei, și au înaintat Guvernului Ciucă 8 recomandări. Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a prezentat, la Palatul Victoria, rezultatele studiului.

Probleme

Enumerăm câteva dintre cele mai importante probleme identificate de OCDE: politica fiscală ar trebui să se adapteze la evoluțiile economice într-o manieră agilă; reformele pot îmbunătăți eficiența și echitatea sistemului de taxare; ineficiența regimului de insolvență împiedică distrugerea creativă; firmele inovatoare tinere și IMM-urile din zonele îndepărtate se confruntă cu dificultăți de finanțare; cadrul de reglementare imprevizibil poate pune piedică investițiilor mediului de afaceri; încrederea în instituții este scăzută, iar corupția rămâne o problemă majoră. În plus, decalajele infrastructurii de transport sunt mari.

„Abordarea acestora poate avea un impact pozitiv substanțial asupra dezvoltării regionale și integrării în lanțurile valorice globale. În ciuda unor îmbunătățiri, absorbția fondurilor UE pentru investiții mari în infrastructură rămâne lentă, din cauza calității scăzute a pregătirii proiectelor. Este esențială asigurarea coerenței politicilor între strategia de infrastructură pe termen lung și punerea în aplicare a planurilor de investiții și îmbunătățirea capacității administrative de a face față proiectelor mari.

Cele 38 de state membre ale OCDE dețin peste 70% din producția și comerțul global și 90% din nivelul mondial al investițiilor străine directe.

Recomandări

  1. „Reactivați sprijinul fiscal, în cazul în care situația economică se deteriorează, direcționând, în același timp, măsurile către cei mai vulnerabili și afectați”.
  2. Deși datoria publică este încă scăzută, ea a crescut rapid, reducând spațiul fiscal și crescând riscurile de finanțare. „Stabiliți un plan credibil de consolidare pe termen mediu și reducerea treptată a deficitului fiscal, pentru a menține sustenabilitatea finanțelor publice”.
  3. Capacitatea administrativă de absorbție a fondurilor UE a fost limitată în comparație cu alții, așa cum se reflectă în slăbiciunea implementării proiectelor de investiții publice. „Asigurați implementarea eficientă a planului NextGeneration EU, prin întărirea coordonării între părțile interesate și a mecanismelor de monitorizare”.
  4. BNR a început să majoreze rata dobânzii de politică monetară. „Continuați să creșteți treptat dobânda cheie, dacă este necesar, pentru a menține anticipațiile inflaționiste bine ancorate în intervalul țintă”.
  5. Rata creditelor neperformante este probabil să crească, după încheierea măsurilor de sprijin, deoarece unele firme sunt foarte îndatorate. „Consolidați regimul insolvenței, pentru a facilita restructurarea datoriilor, în special prin introducerea unor mecanisme extrajudiciare. Continuați să monitorizați riscurile asupra stabilității financiare, asigurând, în același timp, suficientă lichiditate și provizioane pentru pierderi”.
  6. Sistemul de pensii este deficitar, iar ratele de înlocuire sunt scăzute. „Creșteți stimulentele pentru a lucra mai mult, în special armonizând vârsta legală de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților și prin majorarea acesteia în funcție de creșterea speranței de viață. Trebuie revizuită formula, pentru a asigura stabilitatea financiară a sistemului de pensii, prevenind, în același timp, sărăcia celor bătrâni”.
  7. Veniturile fiscale sunt scăzute, din cauza conformării slabe, ceea ce slăbește sustenabilitatea fiscală. „Trebuie continuată modernizarea informatizării ANAF, care să îmbunătățească colectarea taxelor, în special printr-o mai mare conformare fiscală”.
  8. Există loc de a crește impozitele care distorsionează mai puțin creșterea, precum cele pe proprietate, și a mări baza de impozitare. „Eliminați cotele de impozitare reduse ineficient. Luați în considerare creșterea impozitelor recurente pe proprietăți imobiliare și scutirea, în același timp, a celor mai sărace gospodării”.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.